Салим Ходжа ( Visit Website )

Салим Ходжа Салим Ходжа Разваляне магии
Салим Ходжа

Развалям магии, събирам разделени, правя бяла магия, правя лични арабски защитни муски, изчиствам негативна енергия...


Презентация

Салим Ходжа Салим Ходжа Салим Ходжа Салим Ходжа Салим Ходжа

Салим Ходжа

Салим Ходжа

Слава на Аллах, господаря на световете ! Нека мир и благослов бъдат за Пратеника на Аллах Мухаммерд ( с. а. с.)


Нормално в този преходен свят хората да се измъчват от различни тревоги и стрес, защото този свят е място за страдания, трудности и мъки. Нормално е също, че хората се излагат на такива страдания и трудности, защото в корана се казва Човекът бе сътворен слаб (4:28). Много аети от корана и пророчески предания (хадиси) съдържат духовни и материални методи за лечение на душевни и телесни болести.


Аллах Теаля казва в корана И низпославаме в корана това, което е изцеление и милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба (17:82)


Пророка Мухаммед е казал: За всяка болест, Аллах е дал лекарство, но някои хора могат да открият какво е то, а други не Нормално е и хората да имат проблеми, тревоги и болести, но важното е как те се справят с тях. Вярващият ще търси решението за тях в корана и суннета, където е истинското лекарство.

 

Разваляне магии

 

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Салим Ходжа - Ловеч

Салим Ходжа - Ловеч

0877 702 473 / 0885 995 789

                         0892 377 975

N/A

село Горско Сливово

Разваляне магии

Салим Ходжа

 

Владеят заклинателски техники и работят със сили, даващи им власт да променят съдбата на хората. Могат да формират събития и да отнемат събития, да разделят или събират двойки, да отнемат късмета и да блокират бизнеса...

Но всичко това правят не по Божията воля, колкото и да ви изглеждат религиозни и четящи Корана от сутрин до вечер. Самите хора наричащи се ходжи, не са мюсюлмански свещеници, както искат да ви внушат. Те са извън тяхната вяра, извън исляма. Самите шириятски закони ги преследват като неверници. Наказанието им е СМЪРТ чрез обезглавяване.