Детска градина Веселите Камбанки ( Visit Website )

София Веселите Камбанки Веселите Камбанки
Детска градина Веселите Камбанки

Ние, професионалистите в детска ясла и детска градина Веселите камбанки, сме посветени на грижата, възпитанието и обучението на децата...


Презентация

Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки

Веселите Камбанки

Детска градина Веселите Камбанки

Ние, професионалистите в детска ясла и детска градина Веселите камбанки, сме посветени на грижата, възпитанието и обучението на децата.

 

Предлагаме различен подход, в който традиции и иновации са в ХАРМОНИЯ и следват естествените стремежи на децата. Целта ни е висота и съвършенство в работата, осигурявайки на малчуганите най-нежна грижа, съчетана с модерно обучение.

 

За нас всяко дете е уникално. Ние откриваме и развиваме потенциала от интелектуални, спортни и творчески дарби на детето с програми за изпреварващо развитие и индивидуален подход.

 

Считаме за важни всички успехи – учебни, артистични, спортни, личностни. Непрекъснато проследяваме и отчитаме постиженията на децата. За нас е особено важна тяхната успешна адаптация към средата, желанието за изява, доброто самочувствие.

 

Връзката със семейството е наш приоритет. За да бъде детето истински щастливо, то трябва да расте в здрава среда, където изискванията и очакванията към него са в синхрон.

 

Веселите Камбанки

Обучение

Дейността в Детска ясла и детска градина Веселите камбанки се осъществява по одобрена от МОМН програма. Педагозите следват държавните образователни изисквания (ДОИ), като прилагат и иновативни методики за изпреварващо развитие във възпитателно-образователния процес за деца от 2 до 7 години. Детската градина работи целогодишно. Учебният процес е организиран като целодневна или полудневна форма на обучение.

 

НАШИЯТ ДНЕВЕН РЕЖИМ

При нас обучението е полезно забавление.

 

Основните принципи залегнали в учебната ни програма са:

„АЗ мога“, „АЗ знам“, „АЗ творя“

 

Образователният ни подход, акцентира върху ученето чрез активно участие във всички дейности. Децата имат директен контакт при взаимодействието с хора и обекти, при участието в различни събития, в обмяната на идеи. На първо място в своята идеология програмата ни поставя интересите и личния избор на Децата. които чрез активно взаимодействие изграждат представите си за хората и заобикалящата ги среда.

 

Децата имат възможност да правят своите първи стъпки в образователно-възпитателния процес, следвайки своя личен избор, своите планове и решения.

 

Програмата има седмична тематика (според сезона и типичното за него, според празниците и т.н.). Като цялостна постановка са включени интересни за Децата теми, с привлекателен и занимателен характер, които обучават Децата както на основни знания и умения, така и в нравствени и морални норми.

 

Образователно-възпитателният процес при нас е структуриран тематично и организиран по направления:

  • Език и общуване– усвояване на родния език и изграждане на етични и морални принципи в общуването;

  • Социално и емоционално развитие– откриване и опознаване на заобикалящия свят;

  • Физическо развитие и здраве– закалителни процедури и изправителна гимнастика, съчетани с игра на чист въздух и правилен хранителен режим;

  • Изкуство– откриване формата и начина, чрез които Децата най-добре могат да изразят творческите си стремежи;

  • Ранно чуждоезиково обучение– основано на естествената склонност на Децата да попиват разговорния език от заобикалящата ги среда. Всекидневните занятия се предлагат в забавна форма, в която чрез повторение и поощрение децата научават английски със същата лекота, с която усвояват и майчиния си език.

В детската градина организираме редовни мероприятия за допълнително обучение, забавление и спорт: ски училище, зелено училище, театър, плуване, йога, карате, тематични партита и рождени дни.

 

Разполагаме с транспорт от и до дома на Детето.


Предлагаме почасово и съботно-неделно гледане на деца след предварителна заявка.

 

Веселите Камбанки

Прием

При нас могат да бъдат записани всички Деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход, пол или умения.

В детска градина „Веселите камбанки” се приемат Деца от 18 месеца до 6 -годишна възраст.

Детската градина приема Деца целогодишно до запълване на свободните места.

 

Свържете се с нас, по телефона или e-mail.


В удобно за Вас и нас време, ще Ви разходим в детската градина, ще видите Децата и ситуациите, които се провеждат.


Вие задавате Вашите въпроси и обсъждаме причините, поради които бихте избрали нас и целите, които си поставяте за възпитание и обучение на Детето.


Ще Ви изпратим набора от документи, които трябва да попълните.


Подавате Заявление.


Детето се счита за прието при наличие на подписан Договор за обучение, платена такса и предоставени задължителните медицински документи и изследвания за постъпване в детска градина.

 

Галерия

Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки
     
Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки
     
Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки
     
Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки
     
Веселите Камбанки Веселите Камбанки Веселите Камбанки

 

Карта

 

Веселите Камбанки

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Детска градина Веселите Камбанки - София


Детска градина Веселите Камбанки - София

0878 610 822 / 0885 238 467

Детски градини

София, ул.Данаил Крапчев 17

Детска градина Веселите Камбанки

Веселите Камбанки