Заложна къща Cashpoint (Visit Website)

Заложни къщи Варна Заложна къща Cashpoint Заложна къща Cashpoint
Заложна къща Cashpoint

Предостaвяме бързи кредити, обезпечени със залог върху движими и недвижими вещи. При нас ще получите максимална сума за заложената вещ. Условията за отпускане на заем са лесно разбираеми и достъпни за всеки.

Презентация

Заложна къща Cashpoint Заложна къща Cashpoint Заложна къща Cashpoint Заложна къща Cashpoint

Заложна къща Cashpoint

Заложна къща Cashpoint

Осъзнаваме че днешният начин на живот е доста динамичен и много от нашите клиенти имат нужда от денонощно кредити и откупуване на заложените вещи. Поради това ние работим денонощно 24 часа,за да може винаги да сме на ваше разположение!

За да бъдем конкурентни на пазара на денонощните залози ние Ви предлагаме гъвкави месечни такси в зависимост от размера и срока на отпуснатата сума. Подробности можете да намерите в таблицата по-долу. Обадете ни се.

Изграждането на доверие у клиентите ни е от първостепенно значение. Често например човек не успява да откупи заложените си вещи в договорения срок. За това ние при молба от клиента го изчакваме определено време докато има възможност да откупи залога си!

Опитът на нашия екип гарантира бърза и адекватна пазарна оценка на движимо и недвижимо имущество. Използвайки многобройни източници сме в състояние да определим бързо и точно реалната пазарна цена на стоката която ни предлагате и от скоро дори по Интернет.

Обратната връзка е от изключителна важност, за да сме в коректни и открити финансови отношения и в услуга на Вас.

Заложна къща Cashpoint

Услуги

Предостaвяме бързи кредити, обезпечени със залог върху движими и недвижими вещи. При нас ще получите максимална сума за заложената вещ.Условията за отпускане на заем са лесно разбираеми и достъпни за всеки.Гарантираме сигурност, коректност и индивидуален подход.Работим съобразно изискванията на „Наредбата за дейността на заложните къщи”, както и с всички останали разпоредби на Българското законодателство.

За да бъдете наш клиент е необходимо да имате навършени 18 години и да имате право да се разпореждате с вещта, която оставяте в залог.

С цел избягване работата със съмнителни лица и вземане в залог на вещи със съмнителен произход, сме наложили дългогодишна практика да работим с техника, придружена с документ за собственост (фактура или гаранционна карта). В случай, че такъв липсва, към всеки заложен билет титулярът попълва декларация за собственост, с която удостоверява правото си да се разпорежда с вещта. Стремим се към прозрачност в отношенията не само с клиентите, но и с институциите, ангажирани с контрола над дейността ни като винаги оказваме пълно съдействие на органите на реда.

Предлаганите от Вас вещи се оценяват след внимателна проверка на състоянието им от страна на служителите в офиса. Според вида им проверката се осъществява по следния начин:

  • за изделията от благородни метали (злато и сребро) - с помощта на специални реактиви
  • за всички видове техника и мобилни устройства - чрез проверка на изправността им и сравняване на серийните номера с тези, обозначени на документа за собственост при наличието на такива

Заложна къща CashpointЗА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: стойността на 1 грам злато/сребро за деня се определя като процент от борсовата цена към момента на залагане.

ЗА ТЕХНИКА: стойността на вещта се определя според цената втора употреба на същата вещ и търсенето ѝ към момента на залагане.

При оценяване на залаганата вещ се взема предвид също: нейната ликвидност, състоянието ѝ, оставаща гаранция от производител.

Заложна къща Cashpoint

Условия за залог

Договорите за залог се сключват стандартно за желан от клиента срок, но не по-дълъг от 30 дни.

Лихвите и таксите се начисляват до деня на погасяване на заема (при приключване на договора) или до датата на падеж при подновяването му.

Клиентът получава оставената в залог вещ едва след като върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси.

Заложените вещи се съхраняват съгласно Наредбата за дейността на заложните къщи, а именно - в отделно помещение, различно от офиса за работа с клиенти, в добре охранявани трезори.

Заложна къща CashpointАко до изтичане на падежа клиентът не плати задълженията си, заложната къща не продава вещта му веднага, а я задържа за период от 7 дни, през които притежателят на заложния билет може да си я върне, като плати начислените до този момент лихви и такси. След изтичане на този 7 дневен срок заложната къща може да продаде заложената вещ, за да удовлетвори финансовите си искания.

В стремежа си да осигурим вашия комфорт ние предлагаме една улесняваща услуга - в случай, че пропуснете да платите дължимата на падеж лихва и такса и повече от 7 дни след изтичане на срока на заложния билет не сте ни уведомили за забавянето си, ние се нагажираме да Ви напомним.

По този начин, ако сте забравили датата на падеж, изгубили сте заложния билет или сте пропуснали да ни уведомите, ние Ви даваме възможност да ни информирате дали възнамерявате да си вземете заложената вещ, или оставяте на нас обезпечението на кредита. В случай, че не бихте искали да загубите заложената вещ, но нямате възможност веднага да платите, ние ще се постараем да Ви дадем възможност да си я откупите обратно при най-изгодни за Вас условия.

Заложни къщи Варна

Тази фирма е регистрирана в следните категории: