Бизнесплан.бг ООД

  • Бизнесплан.бг ООД

    Бизнесплан.бг ООД

    Бизнесплан.бг ООД е консултантска компания, създадена през 2009 г. Нашата дейност е в областта на управленското консултиране, а нашите услуги задоволяват потребността на всеки бизнес от способен управленски персонал и могат да помогнат на вас или вашите мениджъри в разработването на маркетингова стратегия...

Бизнесплан.бг ООД

Кои сме ние и какво правим?

Бизнесплан.бг ООД е консултантска компания, създадена през 2009 г. Нашата дейност е в областта на управленското консултиране, а нашите услуги задоволяват потребността на всеки бизнес от способен управленски персонал и могат да помогнат на вас или вашите мениджъри в разработването на маркетингова стратегия, създаването и представянето на бизнес план, който да послужи като средство за привличане на инвестиции.

Услугите ни по управление на бизнеса водят до успешно изпълнение на плановете и постигане на планираните в тях пазарни цели, като стремежът ни е да ви доставим тези услуги с високо качество, по стандарт и на цени, които са изцяло съобразени с вашите възможности и ситуацията, в която се намирате.

Как работим?

Започваме като създаваме вашия бизнес план, доставяме ви услуги по оперативно управление под формата на абонамент и извършваме еднократни услуги или дистанционни тренировки по бизнес и стратегически мениджмънт, които до скоро бяха достъпни единствено за големите корпоративни организации в бизнеса.

Целта на нашата работа е да развием вашия бизнес. Ние можем да бъдем полезни във всяка ситуация, в която ви се налага да представите реалистичен бизнес план, като да проучите пазара, да добавите ново качество на продуктите или услугите, които предлагате, да задържите текущите клиенти и да привличате нови, да правите стратегически пазарни избори, да вземете инвестиционно решение, да намерите източник на финансиране като банка, европейските фондове или частен инвеститор, както и да администрирате проекти по европейски програми.

Нашият екип ви гарантира изпълнението на всички необходими задачи, като всички услуги включват гаранция за обслужване след доставката. Допълнително имате възможността да ни възложите всякакви други задачи, които прецените, че ще са ви необходими, за да осъществите замисъла си за бизнес растеж.

Нашият екип

За създаване на вашия бизнес план и изпълнение на стратегията ви използваме уменията на опитни специалисти в маркетинга, продажбите, операциите, финансите, човешките ресурси и информационните технологии. Те ще ви предоставят специфична експертиза в конкретните области, които имат най-голямо значение за изпълнение на вашата стратегия. Нашият подготвен екип изпълнява всички задачи свързани с управлението и заедно отключваме растежа на вашия бизнес.

Бизнесплан.бг ООД

Бизнес планиране София

за предприемачи, микро, малки и средни бизнеси

Ние ще превърнем идеите ви в печеливш бизнес

Хората идват при нас, защото нямат достатъчно опит в управлението или изпитват трудности в развитието на своя бизнес. Често не им достига време да направят бизнес плана, който им трябва и не са сигурни, че ще се справят с финансовите си цели. Ние от Бизнесплан.бг ООД помагаме на вас предприемчивите хора, без значение от сектора, индустрията или мястото, където развивате своята дейност да превърнете целите си в успех.

Как нашите услуги ви носят успех?

Всеки бизнес говори за своите резултати чрез финансовите си отчети. Резултатите от нашата работа се измерват с повишаването на приходите и намаляване на разходите, които можете да сравните в следващите си финансови отчети.

Ние се стремим да увеличим многократно приходите и печалбата от вашия малък бизнес. Чрез нашия процес на планиране ще сте наясно какво точно прави вашата компания и ще можете да покажете очакваните бъдещи приходи, които ще генерирате, разходите за това и колко средства трябва да инвестирате. Стратегическият бизнес план е инструмента, чрез който ще си осигурите желаната възвращаемост от вашия бизнес.

Как можем да ви бъдем полезни?

Много от нашите клиенти идват при нас, защото нямат достатъчно време, не знаят какво точно да трябва да включат в бизнес плана си или не са сигурни, че ще се справят с финансите. Най-лошото за тях е, че докато не завършат своя план не могат да си осигурят необходимото финансиране и нямат ясна стратегия как да започнат бизнеса си или да реализират плановете си за растеж. Ако и вие се намирате в подобна ситуация, на практика шансовете ви да превърнете идеята си в успех не са големи.

Но не се отчайвайте! Ако в момента да нямате ясна стратегия, ние ще ви помогнем да направите най-точната бизнес стратегия и да завършите своя бизнес план за много кратко време и с най-малко разходи за това. По този начин ще можете веднага да се заемете с неговото изпълнение. Ние ще ви помогнем да изберете само най-точните елементи в своя бизнес план, които ще го направят успешен. Най-важното е, че ще направим вашата маркетинговата стратегия, за да покажете как ще стигате до клиентите си и как ще ги убеждавате да си купят това, което продавате.

