ЕТ Аги-8

  • ЕТ Аги-8

    Ние сме фирма, специализирана в борбата с вредители (хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, бълхи, кърлежи, дървеници и др.) и гризачи (мишки, плъхове, съсели). Фирмата има създадени традиции и завоювани позиции в областта, внедрила е свои методики в борбата с вредните инсекти и гризачи.

ЕТ Аги-8

ЕТ Аги-8

Ние сме фирма, специализирана в борбата с вредители (хлебарки, мравки, мухи, комари, оси, бълхи, кърлежи, дървеници и др.) и гризачи (мишки, плъхове, съсели). Фирмата има създадени традиции и завоювани позиции в областта, внедрила е свои методики в борбата с вредните инсекти и гризачи.

Предлаганите услуги са съобразени с всички изискванията на ЕС – те са едновременно безвредни за околната среда, хората и животните. Фирмата притежава всички разрешителни документи според изискванията на Министерството на Здравеопазването за провеждането на мероприятия по Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация

Персоналът е съставен изцяло специалисти, притежаващи необходимите удостоверения, издадени от НЦЗПБ и РИОКОЗ, които непрекъснато повишават своята квалификация и изполват най-новите достижения на световния опит в пест-контрола.
Унищожаваме всички вредни насекоми и селскостопански вредители с най-новите химически препарати, безвредни за хората и животните. Даваме гаранция за качество .

Карта