Коникс Трейд ООД ( Visit Website )

Коникс Трейд ООД

В сферата на индустриалните подове разработваме решения, покриващи широкия диапазон от нужди във всички браншове на леката и тежката промишленост. Също така предлагаме и специални индустриални подови покрития, които се полагат изключително бързо на големи площи и са готови за експлоатация веднага след полагането им...

Презентация

Коникс Трейд ООД

КОНИКС ТРЕЙД разработва цялостни решения и продукти за индивидуални проекти и специфични нужди в сферата на строителството от водещи производители и специалисти.

 

В сферата на индустриалните подове разработваме решения, покриващи широкия диапазон от нужди във всички браншове на леката и тежката промишленост. Също така предлагаме и специални индустриални подови покрития, които се полагат изключително бързо на големи площи и са готови за експлоатация веднага след полагането им.

 

КОНИКС ТРЕЙД оказва пълна подкрепа на клиентите си при определяне нуждите им. Оразмеряване и проектиране на фугови и безфугови индустриални бетонни настилки, както и конвенционални фугови индустриални подове. Консултиране клиентите при избора им на подходящо индустриално или декоративно подово покритие или настилка, което да отговаря на спецификите при всеки конкретен случай. Контролира и съблюдава спазване на технологията на работа при комплексно изграждане на нови или възстановяване на стари подове. Изработваме и строго индивидуални дизайнерски решения за декоративни подове.

 

КОНИКС ТРЕЙД е млада бързо развиваща се фирма. Изпълнили сме множество фугови и безфугови индустриални бетонни и полимерни настилки. Досегашната работа из цялата страна и в чужбина показва ,че все повече клиенти са удовлетворени от нашата отдаденост и професионализъм и с увереност ни препоръчват или поверяват изпълнението на нови проекти.

 

За постигане максимална удовлетвореност на клиентите ни сме комбинирали ангажиране на професионалисти с дългогодишен опит, най – модерните и авангардни технологии и качествени материали при изпълнението на нови и репарирането на стари бетонни подове.

 

КОНИКС ТРЕЙД оказва пълна подкрепа на клиентите си при определяне нуждите им, а именно:

 

Индустриални и декоративни подове

 1. Оразмерява и проектира фугови и безфугови индустриални бетонни настилки
 2. Проектира комплексни решения за изграждане на индустриални подове
 3. Консултира клиентите при избора им на подходящо индустриално или декоративно подово покритие или настилка, което да отговаря на спецификите при всеки конкретен случй
 4. Разработва рецептури за бетонни замеси в съответствие със зададени проектни параметри
 5. Контролира и съблюдава спазване на технологията на работа при комплексно изграждане на нови или възстановаване на стари подове
 6. Разработва декоративни подове и дизайн в съответсвие с изискванията на клиета или проекта
 7. Извършва комплексно изпълнение на декоративни подове и пълно съдействие при изпълнение на обекти
 8. Провеждане на тренинги и обучения в спецификите на предлаганите продукти, както и работа с тях

 

Саниране на бетонни конструкции

 • Обследване на бетонни конструкции
 • Проектиране комплексни решения за саниране на бетонни конструкции
 • Структурно подсилване на съществуващи бетонни конструкции с карбонови полимерни системи
 • Цялостен инженеринг при саниране и структурно подсилване на съществуващи бетонни конструкции с карбонови полимерни системи
 • Консултиране клиентите при избора им на подходящо решение за саниране на бетонни конструкции за всеки конкретен случай
 • Контролира и съблюдава спазване на технологията на работа при саниране и структурно подсилване на бетонни конструкции

 

Възстановяване и саниране на бетонни конструкции

Предлагаме репариране на старата настилка според степента и зоните на увреждане и да ги защитим

 

Много добро решение, когато клиента има изпълнена вече бетонова настилка, която е компрометирана, но няма възможност да замени с нова. Предлагаме репариране на старата настилка според степента и зоните на увреждане – може да заменим старите дилатационни фуги с нови, да репарираме и запълним привидните фуги, да възстанови горната повърхност чрез диамантено шлайфане, да фрезоваме настилката за отстраняване на ронещия се повърхностен втвърдител, да импрегнираме бетона за да го заздравим и спрем прахоотделянето и проникването на течности в него, да изпълним тънкослойни покрития с изключително голяма здравина и т.н. Решенията, които предлагаме са много разнообразни и покриват целия спектър на възможни проблеми с бетоновия под.

 

Репариране на пукнатини

Предлагаме поправка на стари и ново появили се пукнати, според конкретния случай.

Първата и най-важна стъпка е да се определи типа на пукнатините и да се подбере най-подходящия начин за репариране.

