Карбол ЕООД   ( Visit Website )

Инсталации за производство на дървени въглища

Фирма „Карбол“ ЕООД е създадена през 2011 година. През месец Декември същата година в с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив  дружеството пусна в експлоатация една от най-модерните инсталации за производство на дървени въглища в България.
Изградената инсталация е екологически чиста и отговаря напълно на изискванията на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Фирмата планира да достигне месечно производство от 120 тона първокачествени дървени въглища отговарящи на всички европейските стандарти.

От Януари 2012 год „Карбол” ЕООД е предстваител за България на един водещите производители на инсталации за производство на дървени въглища GreenPower от Украйна.  Сред клиентите на  „Карбол“ ЕООД  личат имената на най-големите и доказали се производители на дървени въглища в България.

Предлагаме на Вашето внимание дървени въглища собствено производство получени чрез карбонизация на твърдa широколистнa дървесина (дъб, габър, бук) в екологично чисти инсталации с прилагането на безотпадни технологии.

Предимства на дървените въглища «Kaрбол»

 • Не димят
 • Дълго горене – мин 3.5 часа
 • Не създават открит пламък и искри
 • Не съдържат смоли и примеси
 • Удобен за транспортиране
 • Има дълг срок на съхранение
 • Екологически чист
 • Не променя вкусовите качества на храната
 • Подържа равномерно температура

 

Предлагаме на Вашето внимание дървени въглища собствено производство получени чрез карбонизация на твърдa широколистнa дървесина (дъб, габър, бук) в екологично чисти инсталации с прилагането на безотпадни технологии.

 

Галерия

     

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Карбол ЕООД
Карбол ЕООД
032 260 920 / 0895 581 904
Дървени въглища
гр. Пловдив бул. "6-ти септември" 165

Опаковки

 • Полипропиленови чували 5, 10, 20 кг
 • Хартиени чували 2, 3, 5, 10 кг
 • Кашони 5, 10 кг