ЕМЕНЕКС ЕООД   ( Visit Website )

“ЕМЕНЕКС” ЕООД .

Фирма “ЕМЕНЕКС” поставя началото на своята дейност през 1990г., като правната й форма е събирателно дружество. През 1996г. със съдебно решение 2919/10.06.1996г. се създава правоприемника “ЕМЕНЕКС” ЕООД  с фирмено дело 1480/1996 год. на Старозагорски окръжен съд с БУЛСТАТ 123026770 ИН по ДДС BG 123026770 със адрес на управление  гр. Стара Загора  ул.”Света Богородица” №100 офис 2 ; тел./факс 042/680093 ; 680092  и  еmail : mihalev_1960@abv.bg

Предмет на дейност на фирмата е промишлено и жилищно строителство, извършване на широка гама ремонтни дейности, изработка и монтаж на алуминиева дограма, метални конструкции идр.

Персоналът на фирмата се състои от 60 квалифицирани работника /майстори висока степен/ и 14 човека администрация.

Мениджърският екип е структуриран от собственик, мениджър, двама главни инженери, четирима технически ръководители, финансово-счетоводен отдел, офертен отдел и звено за вътрешнофирмен контрол. Потенциалът на човешки ресурси във фирмата е голям, работещите са ориентирани към условията на пазарната конюнктура, конкуренция и иновации в бранша. Приоритетно фирмата набира млади кадри с подходящо образование и практика в строителния бизнес. Задължително е здравното и социално осигуряване,охрана и безопасност на труда, покриват се застраховки за трудова медицина и професионална отговорност.
Ежегодно “ЕМЕНЕКС” инвестира в реклама,техника,актуализират се строителните софтуерни програми.На всеки обект се ангажира да провежда необходимите мероприятия, гарантиращи безопасността на труда и опазване на околната среда.


“ЕМЕНЕКС”ЕООД  е обезпечена с много добра материално-техническа база, включваща:

 1. Собствена производствено-складова база на територията на гр. Стара Загора
 2. Цех за заготовка на алуминиева и пластмасова дограма в гр. Ст.Загора и Бургас. Производство и търговия на алуминиева дограма в гр. Николаев, Украйна.
 3. Цех за заготовка на арматура и метални конструкции
 4. Цех за дървообработване
 5. Цех за заготовка на конструкции от гипсокартон и растерни тавани AMF
 6. Нови машини–багер Gehlmax,челен товарач Gehl, трамбовачка  Weber,багерHunday, хидравличен чук.
 7. Пробивни машини –Хилти, Бош
 8. Прецизна измервателна апаратура Хилти
 9. Заваръчни агрегати, уникален апарат за челни заварки
 10. Компресори, подемници, иглени вибратори, агрегати идр.
 11. Собствено скеле и кофраж – над 2000м2
 12. Модерен автопарк
  1. камиони Iveco-бордови, самосвал – 2бр.
  2. Камион Мерцедес бордови – 1бр.
  3. Товарен автомобил с марка “РЕНО” – 1 бр
  4. Фолксваген товарен – 2бр
  5. Фолксваген пътнически- 2бр.
  6. Фолквсваген автобус – 1 бр.
  7. Автокран 25 т. марка LIBHER – 1бр.

Квалифицираният персонал, машините и съоръженията, с които разполага “ЕМЕНЕКС” ЕООД обуславят високата й конкурентноспособност в строителния бизнес. През годините фирмата се наложи като сериозна и надеждна организация със своя стил на работа – качество,бързина и коректни отношения с инвеститори и партньори. Поради гъвкавото управление фирмата има значителен брой изградени обекти както в държавния, така и в частния сектор.

Към момента фирмата  има сключен договор по Проект “Общностен център за деца и семейства в община Марица” в с.Крислово

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Еменекс ЕООД
042/ 680 093; 0888/ 719 080
Строителни фирми
Стара  Загора,
                         ул. Св. Богородица 100

Нашите цели

 • Удоволетволетворяване изискванията на нашите клиенти;
 • Повишаване качеството на СМР;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда ,чрез ефективно
  управление на генерираните отпадъци;
 • Контролно потребление на ресурси;
 • Непрекъснато усъвършенстване на работния процес,осигуряващ контрол на
 • Съществуващите и предтвратяване появата на нови рискове за здравето и
  безопасността на персонала;
 • Намаляване и предтвратяване на риска от заболявания,злополуки и инциденти на
  работното място;

Основното, с което се отличава “ЕМЕНЕКС” ЕООД е дългогодишния опит, добрата подготовка и организация на работа, грижата за детайла и за крайния продукт. Фирмата работи в пълен синхрон с изискванията на инвеститора, покрива гаранциите, заложени при сключване на договори. Референциите от партньорите доказват доверието ,с което се ползва фирмата.
Бъдещите планове на “ЕМЕНЕКС” ЕООД са разширяване периметъра на дейност, акцентиране върху мащабни проекти, свързани с комплексно строително-монтажно обслужване, собствено производство на строителни материали.