Електрически инсталации

Предимството света да знае за Вас! Старт ТУК!
Увеличава популярността на вашата фирма, най-добрият начин да представите бизнеса и продуктите си, свързване с партньорски мрежи.

Списък на фирмите

ЕТ Тодор Бакалов

 

Карлово, ул. Дъбенско шосе 1 0889 49 80 77 / 0335 92 137

ЕТ Тодор Бакалов гр. Карлово е създадена през 1991 година с предмет на дейност Търговия на ел. материали, Маркетингови проучвания и консултации, Инжeнеринг на електроинсталации и уредби...


още инфо

Г. Д. Електрик ЕООД

 

София, ж.к.Света Троица, ул. Мелник 0877 86 95 09 / 0893 81 09 23

 

Фирма Г.Д.Електрик ЕООД е основана през 2013 г. и има предмет на дейност електроизграждане и ел. ремонт на битови и промишлени предприятия и сгради. На 18.01.2015г. фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя.

 

още инфо

нергоремонт – Бобов дол АД

 

2635 с. Големо село, Кюстендил 0701 501 01

 

Енергоремонт – Бобов дол АД (EР Бобов дол) е компания, специализирана в ремонти на парни и водни турбини, водогрейни котли, трансформатори и генератори, електродвигатели и производство на метални конструкции

 

още инфо

Стимар ЕООД

 

София, бул. Рожен №2 Б

02 836 75 43 / 0888 977 043


Индуктивности, ферити, разрядници, отводители на пренапрежение /арестери/, керамични многослойни кондензатори, фолийни кондензатори

още инфо

КЛН ЕЛЕКТРОНИКС ООД

 

София, ул.Сърнела № 8

0888 136 277 / 0877 861 658


Обект на дейност – проектиране и изграждане на силнотокови и слаботокови електрически инсталации, структурни кабелни мрежи и автоматика.

още инфо

Веста 17 ООД

 

Търговище, ул.Трапезица 6

060 167 200 / 0878 986 593


Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/

още инфо

Дарис и Ко 008 ЕООД

 

с.Ясна поляна

0899 957 151


Дарис и Ко 008 е еднолично дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и ремонт на ел. инсталации, изграждане на комуникационни системи и връзки

още инфо

Радиан електрик ЕООД

 

София, ж.к. Левски Г, бл. 40

0887 684 253


Фирмата предлага широка гама от електро услуги, в това число са: изграждане, ремонт и поддръжка на електроинсталации в битови, търговски и промишлени помещения.

още инфо

Техно – Ек – 93 ООД

 

София, жк.Слатина, ул.Кривина

0889 260 546 / 0896 702 550


Фирма Техно-Ек-93 ООД съществува от 1994 г. и специализирана в проктиране, изграждане, монтаж и поддръжка на системи за резервно електрозахранване – дизелгенератори, газгенератори и UPS системи.

още инфо

Енергоснабдяване ЕООД

 

Шумен, ул. Съединение 51 054/ 83 06 85; 0887/ 223 911

Дружеството е доставчик на специализирани услуги в областите на енергийното производство, разпределението на енергии, енергийната ефективност и свързаните с това изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка, и рехабилитация на енергийни инфраструктури в следните направления:

 

Още инфо

ЕТ РАБА - Розалин Йончев

 

Видин, ул. Стефан Караджа 1 094/ 601 035 ; 0888/ 24 66 95

Фирма ЕТ "Раба - Розалин Йончев" е създадена през 1991 год. Предмет на дейност на фирмата е продажба и сервиз на ръчни електроинструменти с марка: Спарки, Крес - Германия, Макита, Bosh и др.. Изграждане, ремонт и поддръжка на електроинсталации с битов и промишлен характер.

 

Още инфо

Д&Д – инженеринг ЕООД

 

София, бул. Джеймс Баучър 120, 02/ 963 57 22; 0899/ 93 20 93
dding@abv.bg www.ddeng-bg.com

Фирма “Д&Д – инженеринг” ЕООД е основана през 1993 г. в гр. София. Развива следните видове дейности:Проектиране и изпълнение на външно ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения; Проектиране и изпълнение на вътрешни ел.инсталации на промишлени и граждански обекти;

 

Още инфо

П&П Екип

 

  • Телефон:0882/ 64 67 64; 0882/ 66 13 13

E-mail: p_pekip@abv.bg

Web: www.instalaciiremonti.com/

 

Търсите фирма, която да изгради електро и слаботоковите инсталации на Вашия обект? Искате да завършите новопостроения или ремонтирате вече амортизирания Ви офис, магазин, жилище или друго? П&П Екип е Вашето решение! Предлагаме Ви широка гама от дейности и услуги. Монтаж на охранителни системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване, електроинсталации, ремонт на стари ел.инсталации и др. Всякакъв вид ВиК усуги, смяна на щрангове ремонт стари ВиК системи.

