Еко Проект ООД ( Visit Website )

Полиетиленови тръби Габрово Еко Проект ООД Еко Проект ООД
Еко Проект ООД

Фирма Еко Проект ООД е създадена през 2004 година в град Габрово. Партньори в дружеството са специалисти с дългогодишен бизнес опит в преработката на полимери, производствени иновации, инфраструктурно и промишлено строителство. Тяхната цел е да правят принадена стойност, да създават работни места и да произвеждат съвременни продукти...

Презентация

Еко Проект ООД Еко Проект ООД Еко Проект ООД Еко Проект ООД Еко Проект ООД

Еко Проект ООД

Еко Проект ООД

Фирма Еко Проект ООД е създадена през 2004 година в град Габрово.

 

Партньори в дружеството са специалисти с дългогодишен бизнес опит в преработката на полимери, производствени иновации, инфраструктурно и промишлено строителство. Тяхната цел е да правят принадена стойност, да създават работни места и да произвеждат съвременни продукти.

 

Компанията е специализирана в производство на полиетиленови тръби и фитинги за влагане в инфраструктурното строителство. Приложения: пренос на питейна вода и газ; канализация, отводняване и дренаж; защита на оптичен кабел; тръби за общо приложение.

 

Суровината за производство на тръби, използвана от Еко Проект ООД - полиетилен висока плътност (HDPE) - се доставя от водещи световни химически концерни-Borealis, Dow Chemical и Basell.

 

Предлаганата на пазара тръба е с търговска марка ECOpipe. Производството покрива пълния асортимент на използваните в България полиетиленови тръби за пренос на вода, газ и защита на оптичен кабел от ф20 мм до ф 630 мм за всички работни налягания.

 

Еко Проект ООД комплектова тръбите собствено производство с български и вносни свързващи части и арматура от доставчици с доказано качество.

 

Еко проект притежава собствена производствена сграда от 2000 кв.м. и 10 декара промишлен терен и складови площи в с. Враниловци, Габровска община, както и 200 кв.м. административен офис, разположен в центъра на гр. Габрово.

 

Еко Проект ООД предлага инженеринг консултации, строително проектиране, подготовка и управление на строителни проекти и логистика. В компанията работи специализирано звено за изграждане на напорни водопроводи до ф 450 мм., канализационни системи до ф 900 мм., както и градски и магистрални оптични трасета от всякакъв характер.

 

Най - новото производство на Еко Проект са напорни тръби с големи диаметри. Последният проект на компанията е свързан с производството на дву и трислойни RC тръби, които са новост както за България, така и за Европа. Използват се предимно в безизкопните технологии и са предвидени за полагане без пясъчно легло, както и тръба в тръба Те са десетки пъти по-здрави от обикновените полиетиленови тръби по т. нар. устойчивост на разпространение на пукнатини.

 

Фирма Еко Проект е сред 13-е номинирани за годишните награди Конкурентна България 2013 за най-успешен проект по Оперативна програма Конкурентоспособност. Компанията е удостоена с плакет и грамота в категорията Технологична модернизация на церемония през декември 2013 г. Организатор на престижното събитие е Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката и енергетиката.

 

Пак в края на 2013 г. дружеството получава отличието Златен печат за иновативен мениджмънт и социална отговорност. И става почетен член на Съвета на европейската бизнес общност като е удостоено със Златна монета, която се дава на компании за висок престиж и обществено признание в областта на икономиката.

