Корект Консултинг Груп ООД ( Visit Website )

Управление на проекти Корект Консултинг Груп ООД Корект Консултинг Груп ООД
Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп е успешна българска консултантска фирма в областта на интегрирани финансови и управленски услуги управление­то на проекти, инвестиционното финансиране и маркетинга.


Презентация

Корект Консултинг Груп ООД Корект Консултинг Груп ООД Корект Консултинг Груп ООД Корект Консултинг Груп ООД Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп е успешна българска консултантска фирма в областта на интегрирани финансови и управленски услуги управление­то на проекти, инвестиционното финансиране и маркетинга.


Ние се отличаваме е креативност, адаптивност, професионализъм и бързина. Ценим високо сериозността на всеки един проект и вярваме, че всеки клиент е уникален и заслужава специално внимание.


Мисията на Корект Консултинг Груп е да подпомага своите клиенти при привличане на проектно финансиране, въвеждането на нови техно­логии, развитие на техните пазари и увеличаване на тяхната рентабил­ност.


Екипът ни работи в постоянно сътрудничество е най-добрите българ­ски експерти за финансово, технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проекти в областта на транспорта, земеделието, ту­ризма, както и в сферата на енергийната ефективност и възобновяеми- те енергийни източници.

 

Корект Консултинг Груп ООД

Услуги

 • Подготовка и управление на проекти по Европейски програми
 • Разработка на цялостна концепция и бизнес план
 • Планиране и управление на процеса от А до Я
 • Ефектовно европейско финансиране за Бизнеса, местната власт и неправителствени организации

 

Корект Консултинг Груп ООД

Организиране на събития

 1. Изготвяне на цялостни стратегии за планиране, управление и реализиране на събития, подходящото медийно покритие
 2. Логистика на събитията
 3. Фотозаснемане и изработка на видео продукция
 4. Изготвяне на прессъобщения и отразяване на събития

Подготовка и управление на проекти по Европейски програми

 • Разработка на цялостна концепция и бизнес план
 • Планиране и управление на процеса от А до Я
 • Ефектовно европейско финансиране за Бизнеса, местната власт и неправителствени организации

 

Карта

 

Корект Консултинг Груп ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Корект Консултинг Груп ООД - София

Корект Консултинг Груп ООД - София

0886 655 086 / 0888 828 163

Услуги

София, ул.Дедеагач, бл.11А, офис 14

Нашите партньори:

Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп ООД

Корект Консултинг Груп ООД