Детски център SmArt ( Visit Website )

Детски център SmArt

Детски център SmArt е място за духовно, умствено и физическо развитие. Място, където децата релаксират, възстановяват се и учат с интерес...

Детски център SmArt

Тук цари топлина, уют, комфорт, разбирателство, взаимно уважение и доверие. Основните понятия за нас са хармония, красота и ритъм.

Презентация

Основна дейност

Основната дейност в детския дентър е подготовка на учебния материал.

Съпътстващи дейности

В детски център SmArt са организирани и специфични дейности, съпътстващи основната:

 • самостоятелна работа със SmArt-дневник
 • участие в индивидуални и групови проекти
 • тренинги и помощ от логопед и психолог
 • творчески изяви
 • игри и отдих

 

Основни направления

 • социални и комуникативни умения
 • езикова култура
 • здравни навици
 • ефективно общуване – решаване на конфликти, печелене на приятели, умения за презентиране
 • развиване на въображението и креативността
 • социална ангажираност
 • развиване на емоционална интелигентност
 • изграждане на умения за работа в екип
 • запознаване с правата и отговорностите
 • ориентиране в различна среда
 • изграждане на критерии и повишаване на самооценката
 • ефективност на взаимоотношенията

 

Допълнителни дейности

Допълнителните дейности се провеждат в рамките на учебната година – вечер. В тях могат да се включват и деца непосещаващи детския център. Предвидени са разнообразни форми и методи на работа, насочени към пълноценния отдих и личностното израстване на децата.

 • Ателие за Изкуства
 • Ателие Английски език
 • Ателие Роботилница
 • Йога за деца и родители
 • Лагери – целодневни, през ваканциите
 • Летни занимания за развиване на умения за достигане на училищна готовност преди 1клас (за деца от 6 - 7г.)
 • Психологическа диагностика и консултиране
 • Логопедична диагностика и терапия

 

Интериор

     

Лятна ваканция

Ваканционните занимания в ДЦ SmArt се базират на голям набор от дейности и методи на работа, насочени към пълноценния отдих и личностното развитие на децата:

 • творчески занимания
 • участие в индивидуални и групови проекти
 • работа в екип
 • сюжетно-ролеви игри
 • подвижни игри
 • обучителни игри: познавателни; стратегически; за концентрация, памет и внимание
 • драматизации
 • филми
 • музика и творчество
 • ефективно общуване – решаване на конфликти, печелене на приятели, умения за презентиране
 • игри – на открито
 • екскурзии и разходки
 • Водят се тренинги от психолога и логопеда под формата на индивидуални или групови занимания.
 • Участието на децата във ваканционните занимания може да бъде за цяла седмица или за конкретни дни.
 • Записването и заплащането е всеки понеделник от 8:00 до 10:00 часа.

 

Летни занимания за развиване на умения за достигане на училищна готовност преди 1клас (за деца от 6 – 7г.)

По време на заниманията децата ще усвояват:

 •  социални умения – свободно общуване с деца и учители; общуване с емпатия; сътрудничество по време на учене и игра; спазване на правила и способност за контролиране на поведението  в различни ситуации
 •  личностни качества – развиване на емоционална интелигентност и мотивация за учене; умения за работа в екип
 •  интелектуални умения – игри и упражнения, развиващи математически и езикови знания, логическо мислене, въображение, зрителна и слухова памет, внимание и концентрация, фина моторика, зрително-моторна интеграция

 

 Заниманията се провеждат месец ЮЛИ и АВГУСТ – всеки ПОНЕДЕЛНИК и СРЯДА

от 10:00 до 12:00 часа


 Работи се в малки групи от 5 до 10 деца


 Срок за записване и заплащане 

за групите през месец юли: до 20 юни Цена за 5 посещения: 50лв      
за групите през месец август: до 20 юли Цена за 10 посещения: 80лв.  

