Енергоремонт – Бобов дол АД ( Visit Website )

Кюстендил Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД
Енергоремонт – Бобов дол АД

Енергоремонт – Бобов дол АД (EР Бобов дол) е компания, специализирана в ремонти на парни и водни турбини, водогрейни котли, трансформатори и генератори, електродвигатели и производство на метални конструкции, ремонт и изработване на резервни части за енергийно и минно оборудване.


Презентация

Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД

Енергоремонт – Бобов дол АД

Енергоремонт – Бобов дол АД

Енергоремонт – Бобов дол АД (EР Бобов дол) е компания, специализирана в ремонти на парни и водни турбини, водогрейни котли, трансформатори и генератори, електродвигатели и производство на метални конструкции, ремонт и изработване на резервни части за енергийно и минно оборудване. Тя има повече от 40 годишен опит в осъществяване на основни и аварийни ремонти на съоръжения и мощности в енергетиката на България.

 

ЕР Бобов дол е част от структурата на Енергоремонт холдинг АД. В резултат на извършената специализация между дъщерните му дружества, то се специализира в производство на метални конструкции, нестандартно оборудване, монтажни и ремонтни дейности в енергетиката, енергийната и транспортна инфраструктура.

 

Дружеството притежава най-големия завод на Балканите за производство на метални конструкции, чието обновяване с най-съвременни машини е финансирано от ОП Конкурентноспобност. Той е с максимален капацитет от 300-350 тона месечно. Компанията разполага със модерна техника в производствените си бази.

 

Енергоремонт – Бобов дол АД извършва и топлоизолация на тръбопроводи за пара и гореща вода, ремонт на въздухопроводи, електроизмервания, безразрушителен контрол на метала и др.

Заводът и високвалифицираните инженери, техници, монтажници и заварчици заедно със сертификатите за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, сертификат за изискванията за качеството при заваряване чрез стопяване на металните материали, съгласно БДС EN ISO 3834-2, които тя има, гарантират най-високото качество и надеждност на изпълнение. През последните години Енергоремонт – Бобов дол успешно участва в нови големи и сложни проекти. Високото качество, опитните и висококвалифицирани специалисти, с които разполага и отличните референции, превръщат компанията в стабилен и предпочитан партньор.

За гарантиране на най-високото качество на предоставените услуги допринася ежегодното обучение на кадрите, в което ЕР Бобов дол инвестира всяка година.

 

Енергоремонт – Бобов дол АД

Основни видове дейности

 • Ремонт, сервизно поддържане и преустройство на парни котли с ниско и високо налягане, водогрейни котли с ниско и високо налягане, водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, повдигателни съоръжения
 • Ремонт и сервизно поддържане на ниско и високо волтови двигатели, трансформатори и други електрически съоръжения
 • Производство на енергетично и минно оборудване
 • Безразрушителен контрол на метала и електроизмервания

КОТЕЛЕН ЦЕХ

 • Ремонт, сервизно поддържане и преустройство на съоръжения с ниско и високо , налягане, ремонт сервизно поддържане и преустройство на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, ремонт сервизно поддържане и преустройство на повдигателни съоръжения
 • Изработване на нагревни повърхнини за ТЕЦ – резервни части, економайзерни серпентини, ширмови паронагреватели, екранни системи, колектори, резервни части. Котлен цех разполага с модерна тръбоогъваща машина с програмнно управление, термообработваща машина, повдигателни съоръжения с товароподемност 50 тона и висококвалифицирани специалисти. Спазват се технологичната и производствена дисциплина, както и изискванията на ISO 9001:2000

ТУРБИНЕН ЦЕХ

 • Ремонт, сервизно поддържане и преустройство на парни и водни турбини
 • Изработване на резервни части за парни и водни турбини
 • Ремонт на подгреватели ниско и високо налягане, маслоохладители за питателни помпи, топлообменници
 • Изработка на самоочистващи филтри , решетки за топлопочистващи инсталации на кондензатори, изработка на тръбни снопове за парни ежектори, изработка ан въздухоохладители за генератор и трансформатори
 • Ремонт на арматура

Турбинен цех разполага с модерна развалцоваща машина с програмно управление, повдигателни съоръжения с товароподемност 50 тона.

 

ЕЛЕКТРО ЦЕХ

 • Ремонт и сервизно поддържане на ниско и високо волтови електродвигатели
 • Ремонт на трансформатори и електроагрегати
 • Балансиране на ротори
 • Ремонт на генератори
 • Изработване и ремонт на промишлени електроинсталации

Електроцеха разполага с модерни машини и измервателни уреди, повдигателни съоръжения с товароподемност 50 тона и висококвалифицирани специалисти.
Спазват се технологичната и производствена дисциплина, както и изискванията на ISO 9001:2000.
В цеха работят 40 висококвалифицирани специалисти.

 

БАЗА ЗА РЕМОНТ НА ЕНЕРГИЙНО ОБОРУДВАНЕ

 • Ремонт и изработване на работни колела за мелещи вентилатори
 • Изработване на пакети за регенативни въздухоподгреватели
 • Изработване и ремонт на минно оборудване
 • Изработване на резервни части за котлоагрегати
 • Изработване и ремонт на нестандартно оборудване

Базата разполага с модерни машини и измервателни уреди – стругове, кароселни стругове, преси, фрези, фрезхобели, повдигателни съоръжения с товароподемност 50 тона и висококвалифицирани специалисти.
Спазват се технологичната и производствена дисциплина, както и изискванията на ISO 9001:2000.
В цеха работят 60 висококвалифицирани специалисти – стругари, фрезисти, шлосери.

 

ПЕЩОСТРОЙ И ИЗОЛАЦИЯ

 • Полагане на топлоизолация на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, котли и съдове
 • Полагане на ламаринено покритие върху изолирани тръбопроводи, цистерни филтри
 • Изработване и ремонт на въздухопроводи

Цеха разполага с модерни машини, повдигателни съоръжения с товароподемност 20 тона и висококвалифицирани специалисти.
Спазват се технологичната и производствена дисциплина, както и изискванията на ISO 9001:2000.
В цеха работят 30 висококвалифицирани специалисти – изолировчици.

 

Галерия

Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД
     
Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД
     
Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД Енергоремонт – Бобов дол АД

 

Карта

 

Енергоремонт – Бобов дол АД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Енергоремонт – Бобов дол АД - Кюстендил

Енергоремонт – Бобов дол АД - Кюстендил

0701 501 01

Електричество

2635 с. Големо село, Кюстендил

Енергоремонт – Бобов дол АД

Енергоремонт – Бобов дол АД