Логопед Ваня Костадинова

 • Логопед Ваня Костадинова

  Логопед Ваня Костадинова

  Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково- говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

 • Логопед Ваня Костадинова

  Логопед Ваня Костадинова

  Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково- говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

 • Логопед Ваня Костадинова

  Логопед Ваня Костадинова

  Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково- говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

Логопед Ваня Костадинова

Диагностика, корекция, рехабилитация и превенция на езиково- говорни нарушения при деца и възрастни:

 • Диагностика и терапия при нарушено звукопроизношение ( замяна, пропускане или изопачаване на звук или група звукове. Такива може да са К, Г, В, Ф, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Л);
 • Дигностика и терапия при езикови нарушения ( късно проговаряне, липса или ограничена реч);
 • Дигностика и терапия при нарушения на писането, четенето и математиката ( Дисграфия, Дислексия и Дискалкулия);
 • Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация;
 • Диагностика и превенция на езика 3-4;

Образование:

 • МАГИСТЪР- ЛОГОПЕД от ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград

Професионален опит:

 • хоноруван асистент – ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград
 • частна практика

Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково- говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

Карта