 

 Телефон за връзка: 0887 45 14 23 Таня Димитрова

Психологическа и логопедична диагностика и консултиране

I. Психологическа диагностика и консултиране:

 

1)   в предучилищна възраст – ранна диагностика и терапия на обучителни затруднения
2)   в училищна възраст – при специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия)
3)   в детско-юношеска възраст – при агресивно поведение; страхове; проблеми в адаптацията – ясла, детска градина, училище; стресови състояния, свързани със загубата на близък човек; развод на родителите; тревожност и депресивни състояния проблеми във взаимоотношенията с връстници; хиперактивност, импулсивност и/или дефицит на вниманието; ниска самооценка
4)   консултиране на родители

 

II. Логопедична диагностика и терапия:

 

5)   на  езикови нарушения – късно проговаряне;  липса на реч; граматически неправилен говор; неправилна употреба на думи; нарушен словоред в изречението; неправилно подреждане на звуковете и сричките в думи; нарушено разбиране на думи, изречения, текст при четене и писане
6)   на артикулационни нарушения – пропуски, замени или грешно произнасяне на звукове
7)   при нарушения на плавността на речта – заекване, запъване
8)   при специфични обучителни трудности

Цена за еднократна психологическа или логопедична консултация – 30лв.
Цена  на цялостно психологично или логопедично изследване – 50лв.
Цена за психологическа или логопедична консултация веднъж седмично – 30лв.
Цена за психологическа или логопедична консултация два или три пъти в седмицата – 25лв.
Времетраенето на сесиите е от 40 до 60 мин., в зависимост от индивидуалните особености на детето

 

Телефони за връзка:

0883 31 37 45 0988 36 07 95
vats@abv.bg velchev.victor@gmail.com
Владислава Алексиева Виктор Велчев
детски психолог и логопед психолог

Ателие Английски език

     

Ателие За Изкуства

Ние не просто учим децата да рисуват! Ние ги насърчаваме да следват своя вътрешен стремеж към творчество и откривателство. Учим ги как чрез изкуството да изразяват себе си. Помагаме им да развиват своите уникални дарби и таланти. За нас е удоволствие да правим и постигаме всичко това

 

Работилница

     
 

Йога

Йога за деца и родители е интегрален практически курс, базиран на комплекс от дихателни, физически и релаксиращи практики, одобрени от Университета по йога в Индия.

 

Йога е древна наука, която днес използваме, за да подобрим физическото си здраве, да се освободим от токсините, да се справим със стреса в ежедневието и да възстановим емоционалния си баланс. Йога ни помага да увеличим съпротивителните сили на организма си и да активираме скрития си потенциал. Дава ни възможност за по-хармоничен, пълноценен и удовлетворяващ живот.

 

Преподавател: Ирина Апостолова – завършила СУ Кл. Охридски, Факултет за начална училищна педагогика. Има 20-годишна практика в курса на Анна Павлова (Свами Шрутигяна Сарасвати), а през 2011 г. завършва сертификационния курс за учители по методологията на RYE – RESEARCH IN YOGA IN EDUCATION (Изследване на йога в образованието) с преподаватели Кери Галахър и Лин Парот от Великобритания.

 

Заниманията се провеждат всеки четвъртък от 18.30 до 19.30 ч. В Детски център SmArt.

 

Да владеем тялото си, да ръководим ума си,
да открием великите загадки на душата и
да достигнем до равновесие между тези
три състояния на съществуването –
физическо, умствено и духовно - това е йога.
Свами Сатянанда

 

Галерия

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Детски център SmArt - гр.София

Детски център SmArt - гр.София

0887 451 423

Детски Занимални

София, ж.к.Красно село, ул. Хубча

бл.194

Екип

 • Таня Димитрова – управител, педагог
 • Буряна Мирчева – педагог
 • Олга Спасова – педагог, логопед
 • Мина Ванева – психолог
 • Камелия Тодорова - психолог
 • Владислава Алексиева – психолог, логопед
 • Виктор Велчев – психолог /външен консултант/