АГППИМП Д-Р ПЕТЪР БЕКОВ ООД

  • АГППИМП Д-Р ПЕТЪР БЕКОВ ООД

    АГППИМП Д-Р ПЕТЪР БЕКОВ ООД

    АГППИМП Д-Р ПЕТЪР БЕКОВ ООД разполага с четири психологически лаборатории.

АГППИМП Д-Р ПЕТЪР БЕКОВ ООД

Психологически лаборатории Пазарджик

Разполагаме с четири психологически лаборатории (предстои и откриване на пета Психологическа лаборатория в гр. Костенец) в следните градове