 

Еко Проект ООД

Тръби

-За Вода

външен диаметър S 12,5/SDR 26 PN6,3* S 8/SDR 17 PN 10 S 5/SDR 11 PN 16 Метраж
Дебелина на стената Тегло Дебелина на стената Тегло Дебелина на стената Тегло Рула / прави пръти
Outside diameter Wall thickness Weight Wall thickness Weight Wall thickness Weight
mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m m
20 - - - - 2.0 0.112 100 - 300
25 - - 2.0 0.137 2.3 0.171 100 - 300
32 - - 2.0 0.187 2.9 0.272 100 - 300
40 2.0 0.227 2.4 0.295 3.7 0.430 100 - 300
50 2.0 0.314 3.0 0.453 4.6 0.666 100 - 300
63 2.5 0.494 3.8 0.721 5.8 1.050 100 - 200
75 2.9 0.675 4.5> 1.020 6.8 1.470 50, 100
90 3.5 0.978 5.4 1.460 8.2 2.120 50, 100
110 4.2 1.430 6.6 2.170 10.0 3.140 50, 100
125 4.8 1.840 7.4 2.760 11.4 4.080 6, 12
140 5.4 2.320 8.3 3.460 12.7 5.080 6, 12
160 6.2 3.040 9.5 4.520 14.6 6.670 6, 12
180 6.9 3.790 10.7 5.710 16.4 8.420 6, 12
200 7.7 4.690 11.9 7.050 18.2 10.400 6, 12
225 8.6 5.890 13.4 8.930 20.5 13.100 6, 12
250 9.6 7.300 14.8 11.000 22.7 16.200 6, 12
280 10.7 9.100 16.6 13.700 25.4 20.300 6, 12
315 12.1 11.600 18.7 17.400 28.6 25.600 6, 12
355 13.6 14.600 21.1 22.100 32.2 32.500 6, 12
400 15.3 18.600 23.7 28.000 36.3 41.300 6, 12
450 17.2 23.500 26.7 35.400 40.9 52.300 6, 12
500 19.1 29.400 29.7 43.900 45.4 65.400 6, 12
560 21.4 36.700 33.2 55.000 50.8 82.000 6, 12
630 24.1 46.500 37.4 69.7 57.2 104.000 6, 12

S - тръбни серии съгласно ISO 4065 [2]

SDR - стандартно отношение на номиналните размери /отношението между номиналния външен диаметър на тръбата и нейната номинална дебелина на стената/

PN - номинално налягане

* изработка на прави пръти


Забележки:

 1. - Търговска отстъпка - до 20%, в зависимост от заявени количества и условия на доставка;
 2. - Плащане - по договаряне;
 3. - Изработка съгласно техническа спецификация;
 4. - Цвят - черен с надлъжни цветни линии;
 5. - Маркировка на тръбата - надлъжно по външна повърхност с надпис, който съдържа: име на производител, марка тръба, стандарт, вид материал, диаметър х дебелина на стената, ден, месец, година на производство, текуща дължина. Възможно е надпис с Ваше име;
 6. - Качество - Сертификат ISO 9001:2008 на BVS Англия, Сертификат за съответствие съгласно НСИОЦЦП - от Булгарконтрола ЕАД;

ТРЪБИ ОТ HDPE "ECOpipe-G" ЗА ПРЕНОС НА ГАЗ

SDR 17.6 11 стандартни
дължини
PN 6 10 рула / пръти
d s Kg/m s Kg/m m
25 2.3 0.171 3.0 0.211 100 - 300
32 2.3 0.224 3.0 0.279 100 - 300
40 2.9 0.296 3.7 0.431 100 - 300
50 3.0 0.454 4.6 0.667 100 - 300
63 3.6 0.722 5.8 1.050 100 - 200
75 4.3 1.020 6.8 1.470 50, 100
90 5.2 1.460 8.2 2.130 50, 100
110 6.3 2.170 10.0 3.150 50, 100
125 7.1 2.770 11.4 4.090 6, 12
140 8.0 3.470 12.7 5.090 6, 12
160 9.1 4.530 14.6 6.680 6, 12
180 10.3 5.730 16.4 8.440 6, 12
200 11.4 7.060 18.2 10.400 6, 12
225 12.8 8.950 20.5 13.200 6, 12
250 14.2 11.000 22.7 16.200 6, 12
280 15.1 13.800 25.4 20.300 6, 12
315 17.9 17.400 28.6 25.700 6, 12
355 20.2 22.200 32.3 32.700 6, 12
400 22.8 28.000 36.4 41.500 6, 12
450 26.7 35.400 40.9 53.300 6, 12
500 29.7 43.900 45.4 65.400 6, 12
560 33.2 55.000 50.8 82.000 6, 12
630 37.4 69.700 57.2 104.000 6, 12


