Счетоводна кантора Емвар ЕООД ( Visit Website )

Счетоводни кантори Пловдив Емвар ЕООД Емвар ЕООД
Счетоводна кантора Емвар ЕООД

Счетоводна кантора ВЪРБАНОВ е основана през 1998 година. Ръководителят на кантората има дългогодишен опит в областта на счетоводството и управлението...


Презентация

Емвар ЕООД Емвар ЕООД Емвар ЕООД Емвар ЕООД Емвар ЕООД

Емвар ЕООД

Счетоводна кантора Емвар ЕООД

Счетоводна кантора ВЪРБАНОВ е основана през 1998 година. Ръководителят на кантората има дългогодишен опит в областта на счетоводството и управлението. Завършил магистърска степен по математика, счетоводство и контрол, стопанско управление и работил като главен счетоводител на една от най-големите строителни организации в България. В кантората работят екип от специалисти, притежаващи необходимия опит, квалификация и знания, за да Ви обслужат безупречно и да бъдат Ваш доверен консултант.

 

Мисия и цели:

 • индивидуален подход към клиента
 • точност, коректност и конфиденциалност
 • качествено обслужване
 • предоставяне на обективни, професионално обосновани съвети
 • компетентност

 

Емвар ЕООД

Клиенти

Клиенти на кантората са български и чуждестранни фирми, работещи в различни икономически сфери:

 • строителство
 • консултантски услуги в областта на строителството
 • международен и градски транспортЕмвар ЕООД
 • търговия чрез вендиг машини
 • търговия с хранителни стоки
 • търговия с промишлени стоки
 • електронна търговия
 • ресторантьорството
 • селско стопанство
 • медицински услуги
 • туристически услуги
 • консултантски, юридически и счетоводни услуги
 • дружества с нестопанска цел

 

Емвар ЕООД

Услуги

 • текущо счетоводно отчитане съгласно действащия Закон за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти
 • регистрации по ЗДДС
 • изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ЗДДС
 • аналитична отчетност, в зависимост от спецификата на дейността на клиента и индивидуалните му потребности от аналитична информация
 • съставяне на годишен амортизационен план на дълготрайните материални активи
 • изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и другите действащи закони на Република България
 • изготвяне и подаване на годишни и месечни статистически форми
 • представяне пред органите на НАП, НОИ и други държавни институции
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
 • изготвяне и поддържане на трудови досиета на служителите на клиентите
 • изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • изготвяне на граждански договори, сметка за изплатени суми и служебни бележки
 • изготвяне на ведомости за заплати
 • изчисляване на осигурителни задължения и изготвяне и предоставяне на декларации с осигурителна информация за осигурените лица в НОИ
 • попълване на трудови и осигурителни книжки, изготвяне на удостоверения за пенсиониране
 • изчисляване на болнични и отпуски
 • представяне на болнични в НОИ
 • счетоводни, данъчни, осигурителни и бизнес консултации
 • консултации при ревизии и данъчни проверки

 

Клиентите могат да избират между абонаментно цялостно обслужване и еднократно предоставяне на конкретни услуги.

 

Счетоводни кантори Пловдив

 

Емвар ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна кантора Емвар ЕООД - Пловдив

Счетоводна кантора Емвар ЕООД - Пловдив

0895 79 68 22

N/A

Пловдив, бул. Цар Борис III-ти

                         Обединител 53 А

Счетоводна кантора

Счетоводна кантора