Народно Читалище Бъднина 1982   ( Visit Website )

Народно Читалище Бъднина 1982

Амбицията на читалище "Бъднина" е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социо-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания...

Презентация

Народно Читалище Бъднина 1982 - гр.София

Амбицията на читалище "Бъднина" е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социо-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки технологии, да съхраним и предадем нашите традиции и културни цености..

 

Няма сърце, което да не е докоснато от невероятния ритъм на нашето българско творчество.  Прекрасните  певци  и танцьори от художествените колективи при Народно читалище „Бъднина 1982”:     

 • Фолклорна група „ШОПКИНЯ”;      
 • Женски народен хор „СОФИЯ”;             
 • Клуб за народни танци „БАЯДЕРИ”   и           
 • Танцово сдружение „СОФИСТИК – ЖИВО”,     вече десетилетия, чрез   народната песен и народните танци,  ни разкриват  българския свят – свят на радост, на мъка и героизъм, свят на красота, семейни традиции, свят на прелестната ни природа!  Те дават най-доброто от себе си и всеки път успяват да докоснат и зарадват  не само българската, но и  част от световната публика. Заслужено получават престижни награди от международни  фестивали.

Народно Читалище Бъднина 1982

Народно  читалище „Бъднина” е учредено  на 28.10.1982 год. в ж.к.”Младост”3. Дълги  години ползва тристаен апартамент  в бл.347 и  два клуба на ОФ.

 

През 1992 год. районна администрация „Младост” предоставя партерен етаж в ж.к.”Младост”4 и три трафопоста за ползване от читалището със заповед. В момента същите помещения се експлоатират активно от библиотеката и  всички  школи, курсове  и клубове  на читалището.

    

Народно  читалище „Бъднина” е културно-просветна  организация. Имаме регистрация  в съда, като юридическо лице с нестопанска цел. Целта ни е да задоволяваме потребностите на гражданите свързани с развитието и обогатяването на културния им живот, да запазваме обичаите и традициите на българина и да възпитаваме и утвърждаваме националното ни самосъзнание.

 

Библиотека

Библиотеката на читалище „Бъднина” се помещава в трафопост до блок 345 в жк.Младост 3.Фондът е разположен компактно и се ползва удобно от читателите.Библиотечния фонд е подреден съгласно класификационата схема.Обслужват се всички желаещи да четат от комплексите-Младост 1А, 1,2,3,4 .Започнала с 4000 тома книги, към настоящия момент библиотеката разполага с 20000 тома художествена и справочна литература от всички отрасли на знанието.Стараем се да изградим актуализиран книжен фонд.Книгите, които постъпват, са от дарения на наши читатели,закупени от собствени средства и закупени по проекти на Министерството на културата.

 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ

Обслужването на читателите се извършва чрез свободен достъп до фонда и съобразно Правилника за читалищните библиотеки.Регистрираните през изминалата2012 година читатели са от всички възрастови групи:от най-малките ученици до пенсионна възраст,и с различен образователен ценз.Регистрирани са повече нови читатели.Голяма част от учащите се в района ползват редовно фонда на библиотеката.Друга голяма група читатели са пенсионерите и безработните.С  радост забелязваме, че и все повече работещи хора намират време и посещават нашата библиотека.

 

СПРАВОЧНО –БИБЛИОГРАВСКА ,ИНФОРМАЦИОННА И МАСОВА РАБОТА

Редовно се извършва попълване на каталозите в съответствие с движението на библиотечния фонд.Изготвят се  справки по искане на читателите.

С цел привличане на нови читатели библиотеката организира –седмица на детската книга и вечери на любовната лирика..Редовно се провеждат беседи с по- активно четящите за новоиздадената българска и преводна литература Обмисляме и създаване на клуб за активно четящи хора..Библиотеката се включва във всички мероприятия организирани от читалище „Бъднина”.

 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕКАТА СА:

 • участие в проект на Министерството на културата.
 • попълване на книжния фонд.
 • обработка и подреждане във фонда на новозакупените библиотечни документи.
 • подреждане на книгохранилището с многоекземплярни и по-ценни издания за тяхното  по-добро опазване.
 • привличане на нови читатели от различни възрастови групи,бързо, качествено и любезно обслужване.
 • участие в мероприятията на читалището.
 • организиране на културно- масови мероприятия свързани с дейността на библиотеката.

 

Детска Музикална Школа

Клас по пиано  с преподавател  г-жа Славка Христова. Занятията се водят  в библиотеката на читалището, която се намира в ж.к.Младост 3 до бл.343  в следните дни: понеделник, вторник, четвъртък, петък и събота – графикът по часове се уточнява с учениците  в зависимост от  смените им в училище.

 

Клас по пиано с преподавател  г-жа Христанка  Мицева

 

Занятията се водят в  помещението  на читалището, което се намира в ж.к.Младост2 до бл.220 в следните дни: 

 • понеделник и четвъртък – сутрин
 • вторник и петък – след обяд

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Народно Читалище Бъднина
Народно Читалище Бъднина 1982 - гр.София
0886394421 / 8775277
Образование 
гр. София , ж.к.Младост4 бл.464

badnina@abv.bg

ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ  „ЖИВО”

Вторник                                             17.00 – 18.00  Сряда                                                 17.00 – 20.15

Петък                                                 17.00 – 19.30

Събота                                               14.00 – 17.00

Събота                                               17.00 – 18.00 

 

ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА

Всяка неделя от 14.00 до 16.00 часа в залата на читалището в "Младост" 2 до блок 220.             

 

Преподавател: Росица Нунева тел.  0879220067

Клас по пиано

Занятията се водят  в библиотеката на читалището, която се намира в ж.к.”Младост”3 до бл.343  в следните дни: понеделник, вторник, четвъртък, петък и събота – графикът по часове се уточнява с  учениците  в зависимост от  смените им в училище.

Клас по китара

Часове по договаряне, в зависимост от смяната на ученика.за справки тел.: 0889311641 - Е. Езикиев