Материал: полиетилен висока плътност

Размери: от ф25 до ф630 мм

Тръбите могат да бъдат произведени с различна от стандартната дължина

Степени на налягане: PN6 и PN10 bar

Цвят: черен с надлъжни оранжеви (жълти ивици) или изцяло оранжеви (жълти)

Стандарт: БДС EN 1555-2

 • SDR - съотношение между външен диаметър и дебелина на стената
 • d - номинален външен диаметър
 • s - номинална дебелина на стената
 • Kg/m - тегло на тръбата

Маркировка на тръбата - надлъжно по външна повърхност с надпис, който съдържа: име на производител, марка тръба, стандарт, вид материал, диаметър х дебелина на стената, ден, месец, година на производство, текуща дължина. Възможно е надпис с Ваше име;

Качество - Сертификат ISO 9001:2008 на BVS Англия, Сертификат за съответствие съгласно НСИОЦЦП - от Булгарконтрола ЕАД;

ТРЪБИ ОТ HDPE "ECOpipe-O" ЗА ЗАЩИТА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ

D SDR 17.6 SDR 13.6 SDR 11
s тегло s тегло s тегло
mm mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
20 - - - - 1.9 0.104
25 - - 1.9 0.144 2.3 0.171
32 1.9 0.188 2.4 0.233 2.9 0.272
40 2.3 0.286 3.0 0.358 3.6 0.418
50 2.9 0.441 3.7 0.550 4.6 0.667


Материал: полиетилен висока плътност PE 80, PE 100

Гладка външна и оребрена вътрешна повърхност

Дължина на рулата 100 - 500 м

Цвят: черен с надлъжни цветни ивици

Стандарт: DIN 8074/75, БДС EN 50086-2-4

 • SDR - съотношение между външен диаметър и дебелина на стената
 • D - номинален външен диаметър
 • s - номинална дебелина на стената
 • Kg/m - тегло на тръбата

Маркировка на тръбата - надлъжно по външна повърхност с надпис, който съдържа: име на производител, марка тръба, стандарт, вид материал, диаметър х дебелина на стената, ден, месец, година на производство, текуща дължина. Възможно е надпис с Ваше име;

Качество - Сертификат ISO 9001:2008 на BVS Англия, Сертификат за съответствие съгласно НСИОЦЦП - от Булгарконтрола ЕАД;

ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ "ECOpipe-K"


СПИРАЛНО НАВИТИ

Спиралната тръба притежава всички технически предимства на ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ тръби с плътни стени, но постига значителна икономия на теглото, по-лесен монтаж и по-висока ефективност. Технологията на производство гарантира на тръбите висока коравина и устойчивост на вътрешно налягане.

 

вътрешен
диаметър(ID)
външен
диаметър(ОD)
SN
mm mm kN/m2
600 662 4
678 8
700 778 4
788 8
800 888 4
900 8
900 1000 4
1024 8
1000 1100 4
1124 8
1100 1224 4
1250 8
1200 1324 4
1350 8
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
 1. Материал: полиетилен висока плътност
 2. Структурирана стена - оребрена външна и гладка вътрешна повърхност
 3. Дължина на тръбите - 6 метра
 4. SN - клас на твърдост ( устойчивост на натиск )
 5. SN 4 = 4 kN/m2
 6. SN 8 = 8 kN/m2
 7. * Можем да изработим изделия с коравина SN 10 и SN 12 по заявка на клиента.

