Нотариус Данаил Главинов ( Visit Website )

Нотариуси Ботевград Нотариус Данаил Главинов Нотариус Данаил Главинов
Нотариус Данаил Главинов

Нотариус Данаил Главинов практикува дейността си в кантора в град Благоевград. Нотариуса е лице, упълномощено да заверява пълномощни и декларации, предлага изповядване на сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани и други...


Презентация

Нотариус Данаил Главинов Нотариус Данаил Главинов Нотариус Данаил Главинов Нотариус Данаил Главинов Нотариус Данаил Главинов

Нотариус Данаил Главинов

Нотариус Данаил Главинов

Нотариус Данаил Главинов практикува дейността си в кантора в град Благоевград. Нотариуса е лице, упълномощено да заверява пълномощни и декларации, предлага изповядване на сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани и други. Освен това нотариус Димитров извършва за своите клиенти:

  • Договори за доброволна делба
  • Нотариална заверка
  • Консултации
  • Обявяване, приемане, връщане и съхраняване на завещания
  • Заверка на преписи
  • Нотариални актове, покани и други услуги.

Нотариалното лице е длъжно да пази служебна тайна, което значи да не коментира обстоятелства и факти, известни от изпълнените служебни задължения. Нотариуса не може практикува дейността си извън района си. Нотариалните актови подлежащи на вписване се издават единствено в кантората и само в работно време.

 

Нотариус Данаил Главинов има право на достъп до административни и служебни служби, може да прави справки по дела и преписки. Нотариуса може да иска документи, копия и преписки, както и да получава сведения и удостоверения.

 

Нотариуси Ботевград

 

Нотариус Данаил Главинов

 

Нотариус Данаил Главинов практикува дейността си в кантора в град Благоевград. Нотариуса е лице, упълномощено да заверява пълномощни и декларации, предлага изповядване на сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани и други.

 

Нотариалното лице е длъжно да пази служебна тайна, което значи да не коментира обстоятелства и факти, известни от изпълнените служебни задължения. Нотариуса не може практикува дейността си извън района си. Нотариалните актови подлежащи на вписване се издават единствено в кантората и само в работно време.

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Нотариус Данаил Главинов - Ботевград

Нотариус Данаил Главинов - Ботевград

072 360 307 / 0885 646 023

N/A

Ботевград,ул.Акад.Стоян Романски 2

Нотариални услуги

Нотариални услуги