Ел Форс ЕООД ( Visit Website )

Инженерно проектиране Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД
Ел Форс ЕООД

Фирма ЕЛ ФОРС ЕООД е създадена през април 2004г. от инж. Росица Байкова след 12 годишен проектантски стаж. Основната дейност е проектиране на електрически инсталации и уредби...

Презентация

Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД

Ел Форс ЕООД

Ел Форс ЕООД

Фирма ЕЛ ФОРС ЕООД е създадена през април 2004г. от инж. Росица Байкова след 12 годишен проектантски стаж.

 

Основната дейност е проектиране на електрически инсталации и уредби.

Фирмата е позиционирана в гр. Бургас, но осъществява дейност в цялата страна.

 

Екипът на фирмата се състои от квалифицирани електроспециалисти с пълна проектантска правосопособност.

 

Организацията на работа е проектирана така, че осигури необходимото ноу-хау, ресурси и контрол за реализация на всеки нов проект.

 

Целта на колектива е предоставяне на качествена работа в кратки срокове с финансова изгода за инвеститорите по отношение на проектните решения и изпълнението им.

 

Ръководител на екипа: инж. Росица Байкова

 • 1963             родена в гр. Бургас, България
 • 1987             електроинженер-магистър, ВМЕИ Варна
 • 1987-1992  проектант в отдел Проектиране и проучване към Електроснабдяване гр. Пловдив
 • 1992-2004  проектант на свободна практика
 • 2004-2012  собственик и управител на проектантска фирма " ЕЛ ФОРС" ЕООД гр. Бургас

Ел Форс ЕООД

Проектиране на електрически инсталации и уредби /пълен инженеринг/:

 1. Предпроектни проучвания.
 2. Идейни решения и разработване на варианти.
 3. Анализ на нормативни и технико-икономически аспекти на проект и изпълнение.
 4. Работни проекти.
 5. Реконструкции.
 6. Количествени сметки и спецификации.
 7. Проекто-сметна документация.
 8. Екзекутивна документация.
 9. Процедури до строително разрешение.
Техническа консултация:
 1. Електрификация на имоти, сгради и съоръжения по време на целия инвестиционен процес.
 2. Контакти с одобряващи органи.
 3. Съгласуване с електроразпределителното предприятие на най-добрият вариант за инвеститора.
 4. Тръжна документация.
 5. Консултации при избор на строителен надзор.
 6. Консултации при избор на изпълнител.

ЕЛ ФОРС ЕООД е изпълнител по част ЕЛ на следните реализирани проекти:

 • Сгради за обществено обслужване.

  - МОЛ Strand гр. Бургас /РЗП - 61707 м2/
  - Многопрофилна болница кв. Ветрен, Община Бургас.
  - Преустройство на ЛЕТИЩЕ БУРГАС - нови терминали пристигащи и заминаващи пасажери.
  - Подземен паркинг на 4 нива, пл. Св. Св. Кирил и Методий,гр. Бургас.
  - Шоуруми на VOLKSWAGEN и OPEL и др.

 • Жилищни сгради и сгради със смесено предназначение - над 170 броя сгради в Бургаска област.
 • Сгради за туризъм - Хотели 4 броя и 19 броя ваканционни селища в Бургаска област всяко с РЗП от 15000 до 50000 м2.
 • Промишлени сгради - цехове и складови бази - 10 броя.
 • Ел. проекти за външно ел. захранване: трафопостове - монолитни (44 бр.), комплектни (234 бр.) и мачтови  (24 бр.); открити (4 бр.) и закрити разпределителни уредби 20 kV; елпроводи 20 kV; въздушни мрежи HH; кабели 20 kV; кабелни ел. захранванияHH.
 • Ветрогенераторни паркове - 7 бр.
 • Соларни инсталации - 14 бр.
 • Ел. схеми на градоустройствени планове, електроенергийни изчисления.

  - Пристанище Бургас - изток - интермодален терминал            -76 дка.
  - Стадион Черноморец - Бургас.                                            -140 дка.
  - "Малкото солено езеро гр. Поморие.                                    -607 дка.
  - Полуостров ФОРОС, кв-Крайморие, гр. Бургас и др.           -390 дка.

 • Реконструкции на съществуващи ел. мрежи.

  - Реконструкция на BMpHH и изнесено мерене на гр. Обзор.
  - Реконструкция на BMpHH и изнесено мерене на кв. Крайморие, гр. Бургас.
  - Реконструкция на BMpHH и изнесено мерене на с. Веселие, с. Калово, с. Сливарово и др.
  - Реконструкция на ел. проводи 20kV: Влас-Септемврийче, Обзор-Елени, Първенец-Долно Езерово, Житарово, Яворов, Телевизия, Лотос и др.

 • Улично осветление - Полуостров ФОРОС, кв-Крайморие, гр. Бургас - 7,5 км.

 

Галерия

Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД
     
Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД
     
Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД Ел Форс ЕООД

 

Карта

 

Ел Форс ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Ел Форс ЕООД - Бургас

Ел Форс ЕООД - Бургас

0887 219 910 / 056 815 445

Електричество

Бургас, ул.Левски 45, ет. 3

Ел Форс ЕООД

 • Жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Промишлени сгради
 • Туристически сгради
 • Градоустройствени
 • Улично осветление
 • Соларни инсталации
 • Вятърни инсталации
 • Външно захранване

Референции

Ел Форс ЕООД