ДВУСЛОЙНИ ГОФРИРАНИ (КОРУГИРАНИ)

 

вътрешен
диаметър(ID)
външен
диаметър(ОD)
mm mm
200 220
250 279
300 334
400 446
500 558
600 675
800 892
 1. Материал: полиетилен висока плътност
 2. Структурирана стена - оребрена външна и гладка вътрешна повърхност
 3. Дължина на тръбите - 6 метра
 4. SN - клас на твърдост ( устойчивост на натиск )
 5. SN 4 = 4 kN/m2
 6. SN 8 = 8 kN/m2

ГЛАДКОСТЕННА ТРЪБА ОТ PEHD, PE 100

Успоредно с усъвършенстването на технологиите се наблюдава и увеличаване на химическите отпадъци, които съдържат все по-агресивни вещества.
В предвид особения състав на канализационните води и химикали,полиетиленовите (РЕ) тръбопроводни системи са най-приемливото и ефективно решение благодарение на своята устойчивост към химикали, ерозия и корозия.
Канализационните напорни тръбопроводи от РЕ за подземни и надземни канализации са се доказали вече повече от 35 години.
РЕ тръбни системи са абсолютно непропускливи, което е резултат от използвания метод за свързване чрез заваряване, който гарантира устойчивост на цялата система. Високият модул на еластичност на РЕ напълно удовлетворява изискванията на канализационните системи.

 1. - Предназначение: за напорна канализация, дълбоководно заустване, индустриални и др. системи за пренос на вода и флуиди.
 2. - Материал: РЕ 100
 3. - Размери: от ф 20 до ф 630 мм
 4. - Степени на налягане: от PN 2.5 - 25 bar
 5. - Оцветяване: черна тръба с четири кафяви надлъжни ленти, UV стабилизирани
 6. - Стандарт: EN 12201-2:2011
 7. - Дължина на тръбите: пръти по 6- 12 м
 8. - Техники на свързване: челно заваряване, муфово заваряване, eлектро-съпротивително заваряване

ТРЪБИ ОТ HDPE "ECOpipe-RC" ЗА ПОЛАГАНЕ БЕЗ ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО

Когато се полагат в камениста местност или се монтират без пясъчно легло, тръбите са обект на външни наранявания и високо напрежение, които могат да предизвикат пробив. Той от своя страна с течение на времето може да доведе до увеличаване на пукнатините и в крайна сметка до разрушаване на тръбата.

 

Новото поколение тръби ECOpipe RC са произведени от специално синтезиран полиетилен, какъвто е BorSafe LS-H на водещата фирма Бореалис. Те водят до намаляване на разходите за инсталиране, тъй като се прави минимална предварителна подготовка на мястото ( без традиционното пясъчно легло и без допълнителни грижи за качеството на запълващия материал). Освен това не е необходим транспорт на пясък и запълващ материал, транспортиране и съхранение на изкопаната пръст, което спомага за опазване на околната среда.

Еко Проект ООД

Еко Проект ООД произвежда тръби от полиетилен висока плътност (HDPE-RC) с търговска марка ECOpipe-RC, предназначени за изграждане на извънсградни водопроводни инсталации, монтирани без пясъчно легло.

 1. - Размери: от Ф20 мм до Ф 630 мм
 2. - Дължина на тръбите: 6, 12, 100 м
 3. - Работно налягане: от PN 4 до PN 20
 4. - Стандарт: БДС EN 12201
 5. - Сертификат за съответствие

ТРЪБИ ОТ HDPE "ECOpipe-RC+" ЗА БЕЗИЗКОПНО ПОЛАГАНЕ

 

Те са все по-често приложими като алтернативно решение за традиционното траншейно строителство. Включват по-малко разрушаване на съществуващата инфраструктура, не пречат на пътния трафик, спестяват част от подземни и надземни работи, като по този начин намаляват стойността на общия монтаж. Тези техники изискват използването на тръби с увеличена устойчивост на пропукване и издържливост на точково натоварване. За да отговори на търсенето на пазара, Еко Проект ООД внедри производството на тръби с марка Ecopipe RC+. Същите намират приложение при безизкопните методи на работа – тръба в тръба, разбиване на съществуващ водопровод, с изтегляне на RC+ тръба в старото легло, както и изграждане на тръбопроводи без изкоп, чрез хоризонтално сондиране.


 1. Тръбите за алтернативно полагане ECOpipe-RC се изпълняват в следните разновидности:
 2. - еднослойни тръби от материал РЕ 100, или РЕ 100RC (устойчиви на пукнатини), с допълнителен предпазен слой от модифициран полипропилен, предначени за безизкопно полагане. Предпазният кожух осигурява допълнителна защита срещу механични повреди. Отговарят на изискванията на БДС EN 12201 и на PAS 1075;
 3. - многослойни тръби (двуслойни и трислойни) – пластовете са от полиетилен 100 и полиетилен 100RC, неделимо свързани помежду си. Отговарят на изискванията на БДС EN 12201, както и на Нормата за полагане не тръби по алтернативни технологии PAS 1075;
 1. Преимущества от използването на тръби ECOpipe-RC и ECOpipe-RC+
 2. - изключителна трайност и минимална поддръжка по време на експлоатационния живот
 3. - бърз монтаж, модерни инсталационни методи с екологичен ефект
 4. - подходящи за малки и големи диаметри тръбопроводи
 5. - имат широко приложение – водопроводни, газопроводни и канализационни системи

ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА - СЕГМЕНТИРАНИ

Еко Проект разполага с модерна машина и оборудване на немската компания Hurner за производство на сегментирани фитинги с размери до 400 мм. Технологията позволява изпълнение, както на единични, така и на големи серии. Осигурява номенклатура от най-използваните размери и видове.

Еко Проект ООД

Еко Проект ООД

Еко Проект ООД

ШАХТИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН

Шахтите от полиетилен са лек и същевременно много здрав продукт. Проектирани са с оребрена и удебелена външна струкура, което намалява поддатливиостта им към натиск на земните маси. Полагането на шахти от полиетилен е изключително препоръчително в сеизмични зони или в зони с движение на земните пластове, тъй като еластичните качества на материала позволяват той да поема големи деформациии, без това да води до трайно повреждане. Някои лабораторни тестове доказват, че повърхността на полиетилена е най-малко податлива на абразия от твърдите частици транспортирани в тръбопровода и по този начин рискът от надраскване е минимален. Вътрешната повърхност на тези шахти е с голяма гладкост, което елиминира възможността от натрупване на отлагания.


РЕВИЗИОННИ ( КОНТРОЛНИ ) ШАХТИ

Приложение:
Битова, дъждовна и смесена канализация. Предлагат се като сглобяеми модули. Конструкцията се състои от дъно с кюне, основно и допълнително тяло. Капакът на ревизионната шахта - чугунен, полимеробетонен, за полимерен се поставя върху бетонов пръстен.

ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

Приложение:
Дъждовна и смесена канализация.

ТАНГЕНЦИАЛНИ ШАХТИ

Приложение:
За ефективно и бързо изпълнение при заустване в големи канакизационни колектори.

Диаметър на тялото:
ID 600 мм; ID 800 мм; ID 1200 мм - до 2400 мм
Минимална височина на шахтата - до 12, 00 м на тялото ( възможност за повече от един сегмент на тялото ).

Стандарт: БДС EN 13598-2:2009
Прилагат се като монолитна или модулна конструкция. Капакът е тип решетка. Стъпалата са от метал или пластмаса.

ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

Съвременните постижения в промишлеността, прираста на населението и увеличеното потребление, както и развитието на нови материали и продукти довеждат до натрупване на битови и промишлени твърди отпадъци, които след гниене образуват много други химикали, които попадат в подпочвените води и замърсяват природната среда. Ето затова в последните години се налагат и все по-ефективни мерки и изисквания за опазване на околната среда. Именно в тази сфера полиетиленът се явява идеалният материал за отвеждане на подпочвените води чрез специално изградени и модернизирани дренажни системи. Извеждането по тези тръбопроводи на метановия газ, отделящ се при гниенето на отпадъците, допринася за постигане на тази общочовешка и хуманна кауза по опазване на природното ни наследство.

 

ГЛАДКОСТЕННА ТРЪБА ОТ PEHD, ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОРЯЗАНА

 1. - Предназначение: за дренажни системи с високо външно натоварване и възможност за дълбочина на залагане > 10 м; за сметища
 2. - Материал: HDPE
 3. - Размери: от ф 160 до ф 400 мм
 4. - Широчина на прореза: 4, 6, 8 и 10 мм
 5. - Вид на прорязването: модел А -1/3; модел В - 2/3 и модел С - напълно прорязани
 6. - Оцветяване: черна тръба с кафяви надлъжни ленти
 7. - Стандарт: EN 12201-1-2, DIN 4262-1
 8. - Дължина на тръбите: пръти по 6 - 12 м
 9. - Техники на свързване: челно заваряване, eлектро-съпротивителни и механични връзки

Еко Проект ООД

ТРЪБИ ОТ HDPE "ECOpipe-KR" ЗА САНИРАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ

В последните години усилено се налагат нови методи за саниране на тръбопроводи – т.н. релайнинг методи. Тръбите, с търговска марка EKOpipe-KR, произвеждани от Еко Проект ООД, са част от технологиите, отнасящи се до реновиране на канализационни и деривационни системи.

 

Методът представлява изтегляне през стария отвор на тръбопровода на нова полиетиленова тръба. Предимство на метода е, че намалява в пъти изкопните дейности и извозването на пръст, както и използването на голямо количество инертни материали за уплътняване на траншеите. Второ предимство на метода е възможността дейностите по рехабилитация да се извършват и по време на работа на съоръжението (без подсушаване и направа на байпасна връзка). Не се налага спиране на уличното движение и не затруднява придвижването на пешеходците.

 

Полиетиленът като материал е устойчив на корозия, на удар и натиск, издържлив е на земни натоварвания. Тъй като стената на тръбата е гладка, с много малък коефицент на грапавост не се получават органолептични отлагания и струпвания във вътрешността на тръбата. Намаляването на работния диаметър на тръбата не води до по-малка водопроводимост, защото при полиетилена тя е значително по-голяма от тази на бетонов или метален тръбопровод.

 

Свързването на тръбите се извършва чрез винтова връзка и допълнителна термо или електрофузионна муфа. При диаметри по-големи от ф800мм. се допуска допълнителна заварка с ръчен екструдер и от вътрешната стена на тръбата. Това води до по-голяма херметичност на изделието.


Размери: от Ф500 мм до Ф 1200 мм
Дължина на тръбите: 6, 12 м
Твърдост на пръстена SN 4 до SN 12.

Еко Проект ООД

МОДУЛИ ОТ HDPE "ECOpipe-click" ЗА САНИРАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ

 

ECOpipe-click са модули предназначени за реновиране на съществуващи тръбопроводи - ефективна, надеждна и инoвативна технология. Полиетиленовите модули се поставят безизкопно, без разрушаване на съществуващата шахта, с помощта на хидравлична машина, от шахта до шахта, като се набиват един в друг чрез клик система. Така се спестяват всички неудобства при възстановяване на стари канализации - ограничения в движението на автомобилите и пешеходците, изкопи и транспорт на инертни материали. По време на ремонтните работи канализационната система може да функционира нормално.