Стратегическо управление

Предприемачите и хората стартиращи бизнес са повече визионери отколкото мениджъри, а всеки бизнес има нужда от добро управление

Визията за бъдещето на вашите услуги и продукти прави възможно да поставите приоритети пред фирмата си, а когато имате приоритети можете да си поставите ясни фирмени цели, като например „Да увеличим пазарния дял на фирмата с 25% до края на 2016 г.“ Освен визия, всеки бизнес има и своите функционални области – маркетинг, продажби, производство, финанси, доставки, човешки ресурси, операции, технологии и т.н., които ако не функционират пълноценно правят невъзможно развитието на бизнеса ви и вероятността за фалит става все по-голяма. Съвсем нормално е да сте се замисляли за наемане на мениджър, който да се заеме с всяка една област, от която имате нужда.

 

Тук идва и проблемът – един добър управленски кадър с умения за анализи, планиране на бизнеса в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен аспект и професионално управление на хора и бизнес процеси ще ви струва над 2000 лв. месечно! Вземете например, собствениците на семейни хотели и къщи за гости, които реализират около 20 000 лв. приходи годишно. Te няма как да плащат подобни заплати, въпреки че добрият мениджър безспорно ще увеличи приходите и нетната печалба на фирмата. Това води до ситуация, в която нямате възможност да се развивате, защото нямате достатъчно средства.

Ако се намирате в подобна ситуация, е твърде вероятно фирмата ви да функционира далеч от оптималното ниво и да поемате последствията от това. За да избегнат това предприемачите и собствениците на малки фирми използват управленските услуги на Бизнесплан.бг ООД. Ние сме вашия управленски екип във всяка една област и ситуация, като доставяме всички необходими управленски експертизи, процедури и документи, чрез които бизнесът ви да увеличи приходите и печалбата си.

Доставяме ви най-точните анализи на пазарите, стратегии и стратегически планове, тактически планове, оперативни планове, поддръжка в изпълнението на дългосрочната бизнес стратегия, кампании за увеличаване броя на клиентите ви, привличане на необходимите средства за инвестиции и повишаване на качеството на вашите продукти и услуги чрез информационни технологии и стратегически партньорства. Резултатът е многократно увеличение на приходите и печалбата от вашия малък бизнес. Това е целта на всеки бизнес мениджър в една фирма и това е и нашата цел в работата си с вас.

Нашето най-голямо предимство е цената

Нашите услуги се доставят по напълно рационализиран начин, автоматизирано и с използване на най-новите информационни технологии и методи за управление и затова имаме възможността да ви предоставим най-ниската цена на пазара.

Цената за управление на вашия малък бизнес е в размер от 99 до 490 лв. месечно за едногодишен договор. В нашите пакети са включени дейности, които изцяло покриват всички ваши нужди – от анализа на пазарите до управлението на инвестиционните проекти. Включват се още създаването на пазарна стратегия, система за управление, бизнес план и процес за планиране, счетоводство, обучение на хората и финансиране включително и по европейски проекти и програми.

Срещу заплащането на тази сума вие ще имате на разположение квалифициран управленски екип. Само за сравнение, в случай че искате да наемете поне един, достатъчно добър мениджър, разходите ви за него ще започват от 2000 лв. на месец, а ако използвате за това услугите на консултантски фирми, то сметката ви за професионални услуги в края на годината ще бъде десетки хиляди лева – за маркетингова стратегия, за бизнес план, за информационна система, за написване на проекти и така нататък.

Европейски програми и проекти

Осигурете си конкурентно предимство

като ползвате европейско финансиране за вашето развитие

Използвайте Европейските програми през новия програмен период 2014 – 2020 г. Вашият бизнес може да стане по-конкурентен с помощта на най-различните възможности, които съществуват. Можете да обновите и модернизирате съществуващото си производство, да започнете нова дейност или да намалите разходите си с програми за енергийна ефективност.

Европейските програми са и най-добрата алтернатива за всеки стартиращ бизнес. Можете да осъществите идеите си като си осигурите необходимия стартов капитал, за да започнете собствен бизнес в най-различни сфери на икономиката.

Освен традиционните програми като “Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020 и „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” ние можем да ви препоръчаме и други алтернативи като програми „Хоризонт 2020”, най-различни програми за малки и средни предприятия (МСП), програми за “Микрофинансиране” и много други.

Финансиране

Ние можем да ви помогнем да си осигурите необходимите средства

Стратегиите за растеж изискват капиталови инвестиции в бизнеса и независимо дали имате нужда от модернизиране на производственото оборудване или управленските системи, да закупите нови съоръжения, да намерите и изпробвате нови пазари, и да увеличите разработката на нови продукти и услуги, Бизнесплан.бг ООД може да ви помогне да си осигурите правилното финансиране.

Нашите бизнес планове са специално пригодени за намиране на финансиране и съответстват на специфичните нужди на бизнеса от ранно ниво на развитие до етапите на растеж. Ние ще ви покажем точно от какво имате нужда и ще можете да използвате гъвкави решения за финансиране на вашия бизнес.

Нашите услуги по бизнес планиране ще ви помогнат да си осигурите необходимите средства и са структурирани така, че да защитават паричните ви потоци. Бизнес планът ще ви помогне да намерите точното финансиране за:

  • покупки на машини и техника за увеличаване на производството
  • стартови разходи за маркетинг, реклама или разходи за изграждане на уеб сайт
  • придобиване на франчайзи и разходи за нематериални активи, с които да стартирате
  • оборотен капитал за допълване на вече съществуващи кредитни линии

Карта