Архитектурно студио 4ПЛЮС Архитекти

 • Архитектурно студио 4ПЛЮС Архитекти

  Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

  Изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност.

Архитектурно студио 4ПЛЮС Архитекти

4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Архитектурно студио “4ПЛЮС АРХИТЕКТИ” е създадено с цел изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност. В състава му влизат 4 /четири/ активно работещи архитекти с пълна проектанска правоспособност и около 30 /тридесет/ сътрудници от различни специалности. Архитектурното бюро е изготвило множество проекти с много високо качество и с отлични технико-икономически показатели. Разполагаме с голям творчески потенциал, защото екипът ни е съставен от професионалисти с богат опит и новаторски идеи. В дейността си залагаме на баланс между визия и функция.

Архитектурно студио 4ПЛЮС Архитекти

Услуги

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ предлага следните услуги:

 • КОНСУЛТАЦИИ
 • ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
 • ПРОЕКТИРАНЕ
  • проектиране на сгради и съоръжения
  • градоустройство
  • инфраструктура и благоустрояване
  • преустройства и реконструкции промяна на предназначението на обекти
  • схеми за поставяне на преместваеми обекти
  • схеми за поставяне на рекламно-информационни елементи
 • АВТОРСКИ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
 • КОЛИЧЕСВЕНИ И СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

Архитекти Пловдив

Архитектурно студио 4ПЛЮС Архитекти

Какво означава „архитектура”?

Архитектурата е една от специалностите, които винаги ще бъдат актуални, а професията гарантира лесното намиране на работно място и дори стартирането на самостоятелен бизнес. Тя представлява процесът на планиране, създаване, дизайн и конструкция обикновено на сгради или други физически структури. Архитектурата е един от главните маркери, по които се идентифицират цивилизациите от исторически времена до ден­днешен.

Работата на един архитект включва не само проектирането и изграждането на сгради, но и други активности – планиране на цели области и държави, проектиране на населени места и открити пространства като улици, площади, градини, паркове докато стигнем до неща като конструиране на детайли, обзавеждане, вътрешен дизайн и т.н.

Особености на специалността

Архитектите притежават качества, произтичащи от спецификата на тази специалност – синтез от изкуство и строително­техническа дейност. Поради това кандидатите трябва да имат всестранно развита обща и художествена култура, рационално и пространствено мислене, познания и умения в областта на изобразителното изкуство и – не на последно място по­важност ­ способност за самостоятелно творчество. Всеки добър архитект трябва да може да визуализира идеите си правилно. Това е първото нещо, което виждат и клиентите, и строителните техници, които трябва да реализират проекта. В този смисъл, рисуването е безценно умение. Колкото и добри компютърни програми да има в днешно време, нищо не може да замени напълно тази способност на архитекта.