 

Пукнатините биват три основни типа :

 • Микро-пукнатини
 • Макро-пукнатини
 • Структурни пукнатини

 

В зависимост от всеки конкретен случай се подбира различен подход към репарирането им. В повечето случаи обаче пукнатините се прорязват (отварят) с подходящ инструмент, обикновено диамантина, запълват се и изгарждат с подходяща репационна смес – полимерна или на циментова.

 

В някои случаи, когато това се налага пукнатините могат да се армират повърхностно или структурно с цел минимизиране възможността от появата им наново.

Подготовка на основата

Преди полагане на подови покрития или репариане на бетонни подове е необходима специална мехнична подготовка.

 

Преди полагане на подови покрития или репариане на бетонни подове е необходима специална мехнична подготовка.

 

В зависимост от нуждите се прилага един от трите основни типа подготовка на основи, а именно :

 • Фрезоване
 • Диамантено шлайфане
 • Бластиране

 

Фрезоване :

Обработката на основата чрез фреза има за цел да отстрани нестабилния повърхностен слой на бетонната основа с цел достигане до здрава основа.

 

Целта е да се премахнат всички ронещи се не здрави и не монолитно прилепвещи.

 

Най-често този метод се прилага при случаи на ронещи се бетонови повърхности премет на репарация, изравняване на нива на основата или награпавяване за постигане на противохлъзгащи повърхности. По-рядко се прилага, но не се изключва и преди полагане на специални покрития.

 

Дълбочината на фрезоването може да варира от от няколко милиметра до 4 см.

 

Диамантено шлайфане :

Обработката по метода на диамантено шлайфане гарантира постигане на едно от най-високите нива на адхезия при полагане на последващи покрития.

 

Диамантеното шлайфане има за цел да отстрани евентулани покрития, отлагания отложени по повърхността, замърсявания, нестабилен повърхностен слой и циментово мляко. След обработката по този метод се постигна равна, здрава основа с отворено пореста структура на бетона гарантираща необходимата адхезия при полагане на последващи покрития.

 

Диамантеното шлайфане е много подходящ метод за подравняване, заглаждане и полиране на бетонни подове. Чрез този метод се изпълняват т.нар. полирани бетони.

 

Методът включва отстраняване на повърхностния слой на бетона и отваряне структурата му в дълбочина. Нормално при шлайфането се влиза в дълбочина като се отстранява от повърхностния слой на бетона и структурата му става видима.

 

В крайния си вид завършената полирана бетонна настилка е здрава, равна и гладка с лъскав финиш, което я прави лесна за поддръжка и почистване.

 

Диамантеното шлайфане се ивършва със специализирани сателитни шлайф машини оборудвани със съответния диамантен инструмент. Процеса се съпътства с постоянно прахоулавяне посредством свързване с подходящ индустриален прахоуловител.

Бластиране :

Бластирането като метод за обработката на основи, който представлява дробинко струене - метални сачми с подбрана едрина се изстрелват към бетонната основа чрез силна въздушна струя. По този начин се отрстраняват евентулани покрития, отлагания отложени по повърхността, замърсявания, нестабилен повърхностен слой и циментово мляко. След обработката по този метод се постигна здрава основа с отворено пореста структура на бетона гарантираща необходимата адхезия при полагане на последващи покрития.

 

Блатирането се ивършва със специализиран бластиращ апарат с метални съчми с подбрана едрина. Процеса се съпътства с постоянно прахоулавяне посредством свързване с подходящ индустриален прахоуловител.

 

Обработката по метода на бластиране гарантира постигане на едно от най-високите нива на адхезия при полагане на последващи покрития.

Обезпрашаване :

Обезпрашаването се извършва чрез специализиран индустриалeн вакуумен прахоуловител.

 

Разполагаме с прахоуловители от среден и от най-висок клас с капацитет от 1100 м3/ч.

Обикновено прахоуловителите работят успоредно с машините като се свързани непосредствено с тях посредством подходящ маркуч.

 

По този начин улавяйки прахта в момента на шлайфане се прочистват порите на бетонната основа като ги по този начин се постигат високи нива на адхезия с подовите покрития.

Обезмасляване :

Обезмасляването на замърсени и омаслени основи е метод, чрез който се отстранят замърсявания, мазни петна или други вещества , които биха могли да попречат на добрата адхезия. Ивършва се посредством специализирани химишески активни препарати.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Коникс Трейд ООД - София

Коникс Трейд ООД - София

02 945 46 02

Бетонови изделия

София, жк. Суха река, ул. Витиня 2Ж

Коникс Трейд ООД - София