Докса Консултинг ( Visit Website )

Счетоводни услуги София Докса Консултинг Докса Консултинг
Докса Консултинг

Докса Консултинг е създадена през 2005 година. За времето на своето съществуване компанията ни винаги се е стремила да се утвърди като фирма с високо качество на предлаганите услуги, работеща за пълно счетоводно обслужване и защитата на интересите на своите клиенти...


Презентация

Докса Консултинг Докса Консултинг Докса Консултинг Докса Консултинг Докса Консултинг

Докса Консултинг

Докса Консултинг

Докса Консултинг е създадена през 2005 година. За времето на своето съществуване компанията ни винаги се е стремила да се утвърди като фирма с високо качество на предлаганите услуги, работеща за пълно счетоводно обслужване и защитата на интересите на своите клиенти.

 

Стремежът на Докса Консултинг е да осигури индивидуален подход към своите клиенти, оптимизирайки счетоводството, финансите и данъците съобразно спецификата на извършваната дейност на базата на качествени бързи и ценово обосновани счетоводни услуги на конкурентни цени.

 

Мисията ни е да обслужваме клиентите си бързо, качествено и да пестим от най -ценните неща в наши дни – времето им. В по дългосрочен план се надяваме да осъществим успешен преход към европейските норми и изисквания, като си поставим нови по – високи критерии и приоритети, еквивалентни на тези в европейската общност.

 

Има три важни ресурса които искаме да управляваме за вас:

 • ВРЕМЕТО – единствения ресурс който не се възобновява – искаме да го спестим. Как? Лесно – благодарение на решенията в Интернет, вече само с едно обаждане, можете да наредите фактура, плащане или справка и да следите какво се случва в реално време. Или както е модерно да се казва – интерактивност.
 • ПАРИ – управлението на чужди пари изисква максимална коректност и отчетност. Лесно и бързо можете да видите с е-банкирането какво се случва с тях. А и рязко ще ви намалим разходите за заплати в офиса!
 • ИНФОРМАЦИЯ – по всяко време и по всякакъв начин, тя винаги ще достига до Вас.

 

Докса Консултинг

Базови цени

Фирми, регистрирани по ЗДДС – 160 лв. на месец:

 • персонал до 5 човека + собственика/ци
 • с малък обем документи до 50 ПСД за месец
 • 1 банкова сметка
 • 1 касов апарат

 

Мениджмънт на работни заплати

 • с персонал до 5 човека – 80 лв. + 10 лв. за всяко следващо лице.

В цената се включва изготвяне на месечна ведомост за заплати, платежни нареждания, декларации 1 и 6. Цената е за 1/един/ месец и е абонаментна

 • заверка на осигурителен стаж на служители за период преди обслужване от счетоводната къща – сума по договаряне

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС - 90 лв. на месец:

 • персонал до 5 човека + собственика/ци
 • с малък обем документи до 50 ПСД за месец
 • 1 банкова сметка
 • 1 касов апарат

Еднократни услуги:

 • ДДС: набор на дневници, изготвяне на справка – декларация, запис на дискета, печат на дневници, декларация – до 50 реда – 50 лв., над 50 реда по 0.50 лв. на ред
 • Интрастат до 2 придобивания /изпращания на месец/- 60 лв.
 • От 2 -5 придобивания /изпращания на месец/ – 100 лв.
 • От 6 -10 придобивания /изпращания на месец/ – 160 лв.
 • Над 10 придобивания /изпращания на месец/ – 260 лв.
 • Платежни документи – изготвяне – 1 лв. на брой
 • Платежни документи – носене /вземане в/ от банката на клиента – 5 лв. /посещение
 • Представяне / подаване на документите пред съответния орган – 10 лв. /брой
 • Консултации, инвентаризации, вътрешни ревизии – 20 лв. /час
 • Регистрация /дерегистрация по ДДС – 100 лв.
 • Еднократно осчетоводяване на документи: нерегистрирани по ДДС – 0.90 лв./първичен документ
 • Еднократно осчетоводяване на документи: регистрирани по ДДС – 1.50 лв./първичен документ
 • Годишен счетоводен отчет:нерегистрирани по ДДС – 100 лв.
 • Документи,свързани с изискванията на Инспекция по труда – цена по договаряне, минимална цена - 50 лв.
 • Подготовка на документи за банков кредит – 20 лв.
 • Попълване на данъчна декларация – 20 лв.
 • - Подготовка на документи за Камарата на Строителите в България – 200лв.

 • Годишно счетоводно приключване/ако няма текуща отчетност/ – 1 лв. на първичен документ
 • Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв./държавна такса +комисионна на фирмата/
 • Регистрация на ЕТ – 50 лв. / комисионната на фирмата/+85лв държавни такси
 • Регистрация на ЕООД и ООД – 80 лв./ комисионната на фирмата/+ 210лв държавни такси

 

Забележка:

 • ПСД- първичен счетоводен документ /фактура, митническа декларация, договор, банково бордеро, опис, касов бон, отчет, заповед, акт и др./
 • “Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
 • “Персонал” е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 • Докса Консултинг ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
 • МРЗ – минимална работна заплата за страната.
 • Цените са в лева без включен ДДС.

 

Докса Консултинг

Услуги

Ползвайки се от нашето абонаментно обслужване, Вие ще бъдете максимално неангажирани и улеснени, без да мислите постоянно за всеки детайл от уреждането на задължителните документи: декларации, данъци, осигуровки и т.н. С други думи няма ходене, редене, чакане – всичко оставате на нас!

 

Ще намалите разходите си, като спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводният Ви персонал, осигуряване на работно място, поддържане на актуален софтуер и информация за промените в нормативната уредба. Иначе казано, ние се набутваме с тези разходи, за вас остава услугата.

 

Ще спестите много от ценното си време, като бъдете освободени от досадните ангажименти по ежемесечното подписване и подпечатване на следните документи:

 • Месечна справка – декларация по ДДС
 • Месечна декларация по Интрастат
 • Декларация образец 1, 3 и 6
 • Уведомление по чл. 62 т. 3 от КТ
 • Платежни нареждания за разплащания към бюджета (осигуровки, данъци, заплати, болнични и др.)

Подаването на същите се осъществява по електронен път с помощта на електронен подпис, позволявайки Ви да насочите вниманието си към по-съществени въпроси, свързани с управлението на Вашия бизнес. Ето това наистина е страхотно, ние знаем каква е досада за всеки управител, горепосочените изисквания на Република България.

 

Счетоводната кантора обслужва фирми от различни сфери на стопанския живот като:

 • производство
 • външна и вътрешна търговия
 • ресторантьорство
 • туризъм
 • реклама
 • строителство
 • сдружения с идеална цел
 • информационни услуги
 • консултански услуги и др.

Какво включва нашият абонаментен пакет?

 • Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване
 • Данъчна защита
 • Междинни финансови отчети

Освен абонамент, предлагаме и различни други услуги…

 • Регистрация на фирми
 • Правни услуги
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Аутсорсинг услуги
 • ТРЗ
 • Счетоводни консултации
 • Счетоводно обслужване
 • Счетоводство на фирми

 

Карта

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Докса Консултинг - София

Докса Консултинг - София

0888 040 891 / 0884 065 028

София, ул.Ралевица 86

Счетоводни услуги София

Докса Консултинг

 

Докса Консултинг