БРИЛЯНТ 2005 ЕООД ( Visit Website )

БРИЛЯНТ 2005 ЕООД

Дружеството за първи път регистрира, лицензира и започва своята дейност през 2000 год. Благодарение на младия ни амбициозен, високо квалифициран и коректен екип, добрия мениджмънт и високото качеството на предлаганите от нас услуги, както и нашата компетентност и лоялност към всичките ни клиенти, фирмата ни се разрасна и разкри офиси в София, Хасково и Димитровград...

Презентация

Служба по Трудова Медицина БРИЛЯНТ 2005 ЕООД

Ние сме от първите регистрирани служби на територията на Пловдивска област.

 

Дружеството за първи път регистрира, лицензира и започва своята дейност през 2000 год

Благодарение на младия ни амбициозен, високо квалифициран и коректен екип, добрия мениджмънт и високото качеството на предлаганите от нас услуги, както и нашата компетентност и лоялност към всичките ни клиенти, фирмата ни се разрасна и разкри офиси в София, Хасково и Димитровград.

 

Централния офис на СТМ Брилянт се помещава в близост до Военна Болница - Пловдив. Разкрихме офиси във : София - Военно Медицинска Академия – ВМА, Хасково - Военна Болница , Димитровград - здравна къща Хипократ

 

Всички наши клиенти и партньори имат привилегията да провеждат задължителните си периодични медицински прегледи с екипи на едни от най- добрите и изтъкнати специалисти в областта на медицината, работещи в лечебните заведения на МО/министерство на отбраната/.

 

# Позиция Име Телефон Мобилен телефон
1 Ръководител СТМ Д-р Петя Качакова 0898/98 10 94
2 Централен офис - Управител Камен Качаков 0888/28 66 15
3 Офис София Инж. Димитър Велчев 0882/42 30 72
4 Офис Хасково Д-р Анна Петкова 0899/ 52 20 52
5 Офис Димитровград Д-р Цвятко Никифоров 0895/42 43 19

 

Нашият екип

 • лекари-специалисти по Трудова медицина
 • психолог-консултант по социални дейности
 • инженерни специалист по охрана на труда
 • специалист маркетинг и реклама

 

ОЦЕНКА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО И РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

 • Оценка на рискови фактори-комплексна оценка на работната среда, съгл Наредба №5/99г.
 • Организиране и провеждане на измервания на факторите на работната среда
 • Изграждане на вътрешно фирмена политика за осигуряване на безопасни условия на труд
 • Изготвяне на цялостна документация,свързана с инструктажната дейност.
 • Изготвяне на инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения
 • Изготвяне на правилници по здравословни и безопасни условия на труд.

НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ

 • Защита на работодателя от професионални заболявания и свързаните с тях съдебни искове-подбор на кадрите при постъпване на работа.Създаване на правен документ за всеки работещ.
 • Изготвяне на документи с правен характер за защита на работодателя при необходимост от преместване на друга работа/работно място на работник или служител със здравни проблеми
 • Анализи на здравното състояние на персонала с цел снижаване процента на загубените дни поради болести и намаляване икономическите загуби на фирмата.
 • Своевременно откриване на потенциални за професионално заболяване лица и насочването им към подходящи работни места
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка при ръчна работа с тежести, работа на конвейри и работа с високо нервно-психично и нервно-сензорно напрежение.
 • Организиране и провеждане на място на периодичните медицински прегледи, със специалисти от военномедицинска академия.
 • Изготвяне на електронни здравни досиета.

ОБУЧЕНИЯ

 • Oбучения на комитети и групи по условия на труд, съгл.Наредба №4/98г.
 • Обучение на работещите по първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение на координатори в строителството.
 • Специализирана помощ на КУТ и ГУТ.
 • Обучение на длъжностните лица по БЗР,работодатели и лица,извършващи инструктажи на работното място,съгл.Наредба№РД-07-2/2009г.
 • Програми по промоция на здравето.

КОНСУЛТАЦИИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 • Създаване на цялостна документация,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Индивидуална информация и консултации на всеки работещ по проблемите на здравословното състояние и условията на труд
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Защита и контрол при настъпили трудови злополуки
 • Представяне на фирмата при одити касаещи здравето и безопасността.
 • Представяне пред органите на Инспекцията по труда
 • Антистрес програми

Консултаци:

 • по нормативна база свързани с подбор на персонала
 • по отношение на колективни и лични предпазни средства ;
 • по отношение представящи одити включително по ИСО системи
 • по отношение на трудоустрояване

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


БРИЛЯНТ 2005 ЕООД - Пловдив

БРИЛЯНТ 2005 ЕООД - Пловдив

0898 981 094 / 0888 286 615

Трудова медицина

Област Пловдив

N/A

Сертификат