 

Модулите ECOpipe-click са изработени от плътни тръби от полиетилен, с гладка вътрешна и външна повърхност. Това осигурява на санирания канал всички преимущества, които притежава самия материал, като:
- устойчивост на корозия и химични съединения,
- устойчивост на износване и абразия,
- устойчивост на ниски температури и възможност за работа в замръзнала почва
- устойчивост на удар и изключителна комбинация от здравина и еластичност
- нисък коефициент на грапавост

Предимства на системата ECOpipe-click:
- ниска цена за реновиране
- лесен и бърз монтаж
- херметичност
- дълъг живот и надеждност
- малко тегло на модулите (лесно транспортиране) и възможност за дългосрочно съхранение, без промяна на основните параметри (устойчивост на UV лъчи)


Размери: от ф90 мм до Ф ф630.
Дължината на отделните модули е – 0.5 м.
Tвърдост на пръстена SN 8 (kN/m2)


Съединението на тръбите се осъществява чрез свързване на ключалка с уплътнител. Тази връзка гарантира целостта им и безпроблемна работа в продължение на много години.

 

Еко Проект ООД

Еко Проект ООД

Строителство

Еко Проект ООД извършва проучване и консултира проектиране на водопроводни мрежи, канализационни колектори, речни водохващания, деривационни системи, безизкопни технологии за изпълнение на водопровод и канализация.

 

Еко Проект ООД притежава съвременна техника и оборудване, с които екип от квалифицирани работници извършват полагане и монтаж на водопроводни и канализационни мрежи.

 

На клиентите се предлага специализирана инженерингова помощ и съвети, свързани с материали и оборудване за иновативни технологии на работа в инфраструктурното строителство.

 

Дружеството притежава собствен товарен транспорт и осигурява доставки до обект на клиента.

 

Активни контакти и партньорски отношения Еко Проект осъществява с проектантски фирми, асоциации и други организации, както и водещи световни компании в бранша.

Еко Проект ООД

Инсталации

Инсталации

Еко Проект ООД притежава модерно технологично оборудване, висока производителност и широка заводска номенклатура, които позволяват да бъдат задоволени изискванията на пазара. Производствените мощности осигуряват изпълнение на големи по обем и разнородни по спецификация поръчки. В удовлетворение на клиентите, произвежда и доставя всички използвани размери и видове гладкостенни и тръби със структурирани стени, свързващи части и други материали.

 

Използва суровини HDPE (полиетилен висока плътност) и PP (полипропилен) на водещи световни химически компании, с което гарантира качество и надежност на продуктите си. Притежава всички необходими сертификати и документи за дейността и извършва ежедневен качествен контрол в заводски условия, както и периодичен контрол в независима външна акредитирана лаборатория.

 

Полиетиленови тръби Габрово

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Еко Проект ООД - Габрово

Еко Проект ООД - Габрово

0894 765 333 / 0894 765 313

Строителни фирми

Габрово, ул.Любен Каравелов 26

ecopro@abv.bg

ОСНОВНИ ГРУПИ КЛИЕНТИ

 1. Български Общини, Министерства и държавни организации и фирми;
 2. В и К дружества – държавни и общински;
 3. Големи строителни компании;
 4. Борси и складове за строителни материали и В и К части;
 5. Кабелни оператори и компании, изграждащи лан мрежи
 6. Мелиоративни дружества.

ТРАДИЦИОННИ КЛИЕНТИ НА ЕКО ПРОЕКТ

Традиционни клиенти на Еко Проект ООД са компании като:

 1. Булгаргаз ЕАД – гр.София,
 2. Овергаз Холдинг АД,
 3. Евроком кабел мениджмънт България ЕООД – гр.София,
 4. Мегалан нетуърк ООД– гр.София,
 5. Кейбълтел ЕАД– гр.София,
 6. Водоснабдяване и Канализация ООД - гр.Русе,
 7. В и К ООД - гр.Габрово,
 8. Водоснабдяване Дунав ЕООД - гр.Разград,
 9. В и К ООД – гр.Сливен,
 10. В и К Бяла ЕООД – гр.Севлиево,
 11. Община град Добрич,
 12. Мармед ООД – гр. Варна,
 13. Общински дружества от Стражица, Павликени, Ямбол, Казанлък,
 14. В и К Благоевград.