Логопедичен кабинет Детелина ( Visit Website )

Логопеди София Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
Логопедичен кабинет Детелина

ДЕТЕлина – логопедични консултации и терапии; педагогически занятия – индивидуална предучилищна подготовка; занятия, подпомагащи усвояването на учебния материал от 1-4 клас арт занимания – развитие на ДЕТЕто чрез изкуство и творчество.


Презентация

Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина

Логопедичен кабинет Детелина

Какъв специалист е логопедът?

Логопедът е педагог, който извършва логопедично обследване, като чрез различни методи определя логопедичния статус. Той осъществява педагогическа, възпитателна и корекционна дейност, като обучава и възпитава в правилна реч, коригира езиково-говорни нарушения на устната реч, четенето и писането.

 

Логопедът е специалист, който може да направи оценка на езиковото и говорно развитие на вашето ДЕТЕ и при необходимост да извърши терапия, която има за цел да развие и подобри комуникативните му възможности.

Кога родителят да се обърне към логопед

В ранна детска възраст:

 • Когато ДЕТЕто до 2,5 - 3 годишна възраст още не говори или използва само отделни звукове и срички.
 • Когато при ДЕТЕто отсъства желание да общува, да играе с други деца или с играчки и не проявява интерес към заобикалящата го среда .
 • ДЕТЕто накъсва изказването, прави дълги паузи, често повтаря звук или сричка. Заеква , запъва или говори твърде бързо.

 

В предучилищна възраст:

 • Ако ДЕТЕто не разпознава цветовете и посоките.
 • Затруднява се или не умее да брои до 10.
 • Затруднява се /или не желае / да рисува и оцветява, трудно държи молив.
 • Не подрежда правилно думите в изречението, изпуска думи, не ги съгласува правилно.
 • Ако не произнася правилно, пропуска или заменя звукове.
 • Ако ДЕТЕто заеква.

 

В начална училищна възраст:

 • Среща големи трудности в овладяването на писането, четенето или смятането.
 • Наблюдават се прояви на хиперактивност с /или без дефицит на вниманието.
 • Също така при деца с интелектуални или сензорни нарушения, имащи нужда от речева терапия.
 • Логопедичната работа е съобразена с индивидуалните нужди на всяко ДЕТЕ. Новите знания се усвояват в игрова форма, с много нагледни материали и игри, за да се създаде у ДЕТЕто положителна нагласа към терапията. Родителите се информират подробно за хода на работата и резултатите, както и биват ангажирани с изпълнение на домашни задачи.

 

ДЕТЕлина – логопедични консултации и терапии; педагогически занятия – индивидуална предучилищна подготовка; занятия, подпомагащи усвояването на учебния материал от 1-4 клас арт занимания – развитие на ДЕТЕто чрез изкуство и творчество.

 

Логопедичен кабинет Детелина

Логопедичен кабинет Детелина

 • Терапия при специфични обучителни трудности: дислексия, дисграфия, дискалкулия;
 • Терапия при СЕН/специфични езикови нарушения/
 • Терапия при нарушена плавност на речта
 • Артикулационна терапия
 • Предучилищна подготовка
 • Подпомагане училищния процес при деца от 1 - 4 клас
 • Терапия при деца с увреждания
 • Арт - терапия

 

Галерия

Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина
     
Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина Логопедичен кабинет Детелина

 

Логопеди София

 

Логопедичен кабинет Детелина

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Логопедичен кабинет Детелина - София


Логопедичен кабинет Детелина - София

0888 222 917 / 0888 429 914

N/A
Клиники

София, ул. Монтевидео, бл.501

                         близо до НБУ

Екип

Боряна Чалъкова - магистър-логопед

Специалност:

 • Логопедия;

Професионален опит:

 • Частна практика от 2012 г.;
 • Логопед в ЧДГ.

Тел: 0888 429 914

 

Татяна Димитрова магистър - логопед

Специалност:

 • Логопедия;

Професионален опит:

 • Частна практика от 2012 г.;
 • Логопед в ЧДГ.
 • ДЦДУ /дневен център за деца с увреждания/, работа с деца в детска градина и училище

Тел: 0888 222 917

Логопедичен кабинет Детелина

Логопедичен кабинет Детелина