Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД ( Visit Website )

Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД

Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД е млада, но бързоразвиваща се компания. Създадена от колектив от изключително мотивирани, млади професионалисти в областта на счетоводството и финансите, които са готови да помогнат на всеки един от Вас...

Презентация

Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД

Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД е млада, но бързоразвиваща се компания. Създадена от колектив от изключително мотивирани, млади професионалисти в областта на счетоводството и финансите, които са готови да помогнат на всеки един от Вас.

 

Сключвайки договор за абонаментно счетоводно обслужване с Нас, Вие ни доверявате счетоводството на Вашия бизнес, както и кореспонденцията с държавните институции, а Ние Ви гарантираме сигурно, надеждно, бързо, адекватно и пълно счетоводно обслужване и защита на интересите на Вашата фирма пред държавните ограни.

 

Цени

Цената на счетоводните ни услуги зависи от дейността на фирмата, броя на персонала, документооборота, наличие или липса на регистрация по ДДС.

Месечно възнаграждение ТРЗ услуги:

 

Брой персонал Месечно възнаграждение
1 30.00 лева
2 – 5 50.00 лева
6-10 90.00 лева
11-15 120.00 лева
над 15 по договаряне


Месечно възнаграждение за абонаментни счетоводни услуги:

 • Фирма, нерегистрирана по ДДС с документооборот до 40 фактури на месец – от 80.00 до 120.00 лева.
 • Фирма, регистрирана по ДДС с документооборот до 40 фактури на месец – от 120.00 до 220.00 лева.
 • Фирма, регистрирана по ДДС с документооборот над 40 фактури на месец – от 220.00 до по договаряне.
 • Изготвяне и подаване на нулево ДДС – 40 лева месечно.

 

Абонаментни счетоводни услуги

 • Текущо отразяване в счетоводните регистри на стопанските операции.
 • Изготвяне на месечни ДДС Декларации и дневници.
 • Регистрация по Закона за ДДС.
 • Текущо месечно и годишно счетоводно приключване.
 • Изготвяне на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
 • Кореспонденция с НОИ, НАП, Национален статистически институт и други подобни държавни институции.
 • Съдействие и представителство при данъчни ревизии и проверки от НОИ и НАП.
 • Изготвяне на потребителски справки, следене на разплащания с клиенти и доставчици и други подобни, съобразно Вашите нужди.
 • Изготвяне на справки по системата ИНТРАСТАТ и подаването на месечни Интрастат декларации в НАП.
 • Изготвяне на справки и отчети за БНБ

ТРЗ услуги :

 • Изготвяне на ведомост за работни заплати.
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъци, социални и здравни осигуровки.
 • Изготвяне на декларации за НАП, във връзка с персонала и работните заплати.
 • Изготвяне на декларации за НОИ, във връзка с болнични и обезщетения на персонала.
 • Изготвяне и водене на трудово досие на работниците и служителите.
 • Изготвяне на потребителски справки, съобразно нуждите Ви, както и нуждите на Вашите служители – молби, заповеди, служебни бележки и други подобни.

Административни услуги :

 • Изготвяне на документи за Агенция по вписванията
 • Изготвяне на документи, декларации и справки за ИА Инспекция по труда
 • Изготвяне на документи и декларации за Комисия за защита на личните данни
 • Изготвяне на справки и декларации за Бюро по труда

Административните услуги не се включват в абонаментното счетоводно обслужване.


Услуги за физически лица:

 • Възстановяване на прекъснати здравноосигурителни права
 • Изготвяне на платежни за здравни осигуровки на безработни лица
 • Заверка на осигурителни книжки в НОИ
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ
 • Изготвяне на годишни отчети на еднолични търговци
 • Изготвяне на патентна декларация по ЗМДТ

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД - София

Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД - София

0898 647 413 / 0883 309 070

                         0886 965 996

София, ж.к.Надежда 1, бл.173 

                         магазин 5

Счетоводна къща И Ви Ай Консулт ООД