Счетоводна Къща С & К ( Visit Website )

Счетоводна Къща С & К

С този профил бихме желали да Ви запознаем с нашето специално предложение за Вас. Ние сме екип от професионалисти, който Ви предоставя комплексни счетоводни услуги и изгодни абонаментни пакети...

Презентация

Счетоводна Къща С & К

Счетоводна къща С&К е създадена през 2008 г. с цел да Ви отмени в ежедневната работа, свързана със счетоводните и административни задължения, касаещи Вашата фирма.  На www.c-k-consulting.eu можете да намерите подробна информация за нас. В момента имаме промоция за нови клиенти - 50% отстъпка.


Предлаганите от нас услуги са:

 • абонаментно счетоводно обслужване със необвързващ договор;
 • осчетоводяване на цялата документация на Вашата фирма;
 • начисляване на амортизации;
 • обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • изготвяне на отчет за вземания от клиенти и за задължения към доставчици;
 • следене на оборотите по ДДС, съставяне на дневници по ЗДДС и справка - декларация по ЗДДС
 • подаване на справката - декларация по ЗДДС към НАП;
 • подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС;
 • изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП.
 • представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП;
 • електронно банкиране;
 • писане на платежни документи;
 • изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • изготвяне на периодични финансови отчети;
 • изготвяне на статистически тримесечни форми;
 • изготвяне на оборотни ведомости;
 • пълно ТРЗ обслужване (всичко което е необходимо за осигуровките и заплатите във Вашата фирма);
 • годишно приключване на Вашата фирма;
 • изготвяне на годишните статистически форми и предоставянето им в НСИ;
 • изготвяне на годишна данъчна декларация за доходите на частно физическо лице;
 • публикуване на финансови отчети в Търговския Регистър;
 • регистрации на фирми
 • застраховки

Предимствата на Счетоводна Къща С&К

 • Ние сме надежден партньор – Всички служители в нашата фирма са магистри по счетоводство. Главните счетоводители са със стаж над 10г. Целият екип на Счетоводна къща C&K ежегодно посещава семинари и фирмата е абонирана за различни специализирани печатни издания, което ни позволява да сме информирани за всяка една промяна на действащото законодателство, както и за добрите практики, свързани с тези промени.
 • Стриктност – в нашата сфера на първо място са сроковете. Ние сме разработили метод на работа, който ни позволява да не изпускаме нито един срок, който фигурира в българското законодателство.
 • Сигурност – можете да разчитате на непрекъснат контакт с нас за случващото се във Вашата фирма, както и за разрешаване на всякакви казуси, свързани с осчетоводяването на стопанската дейност на фирмата.
 • Лоялност и конфиденциалност – в договора за счетоводно обслужване има включена специална клауза за конфиденциалност. Във всички трудови договори, които сключваме с нашите служители, също съществува такава клауза.
 • Гъвкавост и мобилност – за нас всеки клиент е различен и всеки има определени изисквания. Ние сме готови да спазваме всички Ваши изисквания, стига да не противоречат на нашата политика.
 • Ежемесечен финансов анализ – по имейл и по телефон ще получавате анализ на финансовото състояние на Вашата фирма.
 • Допълнителни услуги – предлагаме набор от допълнителни услуги, с което целим да спестим Вашето време
 • Цена – за всички новопривлечени клиенти предлагаме 50% отстъпка от абонамента за първите 3 месеца

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна Къща С & К - София

Счетоводна Къща С & К - София

02 8 815 722 / 0898 480 529

София 1303, ул.Позитано 15, ет.2

Застрахователни услуги

 • Автокаско – най-разпространената застраховка, осигуряваща различна степен на защита на Вашия автомобил
 • Гражданска отговорност – задължителна застраховка за всяко МПС
 • Имущество – малко популярна застраховка, но все по търсена. Позволява Ви да защитите вашето недвижимо и движимо имущество от пожар, природни бедствия, земетресение, кражба, ВиК аварии и различни други покрития по избор на клиента.
 • Медицинска застраховка – жизненонеобходима застраховка за всички пътуващи в чужбина, осигуряваща на застрахованото лице навременна и специализирана медицинска помощ. Може да се включат допълнителни рискове, според желанието на клиента
 • Живот – тепърва навлизаща сред Българите застраховка. Позволява на всеки един от нас да има спестени пари и лихва върху тях, пълна защита от злополуки , частична защита от заболявания и Данъчни облекчения.
 • Злополуки – осигурява защита от всякакъв род злополуки
 • Отговорности – доста популярна застраховка сред свободните професии. Доста от тях са задължителни. Целта е клиентите Ви да са подсигурени от случайни Ваши грешки.
 • Строително монтажни рискове – Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.
 • Карго- Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози.