Елконтрол Корект ЕООД   ( Visit Website )

Фирма „Елконтрол Корект” ЕООД гр. Пазарджик, извършва услуги свързани с електрообзавеждане на сгради за бита и промишлеността.

 

Услуги:

 • Проектиране и изграждане на вътрешни и външни електроинсталации на жилищни сгради и промишлени предприятия
 • Доставка и монтаж на БКТП и МКТП 
 • Проектиране на силови електрически уредби, кабелни  и въздушни линии до 35 kV
 • Обследване на сгради за Енергийна Ефективност
 • Настройка на релейни защити и мерене на ел. енергия
 • Инженерингова дейност в област електроенергетика
 • Проектиране и изграждане на фотоволтаични електроцентрали до 25 MW
 • Провеждане на курсове за обучение и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност
 • Абонаментно поддържане на електрически уредби до 20 kV, нови и в експлоатация

 

Елконтрол Корект ЕООД Елконтрол Корект ЕООД Елконтрол Корект ЕООД
     
Елконтрол Корект ЕООД Елконтрол Корект ЕООД Елконтрол Корект ЕООД
     
Елконтрол Корект ЕООД Елконтрол Корект ЕООД Елконтрол Корект ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Елконтрол Корект ЕООД
Елконтрол Корект ЕООД
034/441 141; 0899/ 95 12 95
0899/ 95 12 94; 0899/ 95 12 97
Електричество 
Пазарджик, ул.Ал. Батенберг №5А, офис 3

Към фирмата има обособен орган за контрол от вида „С” с обхват на акредитация Контол на:

 • Импеданс на контура „Фаза – Защитен проводник”
 • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби
 • Защитни прекъсвачи
 • Силови и измервателни трансформатори до 20 kV
 • Високоволтови изпитвания на кабелни линии
 • Електрическа якост на трансформаторно масло
 • Електрозащитни средства в експлоатация

 

Параметри на работната среда:

 • Шум
 • Осветеност
 • Микроклимат
 • Вентилационни и климатични инсталации