Ем Ди Къмпани ( Visit Website )

Регистрация на фирми София Ем Ди Къмпани Ем Ди Къмпани
При нас ще откриете:

Счетоводна къща ЕМ ДИ Къмпани ООД предлага висококачествени счетоводни услуги, ТРЗ услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес.


Презентация

Ем Ди Къмпани Ем Ди Къмпани Ем Ди Къмпани Ем Ди Къмпани Ем Ди Къмпани

Ем Ди Къмпани

НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ВАШИЯ УСПЕХ

Счетоводна къща ЕМ ДИ Къмпани ООД предлага висококачествени счетоводни услуги,  ТРЗ услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес.

Счетоводни услуги

 • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущи документи.
 • Интернет банкиране /по желание на клиента/
 • Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.
 • Ежемесечно изготвяне на  Интрастат декларация
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета и контрагенти.
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмите по контрагенти.
 • Изготвяне на годишни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации.
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Персонал и заплати

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения.
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала. 
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати. 
 • Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други образци, свързани с получените трудови възнаграждения или документи свързани с пенсионирането (УП – 2, УП – 3 и др.)

Счетоводно обслужване на граждани

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси

 

В практиката си имаме опит и сме работили в различни области на икономиката.

 • търговия на едро и дребно, внос и износ на различни стоки
 • мебелно производство
 • производство в сладкарската индустрия
 • строителство
 • услуги в различни области
 • вътрешен и международен транспорт
 • фармацевтични дейности

Клиентите, които използват нашите услуги, получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения.

 

Регистрация на фирми София

 

Ем Ди Къмпани

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Ем Ди Къмпани - София

Ем Ди Къмпани - София

02 8 172 463 / 0878 245 589

                         0878 494 729

София, бул.Климент Охридски 14

                         ет.4, офис 404

Ем Ди Къмпани

Ем Ди Къмпани