Психотерапевт Христина Богданова ( Visit Website )

София Христина Богданова Христина Богданова
Психотерапевт Христина Богданова

Работя като психотерапевт на свободна практика под супервизия с: тревожни разстройства – паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, специфични фобии, генерализирана тревожност, смесено тревожно-депресивно разстройство...


Презентация

Христина Богданова Христина Богданова Христина Богданова Христина Богданова Христина Богданова

Христина Богданова

Психотерапевт Христина Богданова

Работя като психотерапевт на свободна практика под супервизия с: тревожни разстройства – паническо разстройство, агорафобия, социална фобия, специфични фобии, генерализирана тревожност, смесено тревожно-депресивно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, остра реакция на стрес, посттравматично стресово разстройство, депресивни състояния, неудовлетвореност, ниска самооценка, себепознание, личностново развитие, трудности в партньорските и междуличностните взаимоотношения и др.

 

Работя също с деца и юноши по проблеми, свързани с развитието им, емоционални и поведенчески трудности, взаимоотношения с връстници и възрастни.

 

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър

 

Специалност: Психология и психопатология на развитието

 

Психотерапевтично обучение: Специализация: Неорайхианска аналитична психотелесна психотерапия в Институт по психотелесна психотерапия, гр. София с придобито право за работа като психотерапевт под супервизия.

 

Други специалности и специализации:
Членство: в Българско неорайхианско психотерапевтично дружество – член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и на Европейска асоциация по психотелесна терапия (EABP); в Европейска асоциация по психотелесна терапия (EABP) със статут на Student Member.

 

Карта

 

Христина Богданова

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:






















Психотерапевт Христина Богданова - София

Психотерапевт Христина Богданова - София

0897 90 3838 / 0887 85 8689

Психотерапевти

София, кв. Лагера

ул. Смолянска 24-28, ет. 3, ап. 14

Психотерапевт Христина Богданова

Христина Богданова