Inner Self

  • Inner Self

    Inner Self

    Цялостното същество знае, без да отива, вижда, без да гледа, и постига, без да прави.

Inner Self

Какво представлява дихателната техника Буганшу?

Всяка психо-духовна система е разглеждала връзката между тялото, психиката и духа, известен факт е зависимостта между дишането и състоянието на съзнанието. Буганшу в превод от китайски език означаваненамеса, което е и основният принцип в техниката –липсата на външно, субективно влияние. Дихателната техника  Буганшу може да бъде причислена към пневмокатарзисни методи като ребъртинг (rebirthing), холотропно дишане и др., но между всеки от тях има съществени разлики. Буганшу се присъединява към групата на преживелищните методи, които са и най-ефективните прийоми на нашето време. Именно чрез възможността за спонтанно лично преживяване (което преминава през емоционални изживявания и катарзис, водещ до лични прозрения), човек достига до фундаментална личностна трансформация. 

Буганшу е метод както за терапия, така и за себепознание. По трансмутационния си принцип това дишане е мощно средство за освобождаване от натрупан травматичен материал, депресивни състояния, нервно напрежение, безсъние, безпричинна тревожност (генерализирана тревожност), психосоматични блокажи, зловредни модели на поведение и мисловни матрици (въвеждащи ни отново и отново в едни и същи негативни ситуации), параноя, страхове и т.н. Също така е интензивен метод за повишаване на осъзнатостта, както за принципите, чрез които действа вселената, така и за личните вътрешни процеси.
 Благотворното влияние на Буганшу се изразява в хармонизиране на човека със самия него и заобикалящия го свят, разгръщане на личностния потенциал и чувството за хумор, в спокойно и безболезнено интегриране на протичащите процеси на преобразуване (трансмутация).

Inner Self

Какво представлява водната терапия – WaterRebirth?

WaterRebirth e иновативен невербален преживелищен метод с високо ефективно въздействие над различни психични смущения - хронично главоболие, тревожност, безсъние, паника и други. Практикува се основно в термални води (те има своята индивидуална целебна сила над тялото) близки до температурата на тялото, което дава възможност за подобряване функционирането на опорно-двигателния апарат (може да бъде причислен към техники, като Watsu; Liquid Flow; Aquatic therapy и други.). Би могло да се каже, че в сфрата на психотерапията, към която е насочен предимно, подобна методика е революция в преживелищните прийоми. Тя има изключително нежен подход към психиката и същевременно дълбоко трансформиращо отражение, тотално различен от конвенционалните похвати

Inner Self

Хипнотерапия и регресия

Хипнотерапия

Най-често срещаната дефиниция описва хипнозата като трансово състояние или променено състояние на съзнанието. Реално тя е само метод, който пренасочва вниманието от външния към вътрешния свят. В състояние на хипоза осъзнаваната от нас реалност бива изменена или по-точно фокусът на внимание и осъзнаване е променен.

Наименованието „транс“ идва от латински – „transeo“, което означава пресичам. Именно това се случва по време на трансови състояния – пресичаме границите и съпротивите на критичния ум, навлизайки в несъзнаваното. Трансът е вековна практика, използвана още от древните шамани и лечители за изцеление на тялото и психиката („психея“ в превод от гръцки език означава „душа“).

Целта на хипнотерапията е да се съгради мост между вътрешната (несъзнавана) и външната реалност, което дава възможност с помощта на терапевт:

  • Да се постигне дълбока позитивна трансформация, която да бъде трайно интегрирана в ежедневния живот;
  • Да се разшири съзнанието за нови модели на поведение и чувства, стимулирайки креативност и иновативен подход;
  • Да се преразгледа и измени реакцията към даден проблем или ситуация;
  • Да се разгърне по-широк спектър на световъзприятие, съдържащ по-богат набор от възможности за избор;

Хипнотерапията е един от най-резултатните методи в психотерапията и трансперсоналната психотерапия в днешно време. Той обхваща както психични, физиологични и психосоматични проблеми и дискомфорт, така и желанието за себереализация, себепознание и позитивна промяна. Единствено и само от собственото ни съзнание зависи къде ще бъде поставена границата, достигаща пределите на осъзнатост. И ще бъде ли поставена!?

Регресия

Чрез регресивните състояния често спонтанно биват отключени скрити дарби или подтиснат потенциал. Разгръща се капацитета на личността, бива разширена призмата на световъзприятие, което отваря възможности за дълбока трансформация и по-лесно осъзнаване на ментални конструкти, модели на поведение, комуникация и взаимоотношения с околния свят (конкретни личности).

Регресията, като терапевтичен метод е насочена към източника на проблема за влошеното психично или физическо здраве. Независимо дали той е на биографично ниво ( Преживявания от момента на раждането до настоящето), пренатално ниво (Вътреутробният период), минали животи – паралели, така наречените предходни прераждания (реинкарнация).

Резултатите от регресивната терапия са много по-бързи и трайни от класическите форми на психоанализа или когнитивно-поведенческа терапия. Ефективно повлиява проблеми, качествено влошаващи живота: специфични фобии, страхове, психосоматични блокажи, поведенчески модели, депресия с неясен произход, вредни навици, родова травма, влияние на родители, социална среда, недовършени взаимоотношения или травмиращи преживявания и инциденти, необясними чувства на срам и вина и т.н.

Карта

Тази фирма е регистрирана на следните места: