БУЛГНАЙС ООД ( Visit Website )

БУЛГНАЙС ООД

БУЛГНАЙС ООД е регистрирано през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс в землището на с.Кобилино, общ. Ивайловград. Въз основа на подадено заявление за проучване в МОСВ гр. София получава Разрешение № 78/12.01.2001 г. за търсене и проучване за гнайсошисти от МОСВ...

Презентация

БУЛГНАЙС ООД

БУЛГНАЙС ООД е регистрирано през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс в землището на с.Кобилино, общ. Ивайловград.

 

Въз основа на подадено заявление за проучване в МОСВ гр. София получава Разрешение № 78/12.01.2001 г. за търсене и проучване за гнайсошисти от МОСВ. Проувателният период за гнайс на гнайсовите находища продължава до 12.09.2002 година.

 

На 22.01.2003 г. пред специализирана експертна комисия (СЕК) към Министерството на околната среда и водите – гр. София дружеството защитава геоложки запаси на гнайс в размер на 390 000 m3 с протокол №

НБ-7/22.01.2003 г.

 

 

На основание протокол № НБ-7/22.01.2003 г. министърът на околната среда и водите издава на БУЛГНАЙС ООД гр. Ивайловград удостоверение за търговско отритие № 0077/09.04.2003 г., което дава право на титуляра БУЛГНАЙС да бъде определен пряко за концесионер на кариери за гнайс в границите на търговското откриване на основание чл.29 от ЗПБ. БУЛГНАЙС ООД притежава сертификат за одобрение по ISO 9002 №207186 LRQA издаден от Евротест – Контрол АД гр. София и протокол № 6.2-2.3324/27.09.2002г.

 

На 01.07.2003 г. дружеството е подало заявление за получаване на концесия за добив на гнайс и гнайсови скално-облицовачни материали по право в Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София.

С решение на МС №805/28.11.2006г. е предоставена концесия за добив на скално – облицовъчни материали (гнайсошисти).

Към момента БУЛГНАЙС се занимава с добив, обработка и разпространение на гнайсов камък и гнайсов облицовъчен материал.

 

Гнайсът се използва за настилка и обклицовка, като основните му качества са естетвеният му произход и изключителната износоустойчивост. Гнайсовият камък е предпочитан от много строители.

 

Друго качество на гнайса е мразоустойчивостта и като цяло ниското влияния на температурните разлики, което е проблем за всички изкуствени облицовки.

 

Добиваният гнайс от фирма Булгнайс се продава както в естествен вид – неоформен полигонал, така и след обработка.

 

Освен за облицовка и настилка, гнайсовият камък може да се използва за зидария и декорация. Добрите качества гнайса и естественият му произход го правят предпочитан от стрителните предприемачи в последните години.

 

Гнайс за продажба

Булгнайс ООД добива следните видове гнайс в землището на с.Кобилино по цени франко кариера без ДДС на европалети без стойността на европалета и чемберосване с цветове както следва:

НЕОБРЯЗАН ГНАЙС
I. Полиогонал – облицовка
1.1. №20 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
Дебелина 1,5 – 2,0 см
размери над 20 бр. / 1 м2
редове – 27 реда за 25 м2 /1200 кг
1.2. №12 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина 1,5 – 2,0 см
размери до 12 бр. плочи на 1 м2
редове – 27 реда за 25 м2 /1200 кг
II. Полиогонал №4 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина 3.0 – 4.0 см
размери до 4 бр. плочи на 1 м2
редове – 16 реда за 15 м2 /1200 кг/
III. Камъни за градеж /ГЛИЦ/ Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина /дълбочина/ 12 – 25 см.
дължина min 20 см. и нагоре
тегло : 1300 кг. на европалет
IV. РАНДЕМАН на неоформения гнайс при нареждане – 92 %.
ОБРЯЗАН ГНАЙС
I. Размери
Изисквания
Дебелина 1,5 – 2,0 см. две успоредни страни
Тегло 1000 кг./европалет прав ъгъл 90 градуса
1 европалет – 20 кв.м. доп.отклонения ± 2 мм.
РАНДЕМАН при нареждане на обрязания гнайс – 97 %
II. Цветове Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
1. Дължина 5 см. на св.
2. Дължина 10 см. на св.
3. Дължина 15 см. на св.
4. Дължина 20 см. на св.
5. Дължина 25 см. на св.
III. Кокали Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина – 3,5 – 5 см.
дължина – 20 – 40 см.
дълбочина 2 – 5 см.
тегло – 1000 кг./европалет
1 палет – 16 реда/ 15 кв.м.
IV. Изрезки Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина 1,5 – 2 см.
размери 30 – 40 бр./кв.м
редове – 27 реда за 25 м2
тегло – 1000 кг./европалет

 

Всички размери извън посочените се договарят допълнително.

 

Галерия

     
     
     
     

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


БУЛГНАЙС ООД - Ивайловград

БУЛГНАЙС ООД - Ивайловград

0886 800 899 / 0886 511 122

Гранити

Ивайловград, ул.Иван Вазов 10

bulgnais@abv.bg

БУЛГНАЙС ООД