БИМ-2011 ЕООД ( Visit Website )

БИМ-2011 ЕООД

Фирма БИМ-2011 ЕООД - гр. Разлог, разполага със съответните разрешителни от МВР – Областно управление пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, както и квалифицирани работници с необходимата компетентност за извършване на деѝности по пожарна безопасност...

Презентация

БИМ-2011 ЕООД

Фирма БИМ-2011 ЕООД - гр. Разлог, разполага със съответните разрешителни от МВР – Областно управление пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, както и квалифицирани работници с необходимата компетентност  за извършване на деѝности по пожарна безопасност.

 

Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.

 

Поддържане и обслужване на  пожароизвестителни и пожарогасителни системи,  системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

 

Изготвяне на проекти по част пожарна безопасност в инвестиционното проектиране.

 

Определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за пожарна безопасност.

 

Противопожарно обследване.

 

Пожарен контрол.

 

 

Установяване на причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на пожарна безопасност.

 

Подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене.

 

Разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите.

 

Информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

 

Провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


БИМ-2011  ЕООД - Разлог

БИМ-2011 ЕООД - Разлог

0885 90 78 99 / 0887 707 597

N/A
Пожарна техника

Разлог

ул. Подполковник Спиридонов 22

bim2011@abv.bg

БИМ-2011 ЕООД

 

Офис и сервиз - гр. Разлог, ул. Бяла река 12