Корел ПС ЕООД (Visit Website)

Корел ПС ЕООД Корел ПС ЕООД изграждане на Пречиствателни станции
Корел ПС ЕООД

Фирма Корел ПС ЕООД се занимава с изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води.

Корел ПС ЕООД

Фирма Корел ПС ЕООД се занимава с изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води.

Корел ПС ЕООД

Фирма Корел ПС ЕООД се занимава с изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води.

Презентация

Корел ПС ЕООД Корел ПС ЕООД Корел ПС ЕООД Корел ПС ЕООД

Корел ПС ЕООД

Корел ПС ЕООД

"КОРЕЛ ПС" ЕООД е официален дистрибутор и партньор на чешката компания ENVI-PUR, която е една от водещите компании в Европа, занимаващи се с производство както на малки /за еднофамилни къщи, хотели, къмпинги, бензиностанции, производствени цехове и др./, така и на големи /за жилищни комплекси, селски и градски райони/ пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ BioCLeaner/, които са с уникална технология от ново поколение с компютърно управляващо устройство.

Като дистрибутор на ENVI-PUR, "КОРЕЛ ПС" ЕООД предлага доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на ПСОВ BioCleaner - тип контейнери от ВС 4-500 ЕЖ, в зависимост от потреблението.

За по-големи източници на замърсяване се предлагат пречиствателни станции с по голям капацитет, например ВС 5000 ЕЖ и повече.

Основни видове пречиствателни съоръжения за отпадни води:

1. BioCleaner WWTP BC4-BC12 ЕЖ – Представлява нов тип пречиствателни станции, с компютърно управляващо устройство. Предназначени за ликвидиране на отпадни води от най-малките индивидуални източници на замърсяване, т.е. еднофамилни къщи, пансиони, малки курортни обекти и т.н.

2. BioCleaner BC16- 500 ЕЖ /Тип контейнери/. Представлява нов тип пречиствателни станции, с компютърно управляващо устройство. Предназначени за ликвидиране на отпадни води от източници на замърсяване като напр.: морски, планински хотели, къмпинги, мотели, бензиностанции, малки промишлени цехове, жилищни сгради и т.н.

3. BioCleaner BC500 – 14000 ЕЖ /Тип контейнери/. Предназначен е за ликвидиране на отпадни води от източници на замърсяване, като напр.: затворени жилищни комплекси, населени места с капацитет над 500 ЕЖ. Те се проектират като двустъпални, В първото механично стъпало се отстраняват по-големите неразтворени замърсители, а във второто, биологично стъпало се отстраняват разтворените замърсявания, характеризирани с органични вещества и съединения на азот и евентуално на фосфор.

"КОРЕЛ ПС'' ЕООД предлага дистрибуция и на пречиствателни станции за питейни води.

Предлагат се и компонентите за пречиствателни станции на отпадни води и питейни води (ПСОВиПСПВ), които могат да бъдат използвани като част от технологичните единици на ПСОВ и ПСПВ:

 • резервоари (РР, РЕ, неръждаема стомана, стомана),
 • решетки,
 • решетъчни кошове,
 • първични и вторични утаители,
 • денитрифицираща система elimi-NITE,
 • аериращи системи Силикон-каучук,
 • пясъкоуловители,
 • отделители на нефтопродукти и мазнини,
 • регулиращи прегради,
 • възвратни вентили,
 • канализационни тръби,
 • тройници и колена,
 • UV системи за дезинфекция на води LIT и др.

Корел ПС ЕООД

Изпълнени обекти

Монтирани технологии за отпадни води и пречиствателни съоръжения:

 • Доставка и монтаж на ПСОВ BC-12 – туристически комплекс с. Поибрене, Панагюрище
 • Доставка и монтаж на ПСОВ BC-40 София, кв. Бояна – Киноцентър
 • Доставка и монтаж на ПСОВ BC-40, София, Бояна – кв. Гърдова глава
 • Доставка и монтаж на ПСОВ BC-60, София, кв. Горна Баня
 • Доставка и монтаж на ПСОВ-40, София, кв. Драгалевци
 • Доставка и монтаж на ПСОВ-40 : почивна база “Гюлечица” – Министерство на Финансите
 • Доставка и монтаж на технология за напорна канализация в гр. Средец, Бургас – 12 бр. шахти комплект
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлотация на напорна канализация с двойна технология (2 помпи) за хотел в гр. Бяла, обл. Варна

Галерия

Карта

Тази фирма е регистрирана в следните категории: