Кариери АД  ( Visit Website )

 

Добив и преработка на инертни материали за производство на бетонови и варови разтвори, негасена вар, сяроочистка, асфалтови смеси и пътни легла.Тази фирма е регестрирана в следните категории:

ДИМИТЪР КИРОВ ЕТ 
Кариери АД
032765054; 032601422
N/A
Пловдив 4000, ул. Кукленско Шосе 12
Apr 01, 2011 09:09:26