ЕлСист ПРО ЕООД ( Visit Website )

Електрически инсталации Плевен ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД
ЕлСист ПРО ЕООД

- подготовка на пред проектни и проектни проучвания – изготвяне на проектни проучвания, анализ на проекта и предварителна финансова рамка;

- инвестиционно проектиране:

* изготвяне на идейни, технически и работни проекти по част Електро на мрежи високо, средно и ниско напрежение

* проектиране електроинсталации на сгради


Презентация

ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД

ЕлСист ПРО ЕООД

ЕлСист ПРО ЕООД

Фирмата се занимава основно с проектиране:
- подготовка на пред проектни и проектни проучвания – изготвяне на проектни проучвания, анализ на проекта и предварителна финансова рамка;
- инвестиционно проектиране:
* изготвяне на идейни, технически и работни проекти по част Електро на мрежи високо , средно и ниско напрежение
* проектиране електроинсталации на сгради
- извършване на авторски контрол по време на строителството

 

ЕлСист ПРО ЕООД

Проектирани обекти:

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

2011 - 2012

Обект:

Подстанция към ветрогенераторен парк

Местонахождение:

в УПИ I-035, в масив 28, местността "Попов чифлик" по КВС – Оряхово

Възложител:

Калин Еко строй ООД

Участие / Заемана длъжност / Извършвани дейности :

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

2011 - 2012

Обект:

Ветрогенераторен парк

Местонахождение:

Земл. на гр. Оряхово

Възложител:

Калин Еко строй ООД

Участие / Заемана длъжност / Извършвани дейности :

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

2012г.

Обект:

Оборудване 2 бр. килии 20 кV в подстанция Тервел

Местонахождение:

гр. тервек

Възложител:

„ Елстив инженеринг „ ЕООД

Участие / Заемана длъжност / Извършвани дейности :

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

2012г.

Обект:

КТП и кабел 20 кV за захранване на ЛИДЛ /кв. Сторгозия/гр. Плевен

Местонахождение:

гр. Плевен

Възложител:

ЛИДЛ България

Участие / Заемана длъжност / Извършвани дейности :

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

2012г

Обект:

Разширение Подстанция Фаворит Добрич

Местонахождение:

 

Възложител:

Елстив инженеринг ЕООД

Участие / Заемана длъжност / Извършвани дейности :

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

04. 2008-12. 2011

Обект:

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ-ЗАВОД ЗА АВТОМОБИЛИ-първи етат

Местонахождение:

В ПИ 02935.187.1 –НОВООБРАЗУВАН УПИ I-65 ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ В МЕСТНОСТТА „КОРУДЕРЕ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАХОВИЦА, ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Възложител:

„ЛИТЕКС КОМЕРС“ АД

Участие / Заемана длъжност / Извършвани дейности :

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

02. 2012-2013

Обект:

ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЗАВОД ЗА МАСЛЕНА ЕКСТРАКЦИЯ

Местонахождение:

В УПИ II, КВ.82 ПО ПУП (ЗРП) НА ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Възложител:

„ОЛИВА“ АД

Участие / Заемана длъжност:

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

02. 2013-06.2013

Обект:

ПРОЕКТ ЗА СКЛАДОВА СГРАДА С РАЗТОВАРИЩЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В СКЛАДОВЕ ЗА ЗЪРНО

Местонахождение:

ПИ 116011, 116012 И 116013 В МЕСТНОСТТА "ЯЛИЯТА" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТЪРНЕНЕ

Възложител:

„ПР ИНВЕСТ“ ЕООД

Участие / Заемана длъжност:

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

06. 2013-11.2013

Обект:

ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ КЛОН В ХОТЕЛ

Местонахождение:

УПИ VIII-За жилищно строителство, картинна галерия и дом на културата /нов инд. 56722.659.752/ в кв. 346 по плана на гр. Плевен

Възложител:

„НАРМАГ“ ООД

Участие / Заемана длъжност:

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

11. 2013-06.2014

Обект:

ПРОЕКТ ЗА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

Местонахождение:

УПИ II-659.1068 В КВ. 36А ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

Възложител:

„НАРМАГ“ ООД

Участие / Заемана длъжност:

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

11. 2013-06.2014

Обект:

ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА В ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ГОРСКИ РАЙ“

Местонахождение:

ПИ 56722.626.2, ПАРК "КАЙЛЪКА", ГР. ПЛЕВЕН

Възложител:

„НАРМАГ“ ООД

Участие / Заемана длъжност:

Проектант част „ Електро „

 

Дата: от(месец/година) до (месец/година)

2014

Обект:

КАБЕЛ 20 КV И ТРАФОПОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА АВТО-ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ

Местонахождение:

(имот с идентификатор 56722.655.220 по КК на гр. Плевен), УПИ IV, кв.700, местност Сторгозия, по плана на град Плевен

Възложител:

ПЛЕВЕН РИТЕЙЛ ЦЕНТЪР" ООД

Участие / Заемана длъжност:

Проектант част „ Електро „

 

Галерия

ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД
     
ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД
     
ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД ЕлСист ПРО ЕООД

 

Електрически инсталации Плевен

 

ЕлСист ПРО ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ЕлСист ПРО ЕООД - Плевен


ЕлСист ПРО ЕООД - Плевен

064 800 958 / 0886 556 055

N/A
Електро услуги

Плевен, ул.Тулча 7

ЕлСист ПРО ЕООД

ЕлСист ПРО ЕООД