Ходжа Юрт ООД   ( Visit Website )

Ходжа Юрт ООД е основано през 2001 година. Дейността на дружеството е в областта на производство на екобрикети, дърводобив и дървообработване.

Брикетите са изработени от пресована широколистна дървесна биомаса основно дъб и габър.
Като твърдо гориво за разнообразни горивни устройства те са с изключително добри показатели.

Дърводобива осигурява основно дърва за огрев, раздробена дървесна маса и ограничени количества качествена едрогабаритна дървесина от дъб, ясен, габър и бряст.

Наличния професионален парк от дървообработващи машини създава добри условия на нуждаещите се в района за изпълнение на проектите им.

Базата се намира в подножието на гората в непосредствена близост до пътя Приморско – Ясна Поляна.

 

Дърводобив

Гората Ходжа Юрт е богата на дървесните видове: дъб (горун, благун), цер, габър, ясен, бряст, елша, клен, маждрян. Дърводобива осигурява основно дърва за огрев, раздробена дървесна маса и ограничени количества качествена едрогабаритна дървесина от дъб, ясен, габър и бряст.

Известни количества от дървата за огрев и раздробената дървесина са предназначени за местния и чужд пазар, а по заявка на клиент едрогабаритната дървесина може да бъде предложена във вид на талпи, дъски или греди.

Дървообработване

Дружеството разполага с професионален парк от дървообработващи машини.
С помощта на лентовия банциг на фирмата Wood-Mizer имаме възможност от дървесни трупи с размер до 700 мм. и с окрайчващата машина да изпълним поръчката на всеки клиент за талпи, дъски или греди с всякакъв размер.
С професионалния абрихт, щрайхмус, циркуляр или фреза сме в състояние да постигнем необходимото качество, форма и размери. При нужда свържете се нас.

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Ходжа Юрт ООД
Ходжа Юрт ООД
0888/ 493 495; 0887/ 514 900
Дърводобив
гр. София, ул. Уилям Гладстоун № 53
hywood@abv.bg

Производство дървесни екобрикети

Екобикетите на „Ходжа Орт” ООД са произведени от пресована под високо налягане без слепващи вещества дървестна био маса (отпадък от дърводобива на технологична дървесина основно дъб и габър).
Те могат да се използват както в открити камини и огнища, така и във всички видове котли и печки на твърдо гориво.

Високата калоричност на брикетите (над 17000 kJ/kg или 4200 ккал/кг) осигурява бавно и продължително горене при висока температура.
Брикетите се предлагат в два вида опаковки: термофолио 10 кг., чувал от 20 кг., европале (около 1000 кг.) в стреч фолио или опаковани по договаряне с клиента.
Екобрикетът е с шестоъгълно сечение, с външен и вътрешен диаметър съответно 55 мм. и 18 мм. Дължината му е до 400 мм. , а теглото на брой е ~0,8 кг.