Блек Форест Пюър Уотър ООД ( Visit Website )

Блек Форест Пюър Уотър ООД

Проектирани от водещи експерти по пречистване на отпадъчните води от Германия, Франция, Италия. Станциите, които предлагаме, разполагат с европейски стандарти и са произведени по DIN. Икономически ефективни са, адаптивни са към различни режими на постъпване на отпадъчни води...


Презентация

Блек Форест Пюър Уотър ООД

Предлаганите от нас технологии

 

Проектирани от водещи експерти по пречистване на отпадъчните води от Германия, Франция, Италия. Станциите, които предлагаме, разполагат с европейски стандарти и са произведени по DIN. Икономически ефективни са, адаптивни са към различни режими на постъпване на отпадъчни води. Отговарят на изискванията за енергийна ефективност. В зависимост от конкретния случай станциите, които предлагаме, са базирани на следните технологии:

 

SBR (Sequencing Batch Reactor)

 

По време на SBR-процеса, който е разновидност на третирането с активна утайка, всички необходими стъпки прилагани в биологичното третиране сеслучват в предварително определени части на водата в биологичния реактор. Значително влияние върху качеството на пречистване оказва съвременната технология за контрол. Колкото по-прецизно са контролирани интервалите на аериране по време на процеса на пречистване, толкова по-добри стойности на пречистената вода се постигат FBR (Fixed Bed Reactor)/Реактор с неподвижен слой

 

Този процес се използва най-вече в пречистването на промишлени води. За разлика от SBR тази технология работи с непрекъснат приток на вода. Реакторът съдържа конструкция (неподвижен слой), към която микроорганизмите (бактерии) могат да се закрепят и да се развиват.

 

Системи за флотация

 

Флотационният процес се прилага в станции за пречистване на промишлени отпадъчни води, които съдържат големи количества мазнини, масла или неразтворени вещества. Този процес се придружава задължително от третиране на т. нар. активна утайка.

 

 

 

 

Био-химично третиране

 

В някои специфични случаи биологичното пречистване трябва да бъде придружено от био-химично третиране. Ако е необходимо, ние инсталираме система за автоматично дозиране, която улеснява оперирането с химическите добавки.

 

Пречиствателни станции

 • Индивидуални системи за едно- и многофамилни къщи, жилищни сгради, хотели, административни сгради и пр.:
 • Готови станции в пластмасови резервоари за от 2 до 400 еквивалент жители
 • Станции по индивидуален проект в бетонови резервоари от 2 до 400 еквивалент жители
 • Колективни пречиствателни станции
 • Пречиствателни станции за отпадъчни води за общински нужди до 10 000 еквивалент жител
 • Специализирани станции за бензиностанции, автомивки, автоработилници и др.
 • Пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води

 

Дейности

Консултантски услуги и проектиране:

 • Финансови консултации
 • Получаване на разрешителни от отговорните институции
 • Проектиране и представяне на проекта пред отговорните институции)
 • Управление на проекта
 • Доставки и инсталации до ключ
 • Избор на място и Инсталационен план
 • Транспорт до мястото на инсталиране
 • Подготовка на инфраструктурата
 • Монтаж и пускане в действие

 

Техническа помощ:

 • Реконструкция и осъвременяване на съществуващи станции

 

Поддръжка:

 • Профилактика
 • Текущи ремонти
 • Договор за обслужване при повикване
 • Обучение на обслужващ персонал

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Блек Форест Пюър Уотър ООД - Перник

Блек Форест Пюър Уотър ООД - Перник

0897 803 316 / 076 604 873

Перник, Бизнес комплекс Елена

Блек Форест Пюър Уотър ООД