Инертни материали, кариери за инертни материали, добив и цени на инертни материали