Категория: Психолози

Маруся Махмурова

Варна , ул. Д-р Басанович №116

Маруся Махмурова

Психолог Маруся Махмурова - Психологията е наука за човешката психика, която осъществява успешното взаимодействие на човека със заобикалящата го среда през целия му жизнен път.

Inner Self

София, ул. Балканджи Йово 5

Inner Self

Inner Self Хипноза и трансперсонална психотерапия. Всяка психо-духовна система е разглеждала връзката между тялото, психиката и духа

Проф. д-р п.н. Надежда Витанова

София, бул. Мария Луиза 32

Проф. д-р п.н. Надежда Витанова

Проф. Витанова е Дипломиран музикотерапевт, Дипломиран Юнгиански психотерапевт, Дипломиран психодрама терапевт, Редовен член на Българска асоциация по психотерапия, Квалифициран член на Българска асоциация по музикотерапия