Евроблок ООД ( Visit Website )

Пелети Велико Търново Евроблок ООД Евроблок ООД
Евроблок ООД

Фирма EuroBlok ООД се намира в региона на Велико Търново, през пролета на 2012г започва дейността си с производство на бетонни изделия. В същата година, фирата пусна в експлоатация нов цех за производтсво на пелети от слъчогледова люспа, а през 2014 производство на гранулиран фураж...


Презентация

Евроблок ООД Евроблок ООД Евроблок ООД Евроблок ООД Евроблок ООД

Евроблок ООД

Евроблок ООД

Фирма EuroBlok ООД се намира в региона на Велико Търново, през пролетта на 2012г започва дейността си с производство на бетонни изделия. В същата година, фирмата пусна в експлоатация нов цех за производтсво на пелети от слъчогледова люспа, а през 2014 производство на гранулиран фураж.

 

Евро Блок ООД произвежда високо калорични пелети от био маса и дървесни пелети. При производството не се влагат слепващи вещества и химикали. Процесът е напълно автоматизиран и безпрахов, което гарантира високото качество на продукта.

 

Нашата основна цел е да предложим на нашите клиенти висококачествени продукти на достъпни цени, спомагайки за редуциране на човешкото влияние върху околната среда, посредством намаляване на въглеродния отпечатък на нас като производители и на нашите клиенти като потребители.

 

Няколко Факта

 Възобновяемите енергийни източници са добър отговор на настоящите и бъдещи енергийни предизвикателствата в световен мащаб, като сигурност на енергийните доставки и глобално затопляне. Използването на потенциала на вятъра, слънцето, биомасата, биогоривата и водородните технологии ще намали количеството на изхвърлени въглеродни емисии в атмосферата и ще осигури на страната ни енергийна независимост и алтернативни енергопроизводствени мощности.

 

Тенденциите в Европа през идните десетилетия е намаляването на зависимостта от изкопаемите горива чрез по-широко използване на възобновяеми източници на енергия. Най-разнообразен сред възобновяемите източници е биомасата – енергия от биологичен материал. Има много и най-различни източници на биомаса, включително горски отпадъци, животински отпадъци и т.нар. енергийни растения.

 

Слънчогледова люспаДървесина, слама и енергийни растения като мискантус, могат да се изгарят в топлоелектро-централи, за да се произвеждат електрическа и топлинна енергия.

 

Естественият тор, селскостопанските и дървесните отпадъци могат да се преобразуват в биогаз. Той може да се използва за генериране на топлина и електро-енергия и като гориво в транспорта.

 

Възобновяемите енергийни източници са добър отговор на настоящите и бъдещи енергийни предизвикателствата в световен мащаб, като сигурност на енергийните доставки и глобално затопляне. Използването на потенциала на вятъра, слънцето, биомасата, биогоривата и водородните технологии ще намали количеството на изхвърлени въглеродни емисии в атмосферата и ще осигури на страната ни енергийна независимост и алтернативни енергопроизводствени мощности.

 

Бетонни изделия Велико Търново

Евроблок ООД Евроблок ООД Евроблок ООД
     
Евроблок ООД Евроблок ООД Евроблок ООД
     
Евроблок ООД Евроблок ООД Евроблок ООД
     
Евроблок ООД Евроблок ООД Евроблок ООД

 

Пелети Велико Търново

 

Евроблок ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Евроблок ООД - Велико Търново

Евроблок ООД - Велико Търново

0888 78 79 82 / 0884 725 317

                         0888 787 981

Брикети

с.Козаревец , ул.Младост 1

euroblok@abv.bg

Слънчогледови пелети Велико Търново

  • База - с.Козаревец, Обл.Велико Търново

 

Евроблок ООД