ЛЕБРОС Инженеринг ( Visit Website )

ЛЕБРОС Инженеринг

Предмет на дейност: Изграждане, реконструкция и поддръжка на мрежи и съоръжения на техническата инженерна инфраструктура, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения. Изграждане и ремонт на сгради и сградни инсталации...

Презентация

ЛЕБРОС Инженеринг

Изграждане, реконструкция и поддържка на мрежи и съоръжения на техническата инженерна инфраструктура, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, изграждан е и ремонт на сгради и сгради и инсталации.покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел -продажба: покупка на хранителни, нехранителни и промишлени стоки, разрешени от закона или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина: производство и продажба на стоки, машини и детайли от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, ресторантьорство и обществено хранене, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и чужбина, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми, банкови и валутни сделки, сделки с интелектуална собственост, застрахователни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги: менителници, записи на заповед и чекове.

 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ЛЕБРОС Инженеринг - Пазарджик

ЛЕБРОС Инженеринг - Пазарджик

034 483 986

N/A
В И К ремонти

Пазарджик, ул.Георги Бенковски 50

lebros@abv.bg

ЛЕБРОС Инженеринг