ХОСПИС ДАР

  • ХОСПИС ДАР

    ХОСПИС ДАР

    ХОСПИС ДАР предлага комплексни и специализирани здравни грижи, осигуряващи най-добро качество на живот на пациенти в напреднал стадий на болестта.

ХОСПИС ДАР

ХОСПИС ДАРХОСПИС "ДАР" е регистриран по закона за лечебните заведения.

Хосписът предлага комплексни и специализирани здравни грижи, осигуряващи най-добро качество на живот на пациенти в напреднал стадий на болестта.

Основната дейност на хосписа е 24 - часово, продължително медицинско наблюдение на лица с хронични инвалидизиращи състояния, както и на лица с тежни и необратими здравословни проблеми от всички възрастови групи. Пациентите на хосписа постъпват в стационара за след болнично лечение, като на всеки пациент се предлага индивидуална рехабилитационна програма. Екипът осъществява и обслужване по домовете: прегледи, манипулации, здравни и хигиенни грижи и медико-социална рехабилитация.

Карта