Г. Д. Електрик ЕООД ( Visit Website )

Елетроуслуги София Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД
Г. Д. Електрик ЕООД

Фирма Г.Д.Електрик ЕООД е основана през 2013 г. и има предмет на дейност електроизграждане и ел. ремонт на битови и промишлени предприятия и сгради. На 18.01.2015г. фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя.

Г.Д.Електрик ЕООД работи и постепенно се развива като фирма с все повече доверие от страна на инвеститорите, доказвайки се с качествено и в срок изпълнение на възложените строително монтажни работи. Г.Д.Електрик ЕООД е лицензирана фирма специализирана в проектирането и изграждането на:

- силнотокова и слаботокова и сталация - мълниезащитна инсталация - заземителна инсталация - пожароизвестителна инсталация - видеонаблюдение - СОТ системи


Г.Д.Електрик ЕООД предлага: - Електроизграждане - Ремонт на електроинсталации - Видеонаблюдение - СОТ системи - Пожароизвестителни инсталации - Мълниезащитни и заземителни инсталации.


Презентация

Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД

Г. Д. Електрик ЕООД

Г. Д. Електрик ЕООД

Фирма Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД е създадена през 2013 Основният предмет на дейност е изграждане и ремонт на Електроинсталаций В следствие се развиват и допълнителните дейности на фирмата - проектиране, управление и кунсултинг на проекти по изграждане на кабелни линии, въздушни отклонения, улично и парково осветление, осветителни, силови и слаботокови инсталации в жилищни и обществени сгради и производствени помещения.

 

Фирма Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД партнира на клиентите си през всички етапи на изграждане на енергийните им обекти - проектиране, съгласуване Политиката по качество на Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД е подчинена на основната стратегическа цел на фирмата – дългосрочно осигуряване на висока конкурентноспособност чрез постоянно предоставяне на продукти, отговарящи на изискванията на клиентите и на приложимите изисквания на нормативните документи. Политиката по качество на фирмата е основана на процесния подход и се базира на следните основни принципи:

  • Удовлетворяване на комплексните изисквания на клиентите, стриктно изпълнение на поетите ангажименти и непрекъснат стремеж за изграждане на отношения на доверие и коректност.
  • Прилагане на документирана Система за управление на качеството, която има за цел да докаже способността на фирмата постоянно да предоставя продукти и услуги, които задоволяват изискванията на клиентите, техните потребности и очаквания.
  • Компетентността и мотивацията на персонала са основа за постигане на целите по качеството и за увеличаване на постиженията на фирмата. Те са важен фактор за подобряване на електромонтажната дейност и за осигуряване на високо качество на предоставяните продукти и услуги.
  • Прилагане на модерна организация на електромонтажната дейност, внедряване на нови технологии и използване на съвременна механизация за подобряване качеството на ЕМР. В пряката си работа използваме висококачествени материали, като следим за тяхното качество с цел гарантиране качеството на крайния продукт.
  • Стремеж към непрекъснато подобряване на нашите продукти и услуги и повишаване ефективността на Системата за управление на качеството за поддържане на завоюваните позиции на пазара и устойчивост на печалбата.
  • Спазване на изискванията на нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършването на СМР и гарантиране безопасността ...
  • Изграждане и поддържане на отношения с доставчиците, основаващи се на взаимно изгодно сътрудничество, което повишава възможностите ни за по-ефективна работа.

 

Г. Д. Електрик ЕООД

Ремонт на Ел.Инсталации

Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД е екип от професионални електротехници специализирани в изграждане, ремонт и поддръжка на ел.инсталации от всякакъв вид. Фирмата е изградила екип от професионалисти с практичен опит и квалификационни степени за работа с електрически мрежи и ел.инсталации с ниско, средно и високо напрежение.

 

Работните групи на Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД са на разположение 24/7 в седмицата. Оборудвани са с най-нови и професионални уреди и инструменти за справяне със всяко практична ситуация и авария.

 

Ремонта на електроинсталацията е широко понятие и е трудно да се впиши в норми. Но в случаи но непредвиден ремонт и наличие на авария е трудно диагностицирането на самота повреда, което всъщност показва професионализма но електротехника и познанията му в областта на ел.инсталациите и ел. мрежи.

 

Най-често срещаните планови ремонтни дейности са подмяна на електрическо табло, подмяна на ел.кабели, подмяна на контакти и превързване на разклонителни кутии, монтаж на ел. ключове и осветителни тела. При аварийни ремонти се срещат нагорели електрически контакти от претоварване, нагорели кабели, прекъснати електрически връзки, нагорели клеми, паднали автоматични предпазители, къси съединения, повреди в ел.табла и повредено осветление.

 

Електротехниците на Г.Д.ЕЛЕКТРИК ЕООД разполагат със всички необходими материали и имат практическият опит натрупан с годините за да се справят безупречно с всяка ел.авария попаднала като задача пред екипа на фирмата.на разумни цени.

 

Г. Д. Електрик ЕООД

Референции

 

Галерия

Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД
     
Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД
     
Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД
     
Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД
     
Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД Г. Д. Електрик ЕООД

 

Елетроуслуги София

 

Г. Д. Електрик ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Г. Д. Електрик ЕООД - София

Г. Д. Електрик ЕООД - София

0877 86 95 09 / 0893 81 09 23

Електричество

София, ж.к.Света Троица, ул. Мелник

Г. Д. Електрик ЕООД

Г. Д. Електрик ЕООД