Кинг Троник ООД ( Visit Website )

Видеонаблюдение Бургас Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД
Кинг Троник ООД

Кинг Троник ООД предлага пълен цикъл от дейности, включващи целият процес от анализ, консултации и изготвяне на проект за даден обект, до изграждането на най оптималната система съобразена с характеристиките на обекта, изискванията на клиента и действащите изисквания за сигурност.


Презентация

Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД

Кинг Троник ООД

Кинг Троник ООД

Кинг Троник ООД предлага пълен цикъл от дейности, включващи целият процес от анализ, консултации и изготвяне на проект за даден обект, до изграждането на най оптималната система съобразена с характеристиките на обекта, изискванията на клиента и действащите изисквания за сигурност.


Благодарение на отлично подготвения екип, фирмата бързо се утвърждава на специализирания пазар. Още в самото начало на стартиране на работата на Бургаският офис, от участие в обществени поръчки, фирмата изгражда и поддържа редица общински обекти за видеонаблюдение, контрол на достъпа и работно време, бариерни системи. Фирмата изгражда и велосистеми.

 

Кинг Троник ООД

Видеонаблюдение

Благодарение на иновативното мислене и ентусиазъм в работата на екипа доведе до създаване на система за Бежично прехвърляне на видеосигнал в реално време от превозни средства.


Кинг Троник ООД първа и единствена в България с патентовано видеонаблюдение на превозно средство в реално време и притежава свидетелство за регистрация на полезен модел №1784/ 25,11,2013г., издадено от патентно ведомство на Република България.

 

Кинг Троник ООД

 

Фирма Кинг Троник проектира и изгражда системи за Контрол на достъп и работно време и Видеонаблюдателни системи.

 

Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД
     
Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД
     
Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД
     
Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД
     
Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД Кинг Троник ООД

 

Карта

 

Кинг Троник ООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Кинг Троник ООД - Бургас

Кинг Троник ООД - Бургас

0885 33 84 68 / 0884 52 23 38

Услуги

Бургас ул. Цар Асен 53

Кинг Троник ООД