Екострой АИ ЕООД ( Visit Website )

Екострой АИ ЕООД

строителство на сгради, къщи, съоръжения, ремонтни дейности шпакловки, фаянс и теракот, замазки, мазилки, кнауф, ламинат, ВиК, покривни конструкции, беседки, навеси, изграждане на де - тски площадки...

Презентация

Екострой АИ ЕООД

фирма Екострой АИ ЕООД е: строителство на сгради, къщи, съоръжения, ремонтни дейности
шпакловки, фаянс и теракот, замазки, мазилки, кнауф, ламинат, ВиК, покривни конструкции, беседки, навеси, изграждане на де- тски площадки, огради, изграждане на подпорни стени, полагане на тротоарни плочки и бордюри, облицовки от камък и др. на сгради и къщи, топло и хидроизолации на къщи, сгради и съо – ръжения, алуминиева и ПВЦ дограма, метални конструкции, охранителна дейност на обекти.

 

Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал и с необходимата техника за изкопаване на земни маси, строител ство от основи до ключ, ремонтни и довършителни дейности, изграждане, подмяна и ремонтиране на В и К и Ел. инсталации, както и за други дейности свързани с новото строителство, хидро и топлоизолация на сгради,покриви и съоръжения с гаранция от 5 до 10 год., изграждане и ремонтиране на пътища, охрана на обек-тите си и други обекти, транспорт.

 

Фирмата в момента завършва изграждането на Фабрика за производство на промишлени електротермични съоръжения и добив на топлинна енергия от земните недра – строителството е дело изцяло на фирмата.

 

Фирмата има няколко изградени къщи на груб строеж, както и са - нирани с топло изолация, ремонтирани детски градини и площа-дки, изградена скатна канализация,дренажна канализация с нап –рава на хидроизолация на сграда, участва с механизация в изгра-ждането на ЛОТ – 2 на АМ МАРИЦА и други обекти.

 

Фирмата гарантира, качество и коректност при извършване на СМР дейностите и спазване на договорените срокове.

 

Йоли – Аврамов ЕООД

За контакти : GSM – 0898 356 663

 

Фирма Йоли – Аврамов ЕООД съществува от 2006 год. като изкупува, всички активи и пасиви на фирма ЕТ Йоли – Йордан Иванов. Участвала е, в изграждането на следните обекти, като изпълнител и подизпълнител:


Изграждане на Канал Сребърна Гински от каскада Петрохан с фирма ИСТА Андреев ООД .
Извършване изкопни и транспортни работи за коопера-ция в местност Власилашко езеро – София, в кв . Изток, в кв . Дружба и обект в Манастирски ливади на фирма Орби Инженеринг ЕООД .


Изграждане на нов цех в Кремиковци на фирма Мариета 2005 ЕООД .
Извършване изкопни и транспортни работи за изгражда-нето на Евромаркет – Околовръстен път до Кзичене с фирма Инвестра АД .
Извършване на изкопни и транспортни работи за изгра-ждане на Резидеиншъл парк София в жк. Младост с фирма ЕТ ПЕЕВ – Румен Пеев.
Извършване на изкопни и транспортни работи за изгра-ждане на МОЛ – 2 ул. Тодор Каблешков.
Извършване на изкопни и транспортни работи за рекон-струкция и подмяна на водопровод в София – кв. Студен-ски град, пазара - Димитър Петковно , ул. Бистрия, кино АРЕНА и кв.Требич с фирма ЕТ ПЕЕВ – Румен Пеев
Събаряне, разчистване и извозване на Киноцентър Бояна.
Извършване на изкопни и транспортни работи на офис-на сграда с подземни гаражи в кв . Дружба на фирма Глобал Билд ООД .


Извършване изкопни и транспортни работи за жили-щна сграда ЖСК – Академика ул. Позитано.
Извършване на изкопни и транспортни работи за разши-ряване на база СТИЛМЕД на фирма Гранит -90 – Цинцова ЕООД .
Извършване на изкопни и транспортни работи и изгра-ждане на В и К на ГОЛФ КЛУБ – Правец.
Извършване на изкопни и транспортни работи за изгра-ждане на складова база жк. Люлин – Милево ханче.
Извършване на изкопни и транспортни работи за жили-щна сграда на ул. Петра на фирма Глобал Билд ООД.
Извършване на корекция, почистване и оформяне ко-ритото на река Какач в село Иваняне на СО р-н Банкя.
Извършване на изкопни, транспортни и възстановител-ни работи на ул.Гарова и ул.Торпедо на фирма Изомакс-Байчев ЕООД.
Извършване на изкопни и транспортни работи за изграждане на скей борд площадка в Студенски град.
Извършване на изкопни и транспортни работи за изгра-ждане на скатна канализация в гр.Нови Искър.


Извършване на изкопни и транспортни работи за изгра-ждането на пътен възел Драгалевци.
Извършване на изкопни и транспортни работи за изгра-ждане на нов път, канализация и скатна канализация в гр Костинброд.

Извършване на изкопни и транспортни работи за рекон-струкция на канализация в село Петърч.

 

Галерия

     
     
     
     

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Екострой АИ ЕООД - Костинброд

Екострой АИ ЕООД - Костинброд

0898 356 663 / 0889 389 501

N/A
Строителни фирми

Костинброд ул. Иван Вазов 27 А ет. 2

НАЛИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ

 • Верижен багер – ВОЛВО 32т. с чук и щипка
 • Комбиниран багер – КАСЕ
 • Комбиниран багер – ХИДРОМЕК
 • Валяк – 4 тона
 • Валяк – 16 тона
 • Булдозер – Т170
 • Самосвали – 7 бр. – четириосни
 • Самосвали – 5 бр. – три оси
 • Гондоли – 3 бр.
 • Бетон вози – 2 бр. 10 м3
 • Бетон помпа – 32 метра стрела