Логопед Радостина Аврамова

 • Логопед Радостина Аврамова

  Логопед Радостина Аврамова

  Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца и ученици...

Логопед Радостина Аврамова

Логопед Радостина Аврамова - Люлин

Логопедът е едновременно диагностик, психолог и педагог. Той установява причините, вида и степента на езиково - говорно нарушение, поставя диагноза, избира и прилага адекватна терапевтична програма за преодоляването му, като използва индивидуален подход към всяко дете. Ранната профилактика на комуникативните нарушения има решаващо значение за нормалното развитие на детската реч.

Езиково-говорни нарушения:

 • Нарушения на артикулацията (дислалия);
 • Нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване)
 • Езикови нарушения (алалия)
 • Нарушения на писането, четенето и математиката (дисграфия, дислекция, дискалкулия)
 • Нарушения на гласа
 • Ринолалия;
 • Дизартрия;
 • Езикови нарушения при психични заболявания

Професионален опит:

 • Районен логопед в ОДЗ Слънце - район Изгрев
 • Логопед в Ресурсен център - София област
 • Логопед в център за обществена подкрепа Бъдеще
 • Логопед в Детски център Свети Мина - Хоноруван специалист към СУ Св. Климент Охридски

Допълнителна квалификация:

 • 2011 г. - Специализиран курс по Терапия и обучение при проблеми с общуването и аутизъм по програма TEACCH, организиран от Терапевтичен и обучителен център С-Иввена - гр.Пловдив
 • 2012 г. - Специализиран курс Монтесори метод организиран от Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка

Карта