Млечна промишленост БМК ( Visit Website )

Кисело мляко Хасково Млечна промишленост БМК Млечна промишленост БМК
Млечна промишленост БМК

С намерението да развиваме и подобряваме дейността на предприятието съобразявайки се, както с нормативните изисквания за дейността в България и ЕС, така и с конюнктурата на пазарите за суровина и на готова продукция, именно с тази цел в края на 2005 година в предприятието беше разработена и успешно внедрена...


Презентация

Млечна промишленост БМК Млечна промишленост БМК Млечна промишленост БМК Млечна промишленост БМК Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

С намерението да развиваме и подобряваме дейността на предприятието съобразявайки се, както с нормативните изисквания за дейността в България и ЕС, така и с конюнктурата на пазарите за суровина и на готова продукция, именно с тази цел в края на 2005 година в предприятието беше разработена и успешно внедрена Система за Управление на Качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001-2000.

 

Oт края на 2007 година в предприятието съобразно изискванията на нормативната уредба беше разработена и успешно внедрена и система за управление на контролните критични точки HACCAP, която се явява една естествена надстройка на СУК по ISO 9001-2000, и сме с намерения до средата на 2010 година да внедрим и сертифицираме новият стандарт на СУК – ISO 22000.

 

Съобразно изискванията на ДПП (GMP - Good Manufacturing Practices) и HACCAP (Hazard Analyze of Control Critical Points) в предприятието е разработена и се прилага вътрешномониторингова програма за самоконтрол на влаганите основни суровини /сурово краве мляко/ и на произвежданите продукти, съгласно която се извършват физикохимичен и микробилогичен анализ на основната суровина.

 

С влизането на България в ЕС силно се завишиха критериите, на които трябва да отговаря едно млекопреработвателно предприятие, за да може да осъществява своята дейност законосъобразно.

Тези изисквания ние успешно покрихме до края на 2007 година, като след покриване на тези завишени изисквания пред нас стои целта все повече да модернизираме и подобряваме оборудването и условията на работа в предприятието, както и да увеличаваме и разнообразяваме нашата продуктова листа.

 

Млечна промишленост БМК

Производство

Млекопреработвателното предприятие се намира в гр. Хасково, северна индустриална зона, регион който предполага изобилие на суровина необходима за обслужване капацитетните възможности на завода (отколешни са развитието и традициите в животновъдството в този район на българия).


Местоположението на предприятието е стратегическо и е определено още при изграждането му през 1969 год. С цел безпроблемното приемане на суровина, експедиция и доставка на готовите продукти от дейността до всички административни центрове на южна българия по всяко време на годината.


Машини и съоръжения – напълно окомплектовано производствено оборудване, необходимо за производсвтото на прясно мляко, кисело мляко, кашкавал, айран, млечен деликатес тип „сирене дунавия”, извара, цедено кисело мляко и масло;

 

Млечна промишленост БМК

 

Съобразно наличните машини и оборудване, към момента завода разполага с възможност за преработване на 70 - 90 тона суровина на ден, като може да произвежда:
-    кисело мляко – от всички маслени групи– над 34 тона на ден
-    цедено кисело мляко- 10 тона на ден
-    прясно мляко  - краве от всички маслени групи- 15 тона на ден
-    кашкавал – от краве и овче мляко- до 30-40 тона на ден
-    млечен деликатес “сирене дунавия”- до 5 тона на ден
-    масло краве - според преработените количества суровина, до 1 тон на ден
-    извара – цялото количество произведена кашкавалена суроватка от цех кашкавал;

 

Млечна промишленост БМК

 

Произвеждани продукти :

-    кисело мляко:
      -    кисело мляко „бмк 1”  по одобрена тд - масленост от 0% до 1%
      -    кисело мляко „бмк 2”   по одобрена тд - масленост 2%
      -    кисело мляко „бмк 3,6” по одобрена тд – масленост 3,6%
      -    кисело мляко родопи   по одобрена тд - 2 % масленост
      -    кисело мляко евридика по одобрена тд - 3.6 % масленост
      -    кисело мляко с добавена сметана орфей по одобрена тд - 5 % масленост 
-    цедено кисело мляко „бмк по одобрена тд – тип катък”
-    айран „бмк” по одобрена тд – масленост 1,6%;
-    прясно мляко бмк по одобрена тд - плик 1 /един/ литър с масленостъ 3%;
-    млечен деликатес “сирене дунавия” – пластмасова кутия от 1 кг до 9 кг;
-    прясно мляко бмк по одобрена тд - бутилка 1/един/ литър с масленост 3%
-    кашкавал бмк по одобрена тд– от краве и от овче мляко;
-    извара бмк по бдс
-    краве масло по бдс 85 % масленост
-    катък бмк - 500гр. От краве мляко

 

Млечна промишленост БМК

Продукция

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Кисело мляко Хасково

 

Млечна промишленост БМК

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Млечна промишленост БМК - Хасково


Млечна промишленост БМК - Хасково

0893 334 653

bmk.bg
Българско сирене

Хасково, Северна индустриална

                         зона, Комплекс Сердика

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК

Млечна промишленост БМК