 

Още инфо

Гравитон ЕООД

 

 

Направа монтаж и ремонт на ел. табла, Изграждане и ремонт на силнотокови инсталации в промишлени и жилищни сгради - дефектно токови защити (ДТЗ), вътрешно и външно осветление, фотоклетки, програмиране на контролери за осветление и отопление, стълбищни автомати.Оборудване на машини с нови пултове за управление монтиране на честотни регулатори.Изработка монтаж и реконструкция на ККУ, изработка и монтаж на АВР и съществуващи табла Монтаж на фотоволтаични централи, защита на офис-оборудване от пренапрежение

 

още инфо

Енергоремонт Инженеринг ООД

 

0882/ 64 67 64; 0882/ 66 13 13
p_pekip@abv.bg www.instalaciiremonti.com

Фирма "Енергоремонт - Инженеринг" е основана през 2002 г. от инж. Иван Величков и инж. Владимир Бараров - специалисти с дългогодишен опит в ремонта на електрически машини; Фирмата извършва ремонт на високоволтови и нисковолтови електрически машини - двигатели и генератори и производство на резервни части за тях;

 

Още инфо

Електро-Илиев ЕООД

 

  • Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №12
  • Телефон: 0897/ 946 863; 0897/ 929 036

E-mail: elektro_iliev@abv.bg

Web: www.electro-iliev.eu

 

Фирма "Електро-Илиев" ЕООД е създадена през 2001г. Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на енергийни обекти. В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на трансформаторни постове, кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения.

 

Още инфо

ЕТ Желязко Желязков

 

  • Адрес: гр. Бургас,ул.”Янко Комитов”, ПЗСевер срещу СМК
  • Телефон: 0887/ 207 356; 0886/ 400 828; 0887/ 981 123

 

Фирмата е създадена 1992 год.с предмет на дейност проектиране,изграждане и узаконяване на всички видове ел.инсталации,кабелни мрежи и съоръжения. Специализирана в областта на вътрешно и външно ел.захранване е изпълнила редица обекти на територията на Бургаска област,както изграждане на трафопостове и фотоволтаични системи,изграждане и подръжка на улично осветление.

 

още инфо

КАСИ Аутомейшън ООД

 

  • Адрес: гр.Варна, ул."Козлодуй" №52
  • Телефон: 052 737303
  • Email: office@kasi-bg.eu

WEB: www.kasi-bg.eu

 

 

“КАСИ Аутомейшън” ООД е създадена през 2006г. Тя работи в областта на проектирането и изграждането на системи в административни, промишлени, селскостопански, обществени и жилищни сгради. Целта на фирмата е да предлага на клиентите си съвременни решения и качествено изпълнение на поетите ангажименти използвайки натрупания опит на фирмата като цяло, както и на специалистите работещи в “КАСИ Аутомейшън” ООД.

 

още инфо

Алан Инженеринг

 

  • Адрес: гр.Берковица,ул.Евредика 11
  • Телефон:0888/ 123 891; 0878/ 123 894

 

Абонаментно обслужване на електрически машини и съоражения собственост на фирми, както и переодична проверка на защитните средства и преносимите ръчни ел. инструменти съгласно раздел III и IX от ПБЗРЕ с напрежение до 1000V. Проектиране, изграждане, поддръжка на фотоволтаични централи, системи, инсталации.

Обучение на електротехнически персонал, поддържащ ел. съоражения за мерките по електробезопасност.

 

Още инфо

Връзки

Категории

Битово осветление

Битово осветление - осветление за битови нужди

Електрически генератори

Електрически генератори - генератори за тоок

Електрически инсталации

Електрически инсталации, електро инсталации,

Електронни изделия

Електронни изделия - електроника, битова електроника

Електромотори и бобини

Електромотори и бобини, трансгорматори.

Електро услуги

Електро услуги, електроуслуги цени

Ел табла

Електро табла, електрически табла,

Кабели и проводници

Кабели - цени, магазини, проводници на ток.

Лед осветление

Лед осветление - лед светлини, лед осветление за автомобили

Магзини за ел уреди

Магзини за ел уреди, домакински уреди

Осветление за заведения

Осветление за заведения - осветителни системи за заведения и дискотеки

Осветление лампи

Осветление лампи - луминисцентни лампи, соларни лампи

Офис осветление

Офис осветление - осветителни системи за офиси и бизнес сгради

Улично осветление

Улично осветление - стълбове за осветление, енергоспестяващи крушки

Връзки