Доц. д-р Стефан Вълканов ( Visit Website )

Неврохирурзи Стара Загора Доц. д-р Стефан Вълканов Доц. д-р Стефан Вълканов
Доц. д-р Стефан Вълканов

Доцент д-р Стефан Вълканов, д.м. е специалист неврохирург в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович. Извършва оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни, съдови заболявания и малформации на ЦНС.


Презентация

Доц. д-р Стефан Вълканов Доц. д-р Стефан Вълканов Доц. д-р Стефан Вълканов Доц. д-р Стефан Вълканов Доц. д-р Стефан Вълканов

Доц. д-р Стефан Вълканов

Доц. д-р Стефан Вълканов

Доцент д-р Стефан Вълканов, д.м. е специалист неврохирург в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович. Извършва оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни, съдови заболявания и малформации на ЦНС.

 

Доц. д-р Ст. Вълканов е преподавател по неврохирургия към към катедрата по Хирургия, Неврохирургия и Урология на Медицински Факултет на Тракийски Университет - Стара Загора. Има 15 годишен стаж по специалноста Неврохирургия и е автор и съавтор на над 40 научни публикации и доклади в международни и български списания и сборници.

 

Изследователската му работа се състои в проучвания в областа на невроонкологията, невротравматизма, както и в съвместна работа по проучвания на колеги от всички катедри на факултета. През 2013г. защитава дисертация на тема Транссулкусен микрохирургичен достъп при интрацеребрални лезии.

 

Като специалист неврохирург се занимава с оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни и спондилодискогенни заболявания, малформации на ЦНС, съдови заболявания на ЦНС.

 

Неврохирурзи Стара Загора

 

Доц. д-р Стефан Вълканов

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Доц. д-р Стефан Вълканов - Стара Загора

Доц. д-р Стефан Вълканов - Стара Загора

0887 55 82 75

N/A
Клиники

Стара Загора

N/A

Доц. д-р Стефан Вълканов

Доц. д-р Стефан Вълканов