Котев енд партнърс ЕООД ( Visit Website )

Счетоводни кантори София Котев енд партнърс ЕООД Котев енд партнърс ЕООД
Котев енд партнърс ЕООД

Котев енд партнърс ЕООД е създадена през 2004 година с материална база един компютър, едно бюро и ентусиазма на Иван Котев и Димитър Иванов. Поема се счетоводното обслужване на първите клиенти. В рамките на една година клиентите на фирмата са над 20.


Презентация

Котев енд партнърс ЕООД Котев енд партнърс ЕООД Котев енд партнърс ЕООД Котев енд партнърс ЕООД Котев енд партнърс ЕООД

Котев енд партнърс ЕООД

Котев енд партнърс ЕООД

Котев енд партнърс ЕООД е създадена през 2004 година с материална база един компютър, едно бюро и ентусиазма на Иван Котев и Димитър Иванов.

 

Поема се счетоводното обслужване на първите клиенти. В рамките на една година клиентите на фирмата са над 20.

 

Към момента клиенти на фирмата са над 50 български и над 20 чуждестранни компании от различни стопански сектори.

 

В периода на развитие във фирмата са внедрени редица иновационни решения, което я прави технически и професионално подготвена за организиране и обслужване на счетоводната дейност на фирми от висок клас на сложност.

 

Фирмата разполага с изключително професионален екип, опериращ в широк спектър от счетоводни, финансови и технически способности.

 

Котев енд партнърс ЕООД

Счетоводни услуги

Силни сме в текущото счетоводно обслужване, проектиране на счетоводната и финансова организиция на фирмите, внедряване на интегрирани счетоводни и информационни системи.

Представяне

 • Придвижване на всички документи, касаещи счетоводната дейност до съответните инстанции и според сроковете, предвидени за това
 • Пред НАП, НСИ, Агенция по вписвания и Комисия за защита на лични данни за получаване на всякакъв вид писмени и устни справки
 • Пред съответните обслужващи банки на клиента за изготвяне и получаване на всякакъв вид документация, без права за активни парични операции

ИТ услуги

 • Внедряване на счетоводен и ERP софтуер
 • Оптимизация на информационните потоци
 • Автоматизация на преноса на данни
 • Изграждане на уникални клиентски справочни потоци
 • Създаване на автоматични ИТ механизми за контрол
 • Архивиране на счетоводна и оперативна фирмена документация
 • Софтуерна и хардуерна поддръжка
 • Консултации по внедряване на иновационни модели

Финансови консултации

 • Анализ на стопанската дейност
 • Консултации по повод действащи нормативни актове, свързани с финансови и счетоводни въпроси

Данъчна защита

Изготвяне на документация и представяне на фирмата при проверки и ревизии от данъчна администрация.

Рипортинг

 • При необходимост, изготвяне на текущ отчет за приходи и разходи (на български и английски език)
 • При необходимост, изготвяне на текущ баланс на фирмата (на български и английски език)
 • При необходимост, изготвяне на специфични за фирмата, предварително уточнени отчети (на български и английски език)

Обработка на документация по работни заплати

 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на заповеди по прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне и подаване на уведомления и декларации, свързани с трудови договори за НАП и НОИ
 • Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за работни заплати
 • Изготвяне на фишове за работни заплати
 • Изготвяне на платежни документи за данъци и осигуровки по работни заплати
 • Изготвяне на служебни бележки по работни заплати
 • Оформяне на трудови книжки

Обработка на първична счетоводна документация

 • Обработка на месечна първична счетоводна документация
 • Изготвяне на регистри по покупко продажби за целите на ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на месечна декларация за ДДС
 • Годишни финансови отчети
 • Годишни данъчни декларации по ЗКПО И ЗОДФЛ
 • Годишни статистически форми за целите на НСИ
 • Заверка на годишни финансови отчети от експерт-счетоводител

Регистрация по ДДС

Организация на счетоводството

 • Според особеностите на фирмата клиент.

 

Счетоводни кантори София

 

Котев енд партнърс ЕООД

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Котев енд партнърс ЕООД - София

Котев енд партнърс ЕООД - София

02 962 50 62

София, бул.Джеймс Баучер 71, ет. 6

                         офис 5

office@kotev.bg

Котев енд партнърс ЕООД

Котев енд партнърс ЕООД