Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ (Visit Website)

Архитекти Пловдив Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ
Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност.

Презентация

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Архитектурно студио “4ПЛЮС АРХИТЕКТИ” е създадено с цел изготвянето на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно – художествена стойност. В състава му влизат 4 /четири/ активно работещи архитекти с пълна проектанска правоспособност и около 30 /тридесет/ сътрудници от различни специалности. Архитектурното бюро е изготвило множество проекти с много високо качество и с отлични технико-икономически показатели. Разполагаме с голям творчески потенциал, защото екипът ни е съставен от професионалисти с богат опит и новаторски идеи. В дейността си залагаме на баланс между визия и функция.

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ

Услуги

Архитектурно студио 4ПЛЮС АРХИТЕКТИ предлага следните услуги:

 • КОНСУЛТАЦИИ
 • ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
 • ПРОЕКТИРАНЕ
  • проектиране на сгради и съоръжения
  • градоустройство
  • инфраструктура и благоустрояване
  • преустройства и реконструкции промяна на предназначението на обекти
  • схеми за поставяне на преместваеми обекти
  • схеми за поставяне на рекламно-информационни елементи
 • АВТОРСКИ НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
 • КОЛИЧЕСВЕНИ И СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

Проекти

Архитекти Пловдив

Тази фирма е регистрирана в следните категории: