Д-р Николай Стаевски ( Visit Website )

Ортопеди Смолян Д-р Николай Стаевски Д-р Николай Стаевски
Д-р Николай Стаевски

Завършва медицина през 1992 г. във ВМА – Пловдив. Между 1992 и 1994 г. работи в Спешен кабинет към ОРБ – Смолян. От 1994 г. до края на 2009 г. е ординатор в Травматологично отделение на МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД.


Презентация

Д-р Николай Стаевски Д-р Николай Стаевски Д-р Николай Стаевски Д-р Николай Стаевски Д-р Николай Стаевски

Д-р Николай Стаевски

Д-р Николай Стаевски

Д-Р НИКОЛАЙ СТАЕВСКИ е Началник Травматологично отделение в МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД – СМОЛЯН.

 

Завършва медицина през 1992 г. във ВМА – Пловдив. Между 1992 и 1994 г. работи в Спешен кабинет към ОРБ – Смолян. От 1994 г. до края на 2009 г. е ординатор в Травматологично отделение на МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД.


В периода 1998-2003 г. специализира Ортопедия и травматология в МБАЛСП ПИРОГОВ.
От 2002 г. е със специалност Ортопедия и травматология.

 

Има придобити сертификати по Ендопротезиране на големи стави, Артроскопия на стави, Сонография на тазобедрени стави при деца, Здравен мениджмънт. Участвал е в редица международни и национални конгреси.

 

Д-р Николай Стаевски

Дейност

Консултативни травматологични и ортопедични прегледи. Високоспециализирани методи за лечение на изискващите болничен престой травматологични и ортопедични случаи. Консервативно и оперативно лечение на мекотъканни и костни увреди при травматологично-ортопедични заболявания на горни и долни крайници, гръбначен стълб, гръден кош и таз.

 

Кожни пластики при мекотъканни дефекти, получени в резултат на различни видове травматизъм (битов, производствен, транспортен). В отделението работят лекари със специалност по Ортопедия и травматология и придобити сертификати за следдипломна квалификация по Ендопротезиране на тазобедрените стави, Артроскопски изследвания, Ехографски изследвания. Двама са специализанти по държавна поръчка.

 

Ортопеди Смолян

 

Д-р Николай Стаевски

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Д-р Николай Стаевски - Смолян

Д-р Николай Стаевски - Смолян

0887 399 373 / 030 162 666

N/A
Клиники

Смолян, бул.България 2

Ортопед и травматолог

Д-р Николай Стаевски