Счетоводна къща F-Account (Visit Website)

Счетоводна къща F-Account Счетоводна къща F-Account Счетоводна къща F-Account
Счетоводна къща F-Account

Счетоводни услуги на фирми от всякакъв бранш.

“Коректност, доверие, точност и професионализъм“

Презентация

Счетоводна къща F-Account Счетоводна къща F-Account Счетоводна къща F-Account Счетоводна къща F-Account

Счетоводна къща F-Account

Счетоводна къща F-Account

Счетоводна къща F-AccountСчетоводна къща „F-Account“ е специализирано дружество в областта на счетоводните услуги, социално и здравно осигуряване, финансови и данъчни консултации. Ние предоставяме счетоводни услуги на фирми от всякакъв бранш. Ръководим се от мотото “Коректност, доверие, точност и професионализъм“, защото знаем, че това е формулата за постигане на целта ни, а именно „Предоставяне на висококачествени услуги в областта на счетоводството“.

Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване. Нашата политика е максимално приспособена към вашия начин на работа – след внимателен анализ на бизнес структурата на организацията ви и след обсъждане с вас, избираме най-добрият начин по който да става комуникацията с вашата фирма. Имаме опит в много сфери на стопанския живот – производство, строителство, външна и вътрешна търговия и други дейности.

Счетоводна къща F-Account

Счетоводни услуги

Месечно абонаментно финансово-счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

Пакетът „Цялостно счетоводно обслужване“ съдържа всички необходими услуги за задоволяване на информационните изисквания на данъчната администрация и НОИ в сферата на счетоводството, данъчното облагане, осигуряването и работната заплата. Счетоводните ни услуги се фокусират не само върху актуалните нужди на клиентите ни. Нашите услуги са структурирани така, че да гарантираме, че нашите клиенти са напълно подсигурени по отношение на данъчното и счетоводно законодателство.

Административно-счетоводни услуги

Регистрация и дерегистрация по ДДС;

  • Междинни финансови отчети и справки;
  • Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци и осигуровки;
  • Заявяване и получаване на удостоверения и справки от НАП;
  • Фактуриране

Изготвяне на документи за отчитане на приходите

  • Фактури за продажби;
  • Фактури за получени аванси;
  • Проформа-фактури;
  • Протоколи за самоначисляване на ДДС;
  • Инвойси;

Изготвяне на вътрешнофирмена отчетна документация

Подаване и получаване на документи от Ваш обект и/или от обслужващата Ви банка

Административен адрес

Еднократни счетоводни услуги, с допълнителна заявка, достъпни целогодишно

Годишни декларации и финансови отчети на фирми без дейност

Карта

Тази фирма е регистрирана в следните категории: